Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Kursy i szkolenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

 

 

zaprasza na KURSY I SZKOLENIA w roku akademickim 2017/2018 

(kliknij na nazwę kierunku aby dowiedzieć się więcej)

 
  
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 

TRYB I WARUNKI REKRUTACJI

 

I ETAP REKRUTACJI
Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 
- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, 
- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
 
II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Kierownika ds. Szkoleń kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
Oznacza to, że kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) podanie,
2) odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu,
3) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
4) kserokopia dokumentu tożsamości,

5) oświadczenie kandydata lub zakładu pracy o pokryciu kosztów uczenia,

 

DODATKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny:
1) Zaświadczenie z zakładu pracy o co najmniej 2 - letnim stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o co najmniej 5 - letnim stażu w zawodzie pracownika socjalnego,

2) kopia dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

do 31 października 2017 r.

Pliki do pobrania

plan zajęć 1 semestr szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

plan zajęć 2 semestr szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok