Wersja kontrastowa
A | A | A

Aktualności

Podsumowanie konferencji poświęconej działaniom zawartym w PROW 2014 – 2020

13-05-2014
Jednym z głównych tematów konferencji było podsumowanie 10 lat wspólnej polityki rolnej w Polsce. Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej pan Stanisław Bartman dokonał krótkiego porównania obrazu polskiej wsi sprzed 10 lat oraz oblicza wsi aktualnej. Scharakteryzował zmiany, jakie zaszły w tym okresie na terenach wiejskich w naszym kraju, początkowo dzięki programowi SAPARD, a następnie dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Następnie, z-ca dyrektora POR ARiMR pan Marek Owsiany przedstawił stan realizacji PROW 2007-2013 w województwie podkarpackim. Mówił przede wszystkim o tym, które działania cieszyły się największą popularnością i zostały bardzo skutecznie zrealizowane, a które niestety nie zostały do końca wykorzystane. Ponadto, podał wiele przykładów pozytywnego zrealizowania wielu działań zawartych w PROW w różnych miejscach naszego województwa.
Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie nowych możliwości wsparcia wsi, rolnictwa i samorządów w ramach PROW 2014-2020. Pani Jadwiga Nowakowska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie omówiła, na jakim etapie realizacji jest projekt PROW na lata 2014-2020 oraz kiedy dokładnie w pełni wejdzie w życie – będzie to przełom 2015\16 r. Przedstawiła ponadto główne cele tego projektu – zwiększenie konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych oraz wspieranie rozwojów obszarów wiejskich. Następnie, w celu pomocy potencjalnym beneficjentom opowiedziała o tym, jakie projekty i jak przygotowane będą miały większe szanse na uzyskanie wsparcia. Następnie, głos zabrał pan Joachim Kempka, który krótko scharakteryzował działania PROW 2014-2020.
Konferencja cieszyła się dużą popularnością. O godzinie 10:00 aula zapełniła się uczestnikami, wśród których można było znaleźć wielu rolników, producentów, pracowników Instytutu Rolnictwa, studentów oraz uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
Po odbytej konferencji uczestnicy otrzymali zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu, a przy wyjściu czekała na nich prasa tematycznie związana z rolnictwem oraz różne biuletyny.

Autor: Dominika Chorążak
wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok