Wersja kontrastowa
A | A | A

SLOVENCINA INFO

Výsoka štátna odborná škola Jana Grodka v Sanoku /www.pwsz-sanok.edu.pl/ je verejná vzdelávacia inštitúcia. Bola založená v roku 2001. Základným cieľom školy od prvého roku pôsobenia je medzinárodný rozmer vzdelávania, na základe európskych vzdelávacích štandardov, pomocou praktických skúseností a výskumných inštitúcií a podnikov po celom svete.

 

Naša vysoká škola zaobstáva z 11 študijných odborov: umelecké vzdelávanie – hudobné umenie; ekonomika, manažment v poľnohospodárskych a lesných ekosystémoch, mechanika a strojárstvo; nové médiá, reklama a súčasná kultúra; pedagogika; sociálna práca; ošetrovateľstvo; zdravotnícka záchranná služba, poľnohospodárstvo. Niekoľkokrát do roka organizujeme konferencie, semináre, otvorené prednášky a raz do roka študentský festival – Juwenalia.

 

Vysoká štátna odborná škola Jana Grodka v Sanoku zaobstáva s 5 budov s moderným vybavením. V októbri 2015 sme otvorili nový športový areál (6 budova).

 

V roku 2009 PWSZ Sanok  bola udelená Erasmus University Charter, a v roku 2014 Erasmus Charter for Higher Education.

 

Študijné odbory:
 

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

 

 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

 

 
 
 
UMELECKÉ VZDELÁVANIE
 
 
 
Hudobné umenie
 
 

 

EKONOMIKA

 

 

 
 
 

 

MANAŽMENT V POĽNOHOSPODÁRSKYCH A LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH

 

 

Manažér družstevného hnutia

Vedúci miestnej samosprávy

 
 

 

MECHANIKA A STROJÁRSTVO

 

 

Aplikovaná informatika v strojárskej výrobe;

Výstavba a prevádzka motorových vozidiel
Mechatronické zariadenie

Programovanie a obsluha CNC obrábacích strojov

Počítačová podpora projektovania
 
 

 

NOVÉ MEDIA, REKLAMA A SÚČASNÁ KULTÚRA

 

 

Počítačová grafika
 
 
 
PEDAGOGIKA
 
 

Sociálna a behaviorálna pedagogika s pedagogickou terapiu

Integrovaná predškolská a elementárna pedagogika

Logopédia a pedagogická terapia
 
 
 
OŠETROVATEĽSTVO
 
 
 
 
 
 
SOCIÁLNA PRÁCA
 
 
Sociálna práca s resocializáciou
Sociálna práca a ústavná starostlivosť

Sociálna práca a starostlivosť o staršie a zdravotne postihnuté osoby

 
 
 
ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 
 
 
 
 
 
POĽNOHOSPODÁRSTVO
 
 
Poľnohospodársko-ekonomické poradenstvo

Monitorovanie a formovanie poľnohospodárskeho prostredia

  

Erasmus+ Partnerské univerzity – sem

 

Kontakt - sem

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok