Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Działalność naukowa

Działalność naukowa jest, obok działalności dydaktycznej i organizacyjnej, ważnym elementem pracy zatrudnionych w Uczelni nauczycieli akademickich. Widocznym efektem własnych zainteresowań i poszukiwań badawczych jest pojawienie się serii wydawniczej „Zeszyty Naukowe PWSZ”, której pierwszy numer miał uroczystą promocję w listopadzie 2003 r.

Działalność naukowa w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku obejmuje m.in. współpracę w ramach podpisanych przez Uczelnię umów patronackich i umów o współpracy naukowo-dydaktycznej; działalność wydawniczą ukierunkowaną na wydawanie skryptów, podręczników, rozpraw i monografii wspomagających kształcenie studentów na prowadzonych w Uczelni kierunkach i specjalnościach; wydawanie Zeszytów Naukowych PWSZ; finansowanie lub dofinansowywanie publikacji nauczycieli akademickich, monografii i artykułów, tomów pokonferencyjnych; organizację konferencji, seminariów i debat naukowych dla pracowników i studentów z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli uniwersytetów, instytucji i placówek, z którymi Uczelnia współpracuje; stosowanie metod aktywizujących studentów w procesie kształcenia i wdrażanie ich do pracy naukowej poprzez możliwość publikowania artykułów w wydawnictwach uczelnianych i streszczeniach prac pokonferencyjnych oraz zachęcanie do udziału w konferencjach i seminariach organizowanych w Uczelni i w środowisku.

Wydarzenia

Badania

Wydawnictwa

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok