Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Ubezpieczenie NFZ

 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

 
Studentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na ich pisemny wniosek - zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę. Student musi złożyć oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (bud. A, pok. 208, tel.: 13 46 55 966).  

Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po czterech miesiącach od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.     
 
Podstawa prawna 
 
Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),  
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.).
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok