Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Aktualności

Dotacje na założenie działalności

02-02-2018

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki A (dotacje na otworzenie działalności gospodarczej).

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 15.02.2018 r. do 21.02.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.

Do udziału w projekcie zaprasza się osoby spełniające poniższe kryteria:

·         - do 29 r. ż.,

·         - zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,

·         - niepracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

·         - nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

·         - nieszkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

·         - osoby z niepełnosprawnościami,

·         - osoby o niskich kwalifikacjach,

·         - osoby długotrwale bezrobotne,

·         - osoby bez doświadczenia zawodowego,

·         - osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku,

·         - kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.aktywnipodkarpacie2.pl zakładka „Do pobrania” – Dokumenty rekrutacyjne ścieżka A i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osoby trzecie w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału_Ścieżka A znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.

wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok