Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Działalność

03.10.2008 – Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

 

W części artystycznej uroczystości wystąpili studenci i pracownicy Zakładu Edukacji Muzycznej:
chór Zakładu Edukacji Muzycznej - dyrygent dr hab. Grzegorz Oliwa  
Justyna Siuta - flet
Grzegorz Makiel - gitara
Leszek Hnat - akordeon
Marta Germańska - śpiew
Sławomir Szybka - saksofon
Krzysztof Mika - perkusja
Szymon Kielar - klarnet 
mgr Robert Handermander - fortepian
Mirosław Dziubina - konferansjer
Wykonawców koncertu przygotowali:
dr hab. Grzegorz Oliwa
mgr Iwona Bodziak
mgr Wiesław Brudek
mgr Robert Handermander
mgr Andrzej Smolik
 
fot. Grzegorz Langenfeld

09.10.2008 – Obchody uroczystości Święta Uczelni, upamiętniającej datę powołania PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

W części artystycznej zaprezentowali się studenci Zakładu Edukacji Muzycznej, przygotowani pod kierunkiem mgr Roberta Handermandera:
            Milena Kochańska – śpiew
            Marta Germańska – śpiew
            Mirosław Dziubina – śpiew, gitara basowa
            Grzegorz Makiel – gitara
            Krzysztof Mika – perkusja
            mgr Robert Handermander – fortepian

18.11.2008 - 100 lat Cecylii Klekawki

W dniu 18 listopada 2008 roku studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej uświetnili swoim występem jubileusz 100-lecia urodzin pani Cecylii Klekawki, który odbył się w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Dostojna jubilatka to emerytowana nauczycielka, która w latach trzydziestych rozpoczynała pracę nauczycielską i wychowawczą w Bieszczadach. Wystąpili: Milena Kochańska, Krzysztof Żmuda, Leszek Hnat oraz akompaniator Robert Handermander

22.11.2008 - Koncert ku czci św. Cecylii

22 listopada 2008 w Klasztorze Ojców Franciszkanów odbył się koncert młodych artystów miasta Sanoka ku czci św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej reprezentowała Milena Kochańska – śpiew oraz mgr Robert Handermander – fortepian.

26.11.2008 - "Studencka Jesień"

26.11.2008 roku odbył się koncert pt. "Studencka Jesień", w którym wysłuchaliśmy muzyki, klasycznej, rozrywkowej i ludowej w wykonaniu solistów oraz zespołów Zakładu Edukacji Muzycznej. Podczas koncertu zaprezentowała się nowo powstała Kapela Ludowa, pracująca pod kierunkiem mgr Zofii Kielar. Koncert zgromadził wielu melomanów i miłośników dobrej rozrywki, którzy przy dźwiękach zespołów kameralnych, solistów, kapeli ludowej oraz zespołu rozrywkowego mięli sposobność przeżyć wydarzenie muzyczne, które zapoczątkowało cykl koncertów w sanockiej PWSZ. Brać studencka oraz mieszkańcy naszego miasta mogli zobaczyć i usłyszeć, jak rozwija się kierunek Edukacji Muzycznej, który skupia i kształci uzdolnioną muzycznie młodzież z terenu południowo-wschodniej Polski. Wśród licznie zgromadzonej publiczności nie zabrakło pracowników dydaktycznych Instytutu Humanistyczno-Artystycznego oraz władz uczelni. W koncercie uczestniczyli J.M. Rektor dr hab. Halina Mieczkowska, Prorektor ds. Dydaktyki doc. dr Elżbieta Cipora oraz Kanclerz inż. Lesław Siedlecki. Prorektor ds. Rozwoju i Nauki dr hab. Marek Paluch, zajęty obowiązkami dydaktycznymi poprosił nowo powstałą Kapelę Ludową o występ dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla których muzyka, śpiew i taniec w wykonaniu młodszych kolegów był miłym uzupełnieniem wykładu. Koncert z udziałem studentów przygotowali: kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej – mgr Iwona Bodziak oraz wykładowcy – mgr Zofia Kielar, mgr Robert Handermander, dr hab. Elżbieta Wtorkowska, mgr Andrzej Smolik i mgr Damian Kurasz. Już dziś zapraszamy na „Koncert Noworoczny”, który odbędzie się 16 stycznia 2009 roku.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

11.12.2008 - Wieczór opłatkowy

Podczas tegorocznego wieczoru opłatkowego w PWSZ studenci Zakładu Edukacji Muzycznej przedstawili kolędy w wersji klasycznej, rozrywkowej i ludowej. Chór wystąpił pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Oliwy, zespół rozrywkowy "001" przygotował mgr Damian Kurasz, zespół instrumentalny mgr Iwona Bodziak, natomiast kapelę ludową do występu przygotowała mgr Zofia Kielar.

 

fot. Robert Bodziak

16.01.2009 - "Koncert Noworoczny"

16 stycznia studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej powitali nowy 2009 rok "Koncertem Noworocznym", który odbył się w Galerii De Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy cykl koncertów w sanockiej PWSZ, prezentując dorobek artystyczny studentów z nadzieją, że jest to dobry pomysł dla miłośników muzyki na udane popołudnie. Podczas tego zimowego wieczoru, w scenerii świąteczno-noworocznej, przy blasku świec i wśród wirujących płatków śniegu rozbrzmiewały kolędy i pastorałki oraz rytmy karnawałowe. Wśród zaproszonych gości władze uczelni reprezentowali Prorektor ds. Dydaktyki doc. dr Elżbieta Cipora oraz Kanclerz PWSZ inż. Lesław Siedlecki. Studentów do występu przygotowali pracownicy Zakładu Edukacji Muzycznej: prof. dr hab. Grzegorz Oliwa, mgr Andrzej Smolik, prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska, dr Elżbieta Przystasz, mgr Iwona Bodziak, mgr Zofia Kielar oraz mgr Robert Handermander.

Na kolejny koncert pt. "Studencka wiosna" zapraszamy 25 maja 2009.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

21.01.2009 - Warsztaty wokalno-instrumentalne

Warsztaty dla członków kapeli ludowej, działającej od trzech miesięcy w Zakładzie Edukacji Muzycznej przeprowadził nestor polskich lirników Stanisław Wyżykowski z Haczowa. Ogromne doświadczenie i wiedza o wykonawstwie muzyki ludowej naszego regionu była dla uczestników warsztatów inspiracją do wspólnego muzykowania z zaproszonym gościem. W ramach warsztatów studenci prezentowali swój dorobek artystyczny w regionie tj. Ustrzyki Dolne, Przemyśl, Dynów i Jasło. Wszystkie koncerty zostały przyjęte z ogromnym aplauzem, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w sanockiej PWSZ. Była to żywa reklama kierunku, która mamy nadzieję zaoowocuje dobrym naborem na rok akademicki 2009/2010. Warsztaty zorganizowali i przeprowadzili: kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej mgr Iwona Bodziak oraz wykładowcy: mgr Zofia Kielar i mgr Robert Handermander. W koncertach udział wzięło 19 studentów z II i III roku Edukacji Muzycznej.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

24.02.2009 - IV Podkarpackie Targi Edukacyjne

Udział kapeli ludowej, przygotowanej przez mgr Zofię Kielar w IV Podkarpackich Targach Edukacyjnych w Rzeszowie jako "żywa wizytówka" PWSZ w Sanoku.

26.02.2009 - Święto Patrona Uczelni

Występ kapeli ludowej z Zakładu Edukacji Muzycznej, podczas uroczystości z okazji Święta Patrona Uczelni - Jana Grodka w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. Zespół do prezentacji przygotowała mgr Zofia Kielar.

25.03.2009 - Muzyczny dzień w Novej w Sanoku

Udział studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej w Muzycznym dniu w księgarni Nova w Sanoku. W audycji dla przedszkolaków wystąpili: Kzysztof Żmuda, Szymon Kielar, Sławomir Szybka, Grzegorz Makiel i Grzegorz Langenfeld.

 

 

26.03.2009 - Onkologiczna konferencja naukowo-szkoleniowa w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

Kapela ludowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku wystąpiła z programem artystycznym w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks Bronisława Markiewicza w Brzozowie podczas Onkologicznej konferencji naukowo-szkoleniowej. Zespół do koncertu przygotowała mgr Zofia Kielar.

27.03.2009 - Dzień otwarty na kierunku Filologia Polska

Podczas dnia otwartego na kierunku Filologia Polska Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej zadbał o oprawę muzyczną uroczystości. Występ studentów był żywą reklamą uczelni, która prowadzi kształcenie również na kierunkach artystycznych.

W programie udział wzięli:

Marta Germańska - śpiew

Krzysztof Żmuda - śpiew

Mirosław Dziubina - śpiew

mgr Robert Handermander - akompaniament

Kapela ludowa

Studentów do występu przygotowali: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska, mgr Zofia Kielar oraz mgr Robert Handermander

 

19.04.2009 - Wystawa rękodzieła artystycznego w Zarszynie

Chór Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pod batutą prof. dr hab. Grzegorza Oliwy oraz przy akompaniamencie dr Macieja Kanikuły zadbał o oprawę muzyczna Mszy Św. w Zarszynie.  Natomiast kapela ludowa pracująca pod kierunkiem mgr Zofii Kielar otwarła wystawę rękodzieła artystycznego twórców gminy Zarszyn. Była to prawdziwa symbioza wielu dziedzin sztuki, której towarzyszyły wdzięczne tryle kanarków. 

 

fot. Iwona Bodziak

26.04.2009 - Ziemia Sanocka dla Szpitala

Podczas akcji "Ziemia Sanocka dla Szpitala" zaprezentował się zespół rozrywkowy PWSZ w składzie:

Mirosław Dziubina - vocal, gitara

Roman Gontarz - gitara

Grzegorz Makiel - gitara

Krzysztof Mika - perkusja

Studenci Zakładu Edukacji Muzycznej rozpoczęli maraton muzyczny w rytmie bluesa, który trwał do późnych godzin wieczornych.

 

14.05.2009 - "Czepkowanie" oraz wręczenie dyplomów absolwentom kierunku mechanika i budowa maszyn

W dniu 14 maja 2009 kapela ludowa Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej uświetniła uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarskiego połaczoną z wręczeniem dyplomów asolwentom kierunku mechanika i budowa maszyn. Przyszłe pielęgniarki, przygotowane przez panią mgr Zofię Kielar z dumą i wdziękiem odśpiewały hymn pielęgniarek.

25.05.2009 - "Koncert wiosenny"

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej powitali wiosnę koncertem pełnym radości i humoru. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się doskonale razem z wykonawcami. To kolejne wydarzenie artystyczne dowodzi, że edukacja muzyczna w naszym mieście rozwija się a PWSZ staje się kolejnym centrum kultury.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

Pliki do pobrania

31.05.2009 - Piknik Rodzinny w Zarszynie

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej: Grzegorz Makiel, Robert Cieśla i Szymon Kielar wystąpili podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zarszynie.

23.06.2009 - Koncert dyplomowy

W dniu 23 czerwca w Sanockim Domu Kultury odbył się Koncert dyplomowy sudentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

Pliki do pobrania

05.10.2009 - Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali studenci i pracownicy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej:

Chór pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Oliwy

Kapela ludowa pod kierunkiem mgr Zofi Kielar

Zespół muzyczny pod kierunkiem mgr Roberta Handermandera

 

fot. Grzegorz Langenfeld

23.10.2009 - V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Stuki Muzycznej wystąpili dla uczestników Konferencji podczas uroczystej Kolacji Koleżeńskiej w Hotelu "Bona".

 

fot. Grzegorz Langenfeld

20.11.2009 - "Studencka Jesień"

W jesiennej scenerii, wśród opadłych liści wysłuchaliśmy muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej w wykonaniu solistów oraz zespołów Zakładu Edukacji Muzycznej. Gościnnie wystąpili również uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku oraz zespół wokalny "Soul". Koncert zgromadził tak liczną publicznosć, że nie wszystkim udało się wejść do sali, która pełniła funkcję "koncertowej", za co jeszcze raz bardzo przepraszamy. Wśród zaproszonych gości, swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prorektor do spraw dydaktyki dr nauk med. Elżbieta Cipora, Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Artystycznego dr Ludmiła Chomińska oraz Kierownik Działu Toku Studiów mgr inż, Zdzisława Borkowska. Przed publicznością zaprezentowała się plejada wykonawców od 8-9 letnich dzieci, przez młodzież gimnazjalną i licealną aż po studentów i dojrzałych muzyków. Ta swoista integracja środowiska muzycznego Sanoka jest dowodem przemyślanej polityki kulturalnej i dobrej współpracy ludzi, którym na sercu leży rozwój kulturalny miasta i jego mieszkańców. Mamy nadzieję, że pozytywna energia, emanująca od wykonawców tego koncertu udzieli się wszystkim słuchaczom na długie, jesienne wieczory.

Studentów PWSZ do koncertu przygotowali: dr hab. Elżbieta Wtorkowska, dr hab. Grzegorz Oliwa, mgr Iwona Bodziak, mgr Zofia Kielar oraz mgr Adrzej Smolik. Solistom akompaniowali: mgr Robert Handermander oraz Bartłomiej Kalinka.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

Pliki do pobrania

Plakat

Program koncertu

26.11.2009 - Konferencja Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku

Występ kapeli ludowej, przygotowanej przez mgr Zofię Kielar podczas Konferencji Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

26.11.2009 - VIII Rocznica Powołania PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

Uroczystość z okazji Święta Uczelni uświetnił występ kapeli ludowej Zakładu Edukacji Muzycznej pracującej pod kierunkiem mgr Zofii Kielar.

03.12.2009 - Międzynarodowy dzień Wolontariusza

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku wystąpił zespół rozrywkowy Zakładu Edukacji Muzycznej przygotowany przez mgr Damiana Kurasza

11.12.2009 - Mikołaj w Księgarni Nova w Sanoku

Studenci Zakładu Edukacji Muzycznej przygotowali muzyczną oprawę spotkania przedszkolaków z Mikołajem w Księgarni Nova w Sanoku. W muzycznych zabawach z dziećmi udział wzięły studentki III roku Edukacji Muzycznej: Marta Germańska i Karina Markowska orzaz studenci I roku Edukacji Muzycznej: Łukasz Woźniak i Jarosław Iskrzycki.

17.12.2009 - Wieczór opłatkowy w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

Podczas wieczoru opłatkowego w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku studenci Zakładu Edukacji Muzycznej wykonali kolędy i pastorałki w opracowaniu na chór, zespoły rozrywkowe oraz kapelę ludową.

20.01.2010 - Koncert Noworoczny

Po raz kolejny w Galerii De PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu studentów Zakładu Edukacji Muzycznej. Przy szczelnie wypełnionej sali, w gorącej atmosferze bawiliśmy się doskonale w karnawałowych rytmach z różnych stron świata. Gościem specjalnym wieczoru był Młody Muzyk Roku 2009 Bartosz Głowacki, który zachwycił publiczność swoim talentem. 

 

fot. Grzegorz Langenfeld 

02.02.2010 - Konferencja "Chopin bliski młodym Polakom"

W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Chopinowskiego Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej zorganizował Konferencję z udziałem red. Adama Rozlacha oraz uczestników V Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic - Sanok 2010". Podczas konferencji odbyły się warsztaty metodyczne pt. "W jaki sposób wprowadzić dzieci w świat wartościowej muzyki Fryderyka Chopina w ramach przedmiotu muzyka", koncert "Chopin inspiracją dla młodych" oraz wykład na temat "Fryderyk Chopin - lata studenckie". Ponadto studenci Edukacji Muzycznej wzięli udział w recitalu fortepianowym Philippo Giusiano a chór PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku wystąpił w koncertach "Od Chopina do wspólnej Europy" w Krośnie, Sanoku i Lwowie. Konferencję przygotowali: mgr Iwona Bodziak, mgr Robert Handermander, mgr Maciej Harna, mgr Zofia Kielar, mgr Stefan Olbert oraz dr hab. Elżbieta Wtorkowska.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

Pliki do pobrania

Plakat

10.02.2010 - Udział w spektaklu Romeo i Julia

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej wyruszyli do Warszawy aby obejrzeć spektakl Romeo i Julia w Teatrze Muzycznycm Buffo. Uczestnictwo w tym wydarzeniu kulturalnym było nie tylko dużym przeżyciem artystycznym ale również wartościowym doświadczeniem zawodowym.

03-04.03.2010 - Koncerty promocyjne

Studenci Zakładu Edukacji Muzycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej wystąpili z koncertami promocyjnymi w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku oraz Brzozowskim Domu Kultury.

15.03.2010 - "Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych"

Zespół rozrywkowy I roku Edukacji Muzycznej, pracujący pod kierunkiem studenta Bartłomieja Kalinki uświetnił spotkanie pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka na temat "Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych". Występ zespołu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.

29.03.2010 - Dzień Otwarty PWSZ

W ramach Dnia Otwartego PWSZ studenci Edukacji Muzycznej prowadzili warsztaty muzyczne dla uczestników oraz swoimi występami umilali pobyt gości na terenie naszej Uczelni.

25.04.2010 - "Ziemia Sanocka dla Szpitala"

Studenci Edukacji Muzycznej włączyli się aktywnie w akcję "Ziemia Sanocka dla Szpitala". Jak zwykle z dużym powodzeniem zaprezentowała się kapela ludowa, przygotowana przez mgr Zofię Kielar oraz zespoły rozrywkowe, prowadzone przez mgr Damiana Kurasza i mgr Dominika Wanię.

6-7.05.2010 - Jazzowe warsztaty wokalno-instrumentalne

W dniach 6-7.05.2010 studenci Zakładu Eduakacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej uczestniczyli w jazzowych warsztatach wokalno-instrumentalnych, które poprowadzili: Janusz Szrom - vocal, Piotr Biskupski - perkusja, Piotr Olszewski - gitara oraz Grzegorz Nadolny - bas.

13.05.2010 - Święto Patrona Uczelni Jana Grodka

13 maja 2010 kapela ludowa, pracująca pod kierunkiem mgr Zofii Kielar wystąpiła podczas Święta Patrona Uczelni Jana Grodka w siedzibie Magurskiego Park Narodowego w Krępnej, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni.

14.05.2010 - Izba Lekarska w Krośnie

Zespoły Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej uświetniły swym występem  posiedzenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krośnie. Zaprezentowała się kapela ludowa oraz zespół rozrywkowy.

26.05.2010 - Koncert wiosenny dla mamy

Studenci Edukacji Muzycznej uczcili święto mamy koncertem wiosennym w Sanockim Domu Kultury, gdzie zgromadzona licznie publiczność miała okazję podziwiać efekty kształcenia na naszym kierunku.

28.05.2010 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian edukacyjnych" kapela ludowa Zakładu Edukacji Muzycznej okazała się po raz kolejny wspaniałą wizytówką naszej Uczelni.

28.05.2010 - Dni Brzozowa

Nie zabrakło studentów Zakładu  Edukacji Muzycznej podczas Dni Brzozowa, gdzie bawili mieszkańców Podkarpacia prezentując bogaty program artystyczny. 

30.05.2010 - Juwenalia 2010

Juwenalia to czas zabawy i beztroski, a dla studentów Edukacji Muzycznej okazja do prezentacji i dzielenia się radością z uprawiania muzyki ze swoimi rówieśnikami.

08.06.2010 - Uroczystość symboliki zawodu pielęgniarskiego

Zespół rozrywkowy wystąpił podczas uroczystości symboliki zawodu pielęgniarskiego w Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

15.06.2010 - Koncert Dyplomowy

Kolejny rocznik kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej zakończył naukę w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Uwieńczeniem trzyletnich wysiłków był bardzo udany Koncert Dyplomowy, który odbył się w Sanockim Domu Kultury. Prezentacja artystyczna jest pierwszą częścią egzaminu dyplomowego na naszym kierunku, który wszyscy studenci zaliczyli z powodzeniem. Życzymy im równie udanych obron prac licencjackich.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

Pliki do pobrania

22.06.2010 - 4-Nation Paint Fest

Nie zabrakło studentów Edukacji Muzycznej podczas międzynarodowej akcji malarskiej "4-Nation Paint Fest", jaka odbyła się w Galerii D PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku z udziałem m. in. Konsula USA. Kapela ludowa oraz zespoły rozrywkowe, działające na naszym kierunku włączyły się aktywnie w tą charytatywną akcję.

 

fot. Grzegorz Langenfeld

07.10.2010 - Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011

W części artystycznej uroczystości wystąpili studenci i pracownicy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej: chór pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Oliwy, kapela ludowa pod kierunkiem mgr Zofii Kielar, zespół rozrywkowy pod kierunkiem studenta Bartłomieja Kalinki oraz instrumentaliści przygotowani przez mgr Michała Rymarza i mgr Andrzeja Smolika.

 

fot. Gabriela Urbanek

23.11.2010 - Studencka Jesień

Tradycyjnie już w listopadzie studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej zaprosili mieszkanców Sanoka na koncert jesienny. W pierwszej odsłonie wystąpił gościnnie zespół Matragona, który przybliżył nam tradycyjne pieśni miłosne Żydów Sefardyjskich - mówiące o dziewczęcym honorze, zakochaniu i rozstaniu. Następnie studenci I i II roku Edukacji Muzycznej bawili licznie zgromadzoną publiczność, prezentując drobny wycinek swojej działalności artystycznej. Po raz pierwszy mięliśmy okazję podziwiać kunszt aktorski studentów I roku w kabarecie muzycznym. Wysłuchaliśmy solistów oraz zespoły w różnorodnym repertuarze wokalno-instrumentalnym, żywiołowy występ chóru oraz kapeli ludowej. Podczas koncertu, z inicjatywy Koła Wolontariatu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zostały przekazane upominki dla wychowanków Sanockiego Domu Dziecka, którzy wraz z opiekunami przyjęli zaproszenie na nasz koncert. Dziękujemy władzom Uczelni za udział i ciepłe słowa skierowane do wykonawców a także publiczności, która jak zwykle dopisała i gromkimi brawami nagradzała młodych artystów. Studentów do występu przygotowali: dr hab. Grzegorz Oliwa, dr hab. Elżbieta Wtorkowska, mgr Iwona Bodziak, mgr Piotr Graboń, mgr Maciej Harna, mgr Zofia Kielar, mgr Michał Rymarz. Solistom akompaniował: mgr Robert Handermander.

04.12.2010 - Bieszczady. Natura i Kultura.

Zespół ludowy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, pracujący pod kierunkiem mgr Zofii Kielar uświetnił swoim występem Ogólnopolską Konferencję -  Bieszczady. Natura i Kultura, prezentując twórczość ludową Podkarpacia.

09.12.2010 - Wieczór opłatkowy

Wieczór opłatkowy w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uświetnił występ studentów i wykładowców Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej. Tradycyjne kolędy oraz pastorałki wykonał chór pod dyrekcją dr hab. Grzegorza Oliwy, zespoły rozrywkowe przygotowane przez mgr Macieja Biernackiego oraz studenta Bartłomieja Kalinkę oraz kapela ludowa, pracująca pod kierunkiem mgr Zofii Kielar.  

14.12.2010 - Koncert w Rymanowie

Tym razem studenci oraz wykładowcy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej koncertowali w Liceum Oglnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.

 

 

13-14.01.2011 - Koncerty promocyjne

W dniach 13,14 stycznia 2011 roku studenci oraz wykładowcy Zakładu Edukacji Artysycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej promowali kierunek oraz Uczelnię w Brzozowie oraz Lesku podczas koncertów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych.

19.01.2011 - Koncert Noworoczny

W dniu 19 stycznia odbył się Koncert Noworoczny przygotowany przez studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej. Młodych wykonawców do koncertu przygotowali: dr hab. Elżbieta Wtorkowska, dr hab. Grzegorz Oliwa, mgr Maciej Biernacki, mgr Iwona Bodziak, mgr Zofia Kielar, mgr Michał Rymarz. Akompaniowali: mgr Robert Handermander oraz Bartłomiej Kalinka.

02.03.2011 - Bal karnawałowy

W dniu 02.03.2011 Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej przygotował oprawę muzyczną do balu karnawałowego dla dzieci z przedszkola Nr 3 w Sanoku, który zorganizował Zakład Pedagogiki PWSZ w Sanoku. Zespół wystąpił w składzie: mgr Robert Handermander, Jarosław Iskrzycki, Łukasz Woźniak, Oskar Handermander Edyta Harkot i Wioleta Siry.

10.03.2011 - Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo niejedno ma imię"

W dniu 10.03.2011 roku studenci Edukacji Muzycznej pod opieką mgr Zofii Kielar zapewnili oprawę muzyczną do konferencji na temat "Bezpieczeństwo niejedno ma imię", zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki w Iwoniczu Zdroju. Wystąpił zespół rozrywkowy w składzie: Bartłomiej Kalinka, Adrian Herbut, Maciej Jurczak, Paweł Makiel, Emil Kędra, Zofia Gagatko, Sabina Kilar, Paulina Florian, Natalia Kozimor.

18.03.2011 - Konkurs Recytatorski "Czerpiąc ze źródła"

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej zapewnili część artystyczną podczas IX Rejonowego Konkursu Recytatorskiego "Czerpiąc ze źródła" zorganizowanego przez Zakład Filologii Polskiej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. W koncercie wystąpili instrumentaliści: Bartłomiej Kalinka, Adrian Herbut, Maciej Jurczak, Paweł Makiel, Emil Kędra oraz wokalistki: Magdalena Głowa, Natalia Kozimor, Paulina Florian, Sabina Kilar, Zofia Gagatko.

21.03.2011 - "Dzień odkrywania talentów"

W pierwszym dniu wiosny Zakład Edukacji Muzycznej uczestniczył w projekcie "Dzień odkrywania talentów " w Szkole Podstawowej w Pisarowcach. Zakład reprezentowali: mgr Monika Brewczak, mgr Iwona Bodziak oraz Bartłomiej Kalinka.

04.04.2011 - Dzień otwarty Uczelni

Podczas dnia otwartego Uczelni studenci Edukacji Muzycznej na świeżym powietrzu prezentowali swój dorobek artystyczny, bawiąc licznie zgromadzoną publiczność.

14.04.2011 - XX - Lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Zespół rozrywkowy oraz ludowy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej pod opieką mgr Zofii Kielar uświetnił swoim występem Konferencję Jubileuszową "Rola samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w minionym XX - leciu" zorganizowaną w Iwoniczu Zdroju przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie. 

15.04.2011 - Przekaż życie - Powiedz tak - Przeszczep Podkarpacie

Zespół rozrywkowy pod kierunkiem mgr Macieja Biernackiego wystąpił podczas Konferencji Przekaż życie - Powiedz tak - Przeszczep Podkarpacie, zorganizowanej przez Elżbietę Łukacijewską, Posła do Parlamentu Europejskiego.

12.05.2011 - Juwenalia 2011

Zespół ludowy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej swoim występem rozpoczął Juwenalia 2011 w Sanoku

15.05.2011 - Ziemia Sanocka dla Szpitala

Studenci Edukacji Muzycznej również w tym roku wsparli swoim występem akcję Ziemia Sanocka dla Szpitala

26.05.2011 - Wiosenny koncert dla mamy

Tradycyjnie już 26 maja studenci Zakładu Edukacji Muzycznej przygotowali koncert dla mam, który w Sanockim Domu Kultury zgromadził szerokie grono odbiorców. Gościnnie wystąpiły studentki z kierunku Filologia Polska.

27.05.2011 - VI Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa

Tym razem studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej grali i śpiewali dla uczestników VI Międzynarodowej Onkologicznej Konferencji Naukowej w Hotelu Bona. Zaprezentował się zespół ludowy i rozrywkowy.

29.05.2011 - Noce Kultury Galicyjskiej

Zespół ludowy, działający pod kierunkiem mgr Zofii Kielar wystąpił podczas Nocy Kultury Galicyjskiej w sanockim skansenie.

05.06.2011 - Piknik rodzinny w Iwoniczu

Zespół ludowy oraz rozrywkowy Zakładu Edukacji Muzycznej wystąpił podczas pikniku rodzinnego w Iwoniczu.

18.06.2011 - II Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Cracovia Cantans"

18 czerwca Chór Kameralny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, pracujący pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Oliwy uczestniczył w II Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Cracovia Cantans" i otrzymał II nagrodę w kategorii Muzyka Popularna, Gospel & Spirituals. To ogromny sukces międzynarodowy naszego chóru, który w mocnej konkurencji pokonał zespoły m.in. z Singapuru, Holandii, Austrii, Szwecji i Węgier. Chór Kameralny przy akompaniamencie mgr Roberta Handermandera (fortepian) i Oskara Handermandera (perkusja) wystąpił w koncercie wieczornym razem ze zwycięskim chórem z Rumunii oraz dwoma chórami ze Szwecji w Opactwie Cystersów Kraków-Mogiła, gdzie został przyjęty bardzo gorąco i entuzjastycznie przez festiwalową publiczność. Również przewodniczący jury prof. Romuald Twardowski wyrażał się z wielkim uznaniem o poziomie artystycznym chóru z sanockiej PWSZ.

10.10.2011 - Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 powiązana z obchodami Jubileuszu 10-lecia

W części artystycznej wystąpili studenci i pracownicy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej: chór pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Oliwy, instrumentaliści: Mateusz Bajgrowicz, Łukasz Lorenc i Dominika Haftek przy akompaniamencie mgr Antoniego Tełewiaka, przygotowani przez mgr Michała Rymarza, zespół rozrywkowy pod kierunkiem studenta Bartłomieja Kalinki oraz zespół ludowy prowadzony przez mgr Zofię Kielar.

 

fot. Grzegorz Kiczorowski

22-26.11.2011 - IV Warsztaty Gospel

W dniach 22-26.11.2011 studenci Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uczestniczyli w IV warszatach Gospel, które prowadził Brian Fentress. Warsztaty zakończyły się koncertami w Sanockim Domu Kultury (25.11.2011) oraz w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (26.11.2011). Ta wspaniała "uczta muzyczna" na długo pozostanie w sercach i umysłach naszych studentów. Koncerty zgromadziły prawdziwe tłumy miłośników muzyki Gospel, którzy z ogromnym entuzjazmem włączyli się do współnego muzykowania za sprawą Briana, jego muzyków i chórów z Sanoka, Rzeszowa i Strzyżowa, którymi na co dzień opiekuje się dr hab. Grzegorz Oliwa - główny organizator warsztatów.

 

fot. zebradesign.pl

07.12.2011 - Studencka Jesień

W Galerii "De" PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku studenci oraz pracownicy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej żegnali odchodzącą jesień. W ramach promocji młodych adeptów sztuki muzycznej zaprezentowali się uczniowie PSM II stopnia w Sanoku. W koncercie uczestniczyli również uczniowie PSM I stopnia w Sanoku oraz muzycy, zaprzyjaźnienii z naszym kierunkiem. Podczas tego wieczoru wystąpiły zespoły muzyczne działające w Zakładzie: skrzypcowy, gitarowy, rozrywkowy i ludowy  oraz soliści z repertuarem klasycznym, rozrywkowym i ludowym. Wykonawcy tego wieczoru oraz licznie zgromadzona publiczność spędzili kolejny miły wieczór w murach sanockiej Uczelni.  Studentów do koncertu przygotowali: mgr Iwona Bodziak, mgr Robert Handermander, mgr Ewa Wojtyńska-Kiczorowska, mgr Zofia Kielar, mgr Piotr Polański, mgr Michał Rymarz, mgr Andrzej Smolik.

 

 fot. Grzegorz Kiczorowski

08.12.2011- Wieczór opłatkowy

Tegoroczny wieczór opłatkowy w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uświetnił występ zespołów: rozrywkowego, skrzypcowego oraz zespołu ludowego, które działają w Zakładzie Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej.  

16.12.2011 - Koncert w Nowym Sączu

Tym razem studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej koncertowali w Nowym Sączu.

12.01.2012 - Koncert poświęcony pamięci mgr inż. Zdzisławy Kot-Borkowskiej

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej koncertem okolicznościowym uczcili pamięć Pani Kierownik Działu Toku Studiów PWSZ im.Jana Grodka w Sanoku.

16.01.2012 - Koncert w Dukli

W ramach promocji Uczelni studenci Edukacji Muzycznej koncertowali w Ośrodku Kultury w Dukli.

17.01.2012 - Koncert w Jaśle

Studenci oraz wykładowcy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej z dużym powodzeniem promowali Uczelnię w Jasielskim Domu Kultury.

21.03.2012 - "Czerpiąc ze źródła - Mojość"

Zespół rozrywkowy, przygotowany przez studenta Bartłomieja Kalinkę zapewnił oprawę muzyczną podczas koncertu laureatów Regionalnego Konkursu Recytatorskiego "Czerpiąc ze źródła - Mojość", którego współorganizatorem był Zakład Filologii Polskiej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. 

22.03.2012 - Uroczysty Senat

Zespół ludowy pod kierunkiem mgr Zofii Kielar wystąpił w sanockim Skansenie podczas uroczystego posiedzenia Senatu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

27.04.2012 - Koncert charytatywny

Studenci Zakładu edukacji artystycznej w zakrese sztuki muzycznej uczestniczyli w koncercie charytatywnym, zorganizowanym przez maturzystów 2012 na Placu Harcerza.

11.05.2012 - Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarskiego

Po raz kolejny studenci oraz wykładowcy Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej uświetnili uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarskiego studentów II roku kierunku pielęgniarstwo. W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół rozrywkowy, przygotowany przez studenta Bartłomieja Kalinkę. Studenci pielęgniarstwa, przygotowani przez mgr Zofię Kielar odśpiewali Hymn Pielęgniarek przy akompaniamencie mgr Roberta Handermandera.

23.05.2012 - Wiosenny koncert dla mamy

Jak co roku w maju studenci oraz wykładowcy Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej uczcili święto mam koncertem, w którym zaprezentowały się zespoły wokalno-instrumentalne, soliści oraz chór. 

25.05.2012 - Juwenalia 2012

Tradycyjnie do obchodów święta studentów bardzo aktywnie włączył się Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muycznej. Barwny korowód z udziałem władz Uczelni oraz sanockich żaków prowadziła orkiestra, złożona ze studentów oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, przygotowana przez mgr Piotra Grabonia.  W koncercie na Placu Harcerskim wystąpiły zespoły instrumentalne oraz ludowy, natomiast na sanockich Błoniach prezentował się zespół rozrywkowy.

31.05.2012 - Koncert Dyplomowy

Podczas Koncertu Dyplomowego studenci III roku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej prezentowali się w muzyce klasycznej, ludowej i rozrywkowej. Wystąpili soliści, zespoły kameralne oraz chór i zespół ludowy.

12.06.2012 - Wieczory Artystyczne SDK

Kapela ludowa Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, pracująca pod kierunkiem mgr Zofii Kielar wystąpiła wraz z Zespołem Tańca Ludowego Sanok w koncercie zorganizowanym w ramach Wieczorów Artystycznych Sanockiego Domu Kultury.

04.10.2012 - Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2012/2013 uświetnił występ studentów oraz wykładowców zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

5-9.11.2012 - Warsztaty muzyki gospel

W dniach 5-9.11.2012 studenci zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uczestniczyli w warsztatach muzyki gospel, które poprowadził instruktor z Wielkiej Brytanii Peter Francis. Efektem działań warsztatowych był Koncert Muzyki Gospel w Sanockim Domu Kultury oraz Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

fot. z koncertu Grzegorz Langenfeld

Pliki do pobrania

20.11.2012 - Festiwal piosenki turystycznej

Magdalena Głowa z III roku oraz Zuzanna Gorzkowska z I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej reprezentowały PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku na VII Podkarpackim Młodzieżowym Festiwalu Piosenki Turystycznej w Jarosławiu, gdzie zajęły II miejsce. Studentki do występu przygotowała dr Monika Brewczak. Akompaniował mgr Antoni Tełewiak. 

26.11.2012 - Sukces Miho Kurihary

Ogromny sukces odniosła Miho Kurihara - wykładowca fortepianu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, która w XII Międzynarodowym Festiwalu - Konkursie MUSICA CLASSICA w Moskwie zdobyła I nagrodę w grupie koncertujących pianistów, będących zarazem pedagogami. W konkursie uczestniczyło 250 artystów z Białorusi, Chin, Japoni, Litwy, Polski, Syrii i Ukrainy. Za tą promocję PWSZ im. Jana Grodka w Europie i nie tylko bardzo Miho dziękujemy i życzymy kolejnych osiągnięć artystycznych.

05.12.2012 - Studencka Jesień

Tradycyjnie późną jesienią studenci edukacji muzycznej przygotowali koncert dla mieszkańców miasta. Swój dorobek artystyczny prezentowały zespoły, soliści oraz zaproszeni goście.

20.12.2012 - Wieczór opłatkowy

Tegoroczny wieczór opłatkowy w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uświetnił występ zespołu rozrywkowego oraz chóru zakładu eukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

25.01.2013 - Koncert Noworoczny

Tegoroczny Koncert Noworoczny w wykonaniu studentów Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej obfitował w ciekawe interptretacjie muzyki klasycznej, rozrywkowj i ludowej. Wśród zaproszonych gości wystąpił sanocki zespół wokalny Soul oraz Seweryn Gajda z PSM II stopnia w Sanoku.

29.01.2013 - Koncert promocyjny w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku

Tym razem studenci zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej prezentowali się z dużym powodzeniem przezd leską publicznością.

18.04.2013 - Kolejny sukces studentów edukacji muzycznej

Zespół rozrywkowy Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej reprezentował z dużym powodzeniem sanocką Uczelnię w I Ogólnopolskim  Festiwalu Muzyki Rozrywkowej Leszno 2013. W mocnej konkurencji 28 wykonawców zespół w składzie: Martyna Srocka, Magdalena Głowa, Zuzanna Gorzkowska, Bartłomiej Kalinka, Maciej Jurczak, Dariusz Sadowski i Paweł Makiel - pracujący pod kierunkiem dr Moniki Brewczak - otrzymał wyróżnienie.

17.05.2013 - Juwenalia 2013

Tradycyjnie studenci Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej przygotowali oprawę muzyczną na rozpoczęcie Juwenaliów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

21.05.2013 - Wiosenny koncert dla mamy

Tegoroczny wiosenny koncert dla mamy w wykonaniu studentów Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej był okazją do prezentacji dorobku artystycznego studentów oraz spotkania w gronie miłośników muzyki.

29.05.2013 - Koncert promocyjny w Jasielskim Domu Kultury

Tym razem studenci Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej z dużym powodzeniem promowali Uczelnię w Jasielskim Domu Kultury.

11.06.2013 - Koncert Dyplomowy

11 czerwca sala widowiskowa Sanockiego Domu Kultury rozbrzmiewała dźwiękami muzyki w wykonaniu studentów roku dyplomowego Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Swoją obecnością zaszczyciła studentów J.M. Rektor doc. dr Elżbieta Cipora oraz Prorektor ds Rozwoju i Nauki dr Jolanta Karolczuk. Studentów oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność. Obecni byli rodzice i przyjaciele dyplomantów, absolwenci naszego kierunku z lat ubiegłych oraz mieszkańcy miasta. W bogatym i różnorodnym programie koncertu znalazła się muzyka klasyczna, rozrywkowa i ludowa. Z prawdziwą przyjemnością słuchaliśmy piękne duety wokalne, solistów i zespoły instrumentalne, chór, zespół ludowy oraz muzykę rozrywkową w wykonaniu m.in. zespołu The Chance, znanego z telewizyjnego programu X FACTOR, w którym śpiewa nasza tegoroczna dyplomantka Magdalena Adamiak. Studenci pokazali swoje umiejętności artystyczne i organizacyjne, które nabyli podczas trzyletniej edukacji w naszej uczelni. Wszyscy pozytywnie zdali ten egzamin praktyczny. Pozostał im jeszcze egzamin teoretyczny, czyli obrona prac licencjackich. Był to bardzo udany wieczór dla wszystkich, którzy wybrali się do SDK i uczestniczyli w koncercie dyplomowym studentów edukacji muzycznej PWSZ w Sanoku.

01.10.2013 - Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

W części artystycznej tegorocznej Inauguracji prezentowali się studenci oraz wykładowcy Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

10.10.2013 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Na pograniczach kultur i narodów, problemy historii"

Prezentacja zespołów Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w sanockim Skansenie.

19.10.2013 - Koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO Oddział Regionalny w Rzeszowie

Podczas koncertu zaprezentowali się studenci zakładu edukacji muzycznej: Małgorzata Gajda i Seweryn Gajda.

24.10.2014 - Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa"

Udział studentów edukacji muzycznej w części artystycznej konferencji.

25.11.2013 - Studencka jesień

Tradycyjnie jesienią studenci Zakładu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej wraz z  licznie zgromadzoną publicznością żegnali odchodzącą jesień. W koncercie wystąpili studenci, wykładowcy sanockiej PWSZ oraz zaproszeni goście. Wsród widzów nie zabrakło władz Uczelni, byłych absolwentów oraz naszych stałych bywalców-melomanów, którzy od lat uczestniczą w cyklicznych koncertach, organizowanych przez Zakład edukacji muzycznej. 

19.12.2013 - Wieczór opłatkowy

Wieczór opłatkowy w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uświetnił występ studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej przygotowany przez dr Monikę Brewczak, mgr Zofię Kielar oraz dr Iwonę Bodziak.

 

fot. Oliwia Smoła

23.01.2014 - Koncert Noworoczny

Jak co roku w styczniu studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej przygotowali dla społeczności akademickiej oraz mieszkańców Sanoka i okolicznych miejscowości koncert noworoczny. Tym razem zaprosili licznie zgromadzoną publiczność na wycieczkę dookoła świata, prezentując muzykę różnych regionów i kultur.

06-08.04.2014 I Międzynarodowy Festiwal MUZYKA NA POGRANICZU SANOK 2014

Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej zorganizował  I Międzynarodowy Festiwal MUZYKA NA POGRANICZU SANOK 2014. Szczegóły na stronie www.muzykanapograniczu.pl 

19-22.05.2014 ERASMUS

W dniach 19-22.05.2014 wykłady w ramach programu Erasmus na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej prowadili profesorowie z Uniwersytetu Presovskiego Irena i Karol Mednansky

21.05.2014 - Wiosenny koncert dla mamy

Tradycyjnie w maju studenci Edukacji Muzycznej uczcili swięto mam koncertem pełnym wzruszeń i niespodzianek.

23.05.2014 Juwenalia 2014

W tegorocznych Juwenaliach 2014 udzial wzięli studenci Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz laureaci I Międzynarodowego Festiwalu MUZYKA NA POGRANICZU SANOK 2014

27.05.2014 - Koncert Dyplomowy

27 maja 2014 odbył się Koncert Dyplomowy studentów III roku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

20.06.2014 - Światowy Zjazd Sanoczan

Zespół rozrywkowy oraz kapela podwórkowa "Państwowi Zawodowcy" Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej reprezentowała PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku podczas koncertu w ramach Światowego Zjazdu Sanoczan.

01.10.2014 - Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

Udział studentów i pedagogów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej w Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015.

04.12.2014 - Koncert Jesienny

W Koncercie zaprezentowali się studenci i wykładowcy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz zaproszeni uczniowie PSM II st. w Sanoku. Wspominaliśmy Wojtka Hejnolda oraz jego ideę budowy studni głebinowej w wiosce Chhuipali w Indiach.

19.12.2014 - Wieczór opłatkowy

Wieczór opłatkowy w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uświetnił występ studentów i wykładowców Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej

22.01.2015 - Koncert Noworoczny

Koncert Noworoczny w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku obfitował w niespodzianki. Jedną z nich był występ zespołu String Trio - zdobywcy II nagrody w Ogónopolskich Przesłuchaniach CEA Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia w Warszawie. W Galerii De prezentowali się solisci oraz zespoły, działające w Zakładzie Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej.

25.01.2015 - Noworoczne kolędowanie w Niebieszczanach

Studenci Edukacji Muzycznej przywitali Nowy Rok w Niebieszczanach.

03.06.2015 - Wiosenny koncert dla mamy

Jak co roku studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej uczcili święto mam. Tym razem była to podróż przez różne style i gatunki muzyczne.

17.06.2015 - Dyplom 2015

W dniu 17 czerwca 2015 roku w Sali Koncertowej PSM w Sanoku odbył się Koncert Dyplomowy studentów III roku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej

06.09.2015 - Dożynki Gminy Besko - Poręby 2015

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej wystąpili podczas Dożynek Gminy Besko.

24.09.2015 - Koncert MUZYKA NA POGRANICZU

Studenci oraz wykładowcy Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej wystąpili z wielkim powodzeniem w koncercie MUZYKA NA POGRANICZU w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Na pograniczach kultur i narodów. Kultura - sztuka - edukacja, który odbył się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku.

01.10.2015 - Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Udział chóru kameralnego Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej w Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016.

03.12.2015 - Koncert Jesienny

Koncert Jesienny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w wykonaniu studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej

18.12.2015 - Wieczór opłatkowy

Wieczór opłatkowy w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uświetnił występ studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej

27.01.2016 - Koncert Noworoczny

W programie Koncertu Noworocznego znalazły się piękne polskie kolędy i pastorałki oraz muzyka wokalno-instrumentalna z różnych stron świata.

31.01.2016 - Noworoczne kolędowanie w Pakoszówce

Noworoczne kolędowanie studentów Edukacji Muzycznej w Pakoszówce.

25.05.2016 - Koncert wiosenny

Po raz kolejny studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej zaprosili mieszkańców Sanoka na koncert wiosenny, w którym usłyszeliśmy solistów i zespoły działające na kierunku Edukacja Muzyczna

01.06.2016 - Koncert w Zakładzie Karnym w Łupkowie

Tym razem studenci Edukacji Muzycznej wyruszyli z kocertem do osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

09.06.2016 - Koncert dyplomowy

W dniu 9 czerwca 2016 roku odbył się kolejny Koncert Dyplomowy studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej.

24.07.2016 - Piknik Rodzinny

Koncert studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej podczas Pikniku Rodzinnego Dzielnicy Posada.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok