Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

DTS - kontakt / godziny otwarcia

DZIAŁ TOKU STUDIÓW

mgr Elżbieta Kruczek - Kierownik Działu Toku Studiów

mgr Tomasz Demków - Zastępca Kierownika Działu Toku Studiów

38 – 500 Sanok ul. Mickiewicza 21,

budynek A, p. 106 tel. (13) 46 55 956

e-mail: kierownik.dts@pwsz-sanok.edu.pl

e-mail: tdemkow@pwsz-sanok.edu.pl

 

SEKRETARIAT STUDIÓW STACJONARNYCH

dr Anna Łukaszuk

mgr Agnieszka Jodłowska-Szramik

38 – 500 Sanok ul. Mickiewicza 21,

budynek A, p. 108 tel. (13) 46 55 954

e-mail: studias@pwsz-sanok.edu.pl

 

Godziny otwarcia dla studentów

Poniedziałek sekretariat nieczynny

Wtorek 9:00 - 13:00

Środa 9:00 - 13:00

Czwartek 9:00 - 13:00

Piątek 9:00 - 13:00

W soboty dyżur pełni DTS (pokój 107 lub 108 budynek A) od 8.00 do 12.00.

W okresie wakacyjnym, tj. lipiec - połowa września, sekretariat w soboty jest nieczynny.

SEKRETARIAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

mgr Monika Orzechowska

38 – 500 Sanok ul. Mickiewicza 21,

budynek A, p. 107 tel. (13) 46 55 967

e-mail: studian@pwsz-sanok.edu.pl

 

Godziny otwarcia dla studentów

Poniedziałek sekretariat nieczynny

Wtorek 9:00 - 13:00

Środa 9:00 - 13:00

Czwartek 9:00 - 13:00

Piątek 12:00 - 15:00

W soboty dyżur pełni DTS (pokój 107 lub 108 budynek A) od 8.00 do 12.00.

W okresie wakacyjnym, tj. lipiec - połowa września, sekretariat w soboty jest nieczynny.

SEKRETARIATY INSTYTUTOWE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

- obsługa administracyjna studentów,

- wydawanie legitymacji i zaświadczeń studenckich,

- przyjmowanie podań studenckich,

- wszelkie sprawy związane z przebiegiem studiów w danym instytucie.

 

INSTYTUT SPOŁECZNO - ARTYSTYCZNY

mgr Dagmara Malikowska

38 - 500 Sanok, ul. Mickiewicza 21,

budynek D, p. 207 tel. (13) 46 55 943

email: isa@pwsz-sanok.edu.pl

 

Godziny otwarcia dla studentów

Poniedziałek sekretariat nieczynny

Wtorek 9:00 - 13:00

Środa 9:00 - 13:00

Czwartek 9:00 - 13:00

Piątek 9:00 - 13:00

W soboty dyżur pełni DTS (pokój 107 lub 108 budynek A) od 8.00 do 12.00.

W okresie wakacyjnym, tj. lipiec - połowa września, sekretariat w soboty jest nieczynny.

 

INSTYTUT MEDYCZNY

mgr Marzena Mielecka

38 - 500 Sanok, ul. Mickiewicza 21,

budynek B, p. 106 tel. (13) 46 55 960

email: medyczny@pwsz-sanok.edu.pl

 

Godziny otwarcia dla studentów

Poniedziałek 9:00 - 13:00

Wtorek sekretariat nieczynny

Środa 9:00 - 13:00

Czwartek 9:00 - 13:00

Piątek 9:00 - 13:00

W soboty dyżur pełni DTS (pokój 107 lub 108 budynek A) od 8.00 do 12.00.

W okresie wakacyjnym, tj. lipiec - połowa września, sekretariat w soboty jest nieczynny.

 

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNEJ

mgr Magdalena Surmacz

38 - 500 Sanok, ul. Mickiewicza 21,

budynek F, p. 105 tel. (13) 46 55 944

email: rolnictwo@pwsz-sanok.edu.pl

 

Godziny otwarcia dla studentów

Poniedziałek 9:00 - 13:00

Wtorek 9:00 - 13:00

Środa 9:00 - 13:00

Czwartek sekretariat nieczynny

Piątek 9:00 - 13:00

W soboty dyżur pełni DTS (pokój 107 lub 108 budynek A) od 8.00 do 12.00.

W okresie wakacyjnym, tj. lipiec - połowa września, sekretariat w soboty jest nieczynny.

 

INSTYTUT TECHNICZNY

mgr inż. Barbara Stankiewicz

38 – 500 Sanok ul. Reymonta 6,

budynek C, p. 201 tel. (13) 46 55 983

mibm@pwsz-sanok.edu.pl

 

Godziny otwarcia dla studentów

Poniedziałek 9:00 - 13:00

Wtorek sekretariat nieczynny

Środa 9:00 - 13:00

Czwartek 9:00 - 13:00

Piątek 9:00 - 13:00

W soboty dyżur pełni DTS (pokój 107 lub 108 budynek A) od 8.00 do 12.00.

W okresie wakacyjnym, tj. lipiec - połowa września, sekretariat w soboty jest nieczynny.

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Dział Toku Studiów informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,

- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),

- określenie przedmiotu sprawy.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok