Wersja kontrastowa
A | A | A

Praktyki

Czas trwania praktyk/punktacja ECTS
 
Praktyki zawodowe ciągłe dla studentów kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych studiów stacjonarnych trwają odpowiednio:
Po II roku          3 tyg. – praktyka produkcyjna (4 pkt. ECTS)
               4 tyg. – (tj. 2 tyg. w rolnictwie, 2 tyg. w leśnictwie) praktyka mechanizacyjna (6 pkt. ECTS)
Po III roku         4 tyg. – (1 tydz. w szkółkarstwie leśnym) praktyka produkcyjna (6 pkt. ECTS)
               2 tyg. – praktyka produkcyjna-dyplomowa (łącznie 3 pkt. ECTS)
 
Praktyki zawodowe ciągłe dla studentów kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych studiów niestacjonarnych trwają odpowiednio:
Po II roku          2 tyg. – praktyka produkcyjna (4 pkt. ECTS)
               2 tyg. – (tj. 1 tydz. w rolnictwie, 1 tydz. w leśnictwie) praktyka mechanizacyjna (6 pkt. ECTS)
Po III roku         3 tyg. – (1 tydz. w szkółkarstwie leśnym) praktyka produkcyjna (6 pkt. ECTS)
                        2 tyg. - praktyka produkcyjna-dyplomowa (łącznie 3 pkt. ECTS)
 
Miejsce praktyki:
 
            Praktykę można odbywać w wytypowanych podmiotach gospodarczych lub jednostkach samorządowych pod warunkiem, że ich działalność odpowiada treściom kształcenia na kierunku rolnictwo (gospodarstwa produkcyjne, rolnicze i ogrodnicze administracja rządowa i samorządowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego).
            Praktyka produkcyjna-mechanizacyjna po II roku odbywać się będzie w bazie mechanizacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
 
Cele praktyk:
 
a)             Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
b)             Zdobycie nowego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń.
c)            Poznanie specyfiki funkcjonowania zakładu/gospodarstwa produkcyjnego/ przedsiębiorstwa/urzędu.
d)      Zapoznanie się z typowym zespołem czynności administracyjnych w zakładzie /gospodarstwie produkcyjnym/ przedsiębiorstwie/urzędzie.
e)            Pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania określonego typu zakładu /gospodarstwa produkcyjnego/przedsiębiorstwa/urzędu w świetle zarządzeń i dokumentów prawnych.
f)               Uczestniczenie w pracach, które w okresie odbywania praktyki wykonywane są
w zakładzie/gospodarstwie produkcyjnym/przedsiębiorstwie/urzędzie i nabywanie umiejętności ich wykonania.
g)            Wyrabianie nawyku punktualności, pracowitości i rzetelności wykonywania powierzonych przez zakład/gospodarstwo produkcyjne/przedsiębiorstwo/urząd prac.
 
Więcej informacji: Koordynator ds. Praktyk Studenckich

Pliki do pobrania

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok