Wersja kontrastowa
A | A | A

ECHE & EPS

 ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (ECHE)

czyli
KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  

Aby uczelnia mogła brać udział w Programie Erasmus+, musi posiadać nadaną przez Komisję Europejską tzw. Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego – Erasmus Charter for Higher Education. Taką samą musi posiadać szkoła wyższa, do której mają się odbywać wyjazdy np. na studia. Karta ta jest bowiem uniwersalnym zbiorem oświadczeń każdej uczelni przystępującej do programu. To właśnie w niej zawarte są zapisy dotyczące np. uznawania okresu studiów za granicą za równoważny z krajowym. 

Tekst ECHE nadanej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku znajduje się u dołu strony.

 
 
ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS)
czyli
DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA
 

We wniosku o opisaną powyżej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego znajduje się specjalny dział poświęcony konkretnym działaniom jakie planuje uczelnia, aby wdrożyć program. Po nadaniu ECHE plany te stają się oficjalną strategią postępowania uczelni w ramach Programu Erasmus+, która jest systematycznie realizowana. Strategia ta nosi nazwę Deklaracji Polityki Erasmusa – Erasmus Policy Statement.

Tekst deklaracji PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku znajduje się u dołu strony.

Pliki do pobrania

Karta Erasmusa Dla Szkolnictwa Wyższego

Deklaracja Polityki Erasmusa

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok