Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Studia 26+

PROGRAM "STUDIA 26+"

 

To nowy typ kształcenia – praktyczny, wygodny, bez konieczności dojazdu do dużych ośrodków, dopasowany do potrzeb osób w różnym wieku i sytuacji życiowej. Dotyczy studiów na większości kierunków studiów stacjonarnych (poza kierunkami medycznymi).


Zalety programu „Studia 26+” to:
 
- bezpłatne studia stacjonarne adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, jak również młodszych;
 
- tryb studiowania dopasowany do potrzeb osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje;
 
- zajęcia w ramach programu odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia (3-4 razy w tygodniu) w godzinach popołudniowych (po godz. 15.00);
 
- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość studiowania według indywidualnej organizacji zajęć;
 
- możliwość uznawania efektów kształcenia nabytych poza edukacją formalną, w tym także uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów z planu studiów;
 
- realizacja części zajęć metodą e-learningu (kształcenia na odległość) od semestru letniego 2016/2017;
 
- możliwość występowania o stypendia – rektora, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok