Wersja kontrastowa
A | A | A

Aktualności

Uwaga Studenci I roku!

20-09-2017

             UWAGA STUDENCI!!!

 

W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2017/2018 informuję iż w sekretariacie Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej należy zapisać się na wybrany kurs (przedmiot) w ramach przedmiotów wybieralnych, które będą realizowane w bieżącym roku akademickim. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób na dany kurs.

Na kursy należy wpisać się do dnia 25 września 2017 r.

 

Lista kursów (przedmiotów) wybieralnych:

ROK I

Semestr 1:

Ø Przedmiot humanistyczny  I lub II** Socjologia wsi / Pedagogika pracy;

Ø Zarys historii leśnictwa* / Leśnictwo w krajach Unii Europejskiej*;

Ø Biogeografia* / Bioróżnorodność i ochrona zasobów genetycznych*;

Ø Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich* / Zagrożenia cywilizacyjne lasu*

Semestr 2:

Ø Przedmiot humanistyczny  I lub II** Filozofia / Podstawy psychologii;

Ø Zarządzanie gospodarką i finansami gminy* / Spółdzielczość i gospodarka samorządowa*;

Ø Wspólna polityka rolna* / Fundusze europejskie*;

Ø Rynki produktów rolnych i leśnych* / Prawo rolne i w ochronie środowiska*

ROK II

Semestr 3:

Ø Grafika inżynierska* / Fotogrametria i systemy informacji przestrzennej*;

Ø Wprowadzenie do logistyki* / Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w agrobiznesie*;

Ø Podstawy ogrodnictwa* / Rośliny ozdobne*

Semestr 4:

Ø Rolnictwo ekologiczne* / Melioracje i gospodarka wodna*;

Ø Podstawy towaroznawstwa produktów roślinnych* / Ocena surowców pochodzenia roślinnego*;

Ø Podstawy towaroznawstwa produktów zwierzęcych* / Ocena surowców pochodzenia zwierzęcego*

ROK III

Semestr 5:

Ø Rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych i leśnych* / Planowanie działalności gospodarczej i marketingowej*;

Ø Transport rolniczy i leśny* / Ekonomika transportu rolniczego*;

Ø Wybrane zagadnienia rybactwa śródlądowego* / Technika leśna a środowisko*;

Ø Marketing w agrobiznesie* / Przedsiębiorczość przy bioróżnorodności*;

Ø Gospodarka łowiecka* / Klęski żywiołowe w leśnictwie*;

Semestr 6:

Ø Entomologia i fitopatologia leśna* / Biologiczne metody ochrony lasu*;

Ø Uwarunkowania rozwoju sektora usług leśnych* / Podstawy technologii przerobu drewna*;

Ø Gospodarka energetyczna  i odnawialne źródła energii* / Uprawa roślin energetycznych*

ROK IV

Semestr 7:

Ø Systemy zarządzania jakością w rolnictwie* / Systemy zarządzania jakością w leśnictwie*;

Ø Technika komputerowa w rolnictwie i leśnictwie* / Wizualizacja informacji w rolnictwie i leśnictwie*

 
 
 
wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok