Wersja kontrastowa
A | A | A

Kadra

 

 

Wykładowcami na kierunku rolnictwo o specjalizacjach: doradztwo rolniczo-ekonomiczne i monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego są pracownicy dydaktyczno – naukowi Wydziału Rolno-Ekonomicz­nego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Zootechniki i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadrę tą uzupełnia grupa praktyków doktorów i magi­strów nauk rolniczych i przyrodniczych z dużym doświadczeniem zawodowym w kierowaniu instytucjami na terenie województwa podkarpackiego.
 
Obsadę kadrową Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej stanowią:
 
- prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk: UR Kraków / PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- prof. dr hab. Kazimierz Klima: UR Kraków/ PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- dr hab. inż. Waldemar Gil: profesor nadzwyczajny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- dr hab. Jacek Strojny: PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
- dr inz. Alfred Król: UR Kraków/PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- dr inż. Ryszard Szypuła: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku 

- dr Magdalena Konieczny: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku - Prorektor ds. Dydaktyki

- dr inż. Jerzy Mączyński: PWSZ im . J. Grodka w Sanoku- Kierownik Zakładu Leśnictwa
- dr inż. Mateusz Kaczmarski: PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku- Kierownik Zakladu Rolnictwa
- dr Sławomir Lis: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- dr inż. Janusz Adamczyk: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- dr Marian Szewczyk: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- dr inż. Ryszard Dziekan: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- mgr inż. Józef Gocko: ZS Nowosielce/ PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
- mgr inż. Leszek Rąpała: ZS Nowosielce/ PWSZ im. J. Grodka w Sanoku

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok