Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Dla kandydatów

 

Uczelnia oferuje nowy typ kształcenia – praktyczny, wygodny, bez konieczności dojazdu do dużych ośrodków, dopasowany do potrzeb osób w różnym wieku i sytuacji życiowej. Jedną z nowszych propozycji uczelni jest program „Studia 26+”.

 

 

Program „Studia 26+” to:

bezpłatne studia adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, jak również młodszych;

·       - tryb studiowania dopasowany do potrzeb osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje;

·       - zajęcia w ramach Studiów 26+ odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia (3-4 razy w tygodniu) w godzinach popołudniowych (po godz. 15.00);

·       - w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów oraz indywidualnej organizacji zajęć;

·       - możliwość uznawania efektów kształcenia  nabytych poza edukacją formalną, w tym także uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów z planu studiów;

·       - realizacja części zajęć metodą e-learningu (kształcenia na odległość) od semestru letniego 2016/2017;

·       - możliwość występowania o stypendia – rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych – i zapomogi losowe.

 

 

Rekrutacja elektroniczna

DTS - kontakt / mapa

Informator

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia

Zasady naboru

Zasady naboru-cudzoziemcy

Wymagane dokumenty

Terminy

Opłaty za studia

Stypendia

Studia 26+

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok