Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Opłaty za studia

WYSOKOŚĆ OPŁAT 

ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA

 

I. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na wszystkie kierunki w roku akademickim 2017/2018 wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych).

       

II. Kandydat składający podanie o przyjęcie na studia na więcej niż jeden kierunek ponosi: 

1. Za pierwszy kierunek - 100% należnej opłaty,

2. Za drugi i każdy kolejny kierunek - nie ponosi opłaty.

 

Kandydat dokonuje przelewu opłaty na konto bankowe Uczelni:

Nr konta 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421 z dopiskiem opłata rekrutacyjna.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


 

STUDIA NIESTACJONARNE

  

Wysokość opłaty za semestr studiów przedstawia się następująco:

 

1) Nowe media, reklama, kultura współczesna - 1800 zł,

 

2) Mechanika i budowa maszyn - 1800 zł,

 

3) Pedagogika - 1700 zł,

 

4) Praca socjalna - 1700 zł,

 

5) Pielęgniarstwo - 2300 zł,

 

6) Ratownictwo medyczne - 2300 zł,

 

7) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - 1650 zł,

 

8) Ekonomia - 1650 zł,

 

9) Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania (II stopień) - 1800 zł,

 

10) Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich - 1650 zł,

 

11) Pielęgniarstwo (II stopień) - 2100 zł. 

  

      
STUDIA PODYPLOMOWE
 
Wysokość opłaty za całość studiów przedstawia się następująco:
 
1) Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 2200 zł,
 
2) Zarządzanie placówką oświatową - 2600 zł,
 
3) Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC - 1600 zł,
 
4) Edukacja medialna i kulturalna (film, teatr, nowe media, sztuki plastyczne) - 1600 zł,
 
5) Socjoterapia i profilaktyka społeczna - 3000 zł,
 
6) Przygotowanie pedagogiczne - 2700 zł,
 
7) Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną - 2600 zł,
 
8) Bezpieczeństwo żywności - 2000 zł,
 
9) Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych -  1800 zł,
 
10) Spółdzielczość w nowych uwarunkowaniach ekonomicznych - 1600 zł,
 
11) Zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020 - 1800 zł,
 
12) Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego - 1800 zł,
 
13) Oligofrenopedagogika - 2000 zł,
 
14) Edukacja dla bezpieczeństwa - 1600 zł,
 
15) Zarządzanie jakością TQM - 2600 zł,
 
16) Resocjalizacja z profilaktyką społeczną (z przygotowaniem pedagogicznym) - 1500 zł (2 sem.) lub 2250 zł (3 sem.),
 
17) Stosowana psychologia sportu - 2100 zł,
 
18) Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji - 2600 zł.
 
 
KURSY I SZKOLENIA
 
Wysokość opłaty za całość szkolenia przedstawia się następująco:
 
1) Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - 1200 zł,
 
2) Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - 1600 zł,
 
3) Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej - 1400 zł,
 
4) Szkolenie na asystenta rodziny - 1300 zł,
 
5) Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - 890 zł.

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok