Wersja kontrastowa
A | A | A

Dla nauczycieli akademickich

PROGRAM ERASMUS DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

  

Zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje osoby, które mają pytania odnośnie organizacji programu w naszej uczelni. Polecamy przed wizytą przejrzeć oficjalną stronę programu www.erasmusplus.org.pl oraz gablotkę w bud. A obok Sali Konferencyjnej (ułatwi to rozmowę).

 

 

Sądzimy, że bezpośrednie kontakty biura z osobami zainteresowanymi będą najlepszą formą przekazania informacji o Erasmusie. Liczymy także, że pytania jakie pojawią się podczas tych spotkań pomogą nam w optymalnym dobraniu informacji jakie będzie zawierała ta strona oraz tablica ogłoszeń.

 FAQ czyli NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Jakie możliwości wyjazdu zagranicznego mają nauczyciele akademiccy PWSZ Sanok?

Nauczyciel akademicki naszej uczelni może wyjechać w celu:

- przeprowadzenia zajęć w uczelni partnerskiej (lista uczelni - KLIKNIJ TUTAJ)

- odbycia szkolenia w zagranicznej instytucji/firmie (strony z ofertami - KLIKNIJ TUTAJ)

Są to zazwyczaj wyjazdy kilkudniowe. 

Trwa przyjmowanie wniosków o wyjazdy zagraniczne (terminy w "kalendarzu działań") zapraszamy więc do biura.

 

 

Jaka jest wysokość stypendium dla nauczycieli?

Dofinansowanie wyjazdu różni się w zależności od:

- kraju, do którego planowany jest wyjazd

- miejscowości docelowej (odległość od Sanoka)

- długości wyjazdu (przy długich wyjazdach dzienna stawka podstawowa jest pomniejszana)

U dołu strony zamieszczono tabelę stawek, która pokazuje jak powyższe elementy wpływają na wysokość stypendium w programie. 

Stawki w tabeli są co roku podobne, więc jeśli na stronie nie ma aktualnych danych można posiłkować się tymi z roku poprzedniego. 

 

Czy istnieją jakieś ograniczenia lub specjalne wytyczne dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich?

Podstawowe zasady wspomnianych mobilności to:

- celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;

- celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;

- głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;

- głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;

- w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT);

 
 

Jakie są kolejne etapy mobilności (od pomysłu do powrotu z zagranicy)?

1. Wniosek pracownika o wyjazd w celu prowadzenia zajęć lub realizacji szkolenia (formularz dostępny w Biurze Karier Promocji i Współpracy PWSZ w Sanoku)

2. Opracowanie wraz z pracownikami biura planu wizyty zagranicznej i porozumienia "staff mobility for teaching/training mobility agreement". 

W dokumencie tym organizacja zagraniczna, pracownik PWSZ w Sanoku i nasza uczelnia potwierdzają, że termin i plan wizyty odpowiada wszystkim trzem stronom.

3. Test kompetencji językowych pracownika (nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik rezygnuje z testu lub przedstawia odpowiedni certyfikat)

4. Ocena formalna i szczegółowa wniosków o wyjazdy podczas posiedzenia Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Kryteria oceny szczegółowej:

a. znajomość języka, w którym odbywa się większość zajęć  

b. znajomość języka urzędowego w kraju, do którego ma odbyć się wyjazd 

c. liczba odbytych wyjazdów w ramach programu (im mniej, tym więcej punktów)

d. charakter zatrudnienia (np. zatrudnienie „w podstawowym miejscu pracy”, przynależność do minimum kadrowego)

5. Ogłoszenie listy rankingowej (lista wniosków ułożona wg ilości punktów) 

6. Ogłoszenie tzw. kwalifikacji ostatecznej czyli informacji ile osób z listy rankingowej otrzymuje dofinansowanie wyjazdu. Wynika to z zestawienia kosztów poszczególnych wyjazdów i kwoty przyznanej na mobilności przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

7. Osoby zakwalifikowane podpisują umowę finansową z uczelnią oraz otrzymują polecenie wyjazdu służbowego (należy zgłosić się do Działu Kadrowo-Płacowego). 

Dopiero te dokumenty są ostatecznym skierowaniem pracownika na wyjazd w ramach Erasmus+ i usprawiedliwiają nieobecność w pracy.

8. Przelew stypendium na konto walutowe (EUR) pracownika.

9. Następuje mobilność pracownika (wyjazd)

10. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego pracownik:

a. wypełnia ankietę online nt wyjazdu (link zostanie przesłany w email)

b. dostarcza do BKPW dokument potwierdzający pobyt za granicą (we wcześniej ustalonej formie)

c. dostarcza do Działu Kadrowo-Płacowego polecenie wyjazdu służbowego podpisane przez organizację zagraniczną

11. Na podstawie trzech powyższych wyjazd można uznać za zakończony i rozliczony.

 

 

Od czego zacząć, aby wyjechać za granicę w ramach "Erasmusa"?

Na początek proszę skontaktować się z naszym biurem i wypełnić wstępną deklarację (www.pwsz-sanok.edu.pl/erasmus-deklaracja). Kolejne etapy omówimy już odrębnie i udzielimy praktycznych wskazówek co należy zrobić.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok