Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Umowy o warunkach odpłatności

 

UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE

 

Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne określa umowa między Uczelnią a studentem zawarta w formie pisemnej.

Wzory umów o warunkach odpłatności obowiązujące od 1 października 2014 r. określa Uchwała nr 57/IX/14 Senatu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 22.09.2014 r. w sprawie określenia

wzoru umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwiwej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku obowiązujących od roku akadem. 2014/2015.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok