Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Organizacja r. akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018


Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.

Dzieli się na dwa semestry:

- semestr zimowy - od 1 października 2017 r. do 11 lutego 2018 r.

- semestr letni - od 12 lutego 2018 r. do 30 września 2018 r.

Struktura semestralna roku akademickiego odnosi się do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz do studiów podyplomowych.

 

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne

Od 1 października 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

Od 2 stycznia 2018 r. do 21 stycznia 2018 r.

Sesje egzaminacyjne

Od 22 stycznia 2018 r. do 4 lutego 2018 r. - sesja zimowa

Od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r. - sesja zimowa poprawkowa

Dni wolne od zajęć

1 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r.

Od 23 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. - przerwa świąteczna

6 stycznia 2018 r.

 

PRZERWA SEMESTRALNA

Od 5 lutego 2018 r. do 11 lutego 2018 r.

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne

Od 12 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.

Od 5 kwietnia 2018 r. do 29 kwietnia 2018 r.

Od 7 maja 2018 r. do 10 czerwca 2018 r.

Sesje egzaminacyjne

Od 11 czerwca 2018 r. do 24 czerwca 2018 r. - sesja letnia

Od 3 września 2018 r. do 16 września 2018 r.- sesja letnia poprawkowa

Dni wolne od zajęć

Od 29 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. - przerwa świąteczna

Od 30 kwietnia 2018 r. do 6 maja 2018 r. - przerwa świąteczna

20 maja 2018 r.

31 maja 2018 r.

 

PRZERWA SEMESTRALNA (WAKACYJNA)

Od 25 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

 

Okres od 17 września 2018 r. do 30 września 2018 r. przeznaczony jest na zamknięcie roku akademickiego 2017/2018 i przygotowania do roku akademickiego 2018/2019.

 

Prorektor ds. dydaktyki, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, uzasadniony ważnymi przyczynami, może ustanowić dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych albo studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych z okazji inauguracji roku akademickiego i juwenaliów studenckich oraz z innych ważnych powodów, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.

Prorektor ds. dydaktyki, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, może wprowadzić w oparciu o obowiązujące programy kształcenia, w tym plany studiów, drobne zmiany w organizacji roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych, pod warunkiem realizacji pełnego programu kształcenia, w tym planów studiów.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok