Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

    

zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE  w roku akademickim 2017/2018 
(kliknij na nazwę kierunku aby dowiedzieć się więcej)
 
 UWAGA!!

DODATKOWY TERMIN REKRUTACJI NA NIŻEJ WYMIENIONE KIERUNKI (DO 15.02.2018 R.)

 

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

 

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ (STUDIA KWALIFIKACYJNE)

  

GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH - (plan studiów do pobrania tutaj)

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

TRYB I WARUNKI REKRUTACJI

 

I ETAP REKRUTACJI
Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 
- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, 
- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
 
II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Kierownika Studiów Podyplomowych kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
Oznacza to, że kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) podanie o przyjęcie na studia,
2) poświadczona przez PWSZ kopia dyplomu ukończenia studiów,
3) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
4) kserokopia dokumentu tożsamości,

5) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie - w przypadku rekrutacji na kierunek edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

do 15 lutego 2018 r.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok