Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Dane kontaktowe

Telefony

 

 
Dział toku studiów (DTS)
studia stacjonarne(tzw.dzienne)
13 46 559 54
Dział toku studiów (DTS)
studia niestacjonarne
(tzw.zaoczne, podyplomowe, pomostowe)
13 46 559 67
Dział toku studiów (DTS)
Kierownik
13 46 559 56
Biuro Rektora - tel.
13 46 559 52
Biuro Rektora - fax.
13 46 559 59
Kanclerz
13 46 559 62
Kwestor
13 46 559 58
Kwestura
13 46 559 57
Dział Kadr
13 46 559 66
Dział organizacyjny (przetargi, inwestycje)
13 46 559 68
Biblioteka
13 46 559 41
Biuro Karier 13 46 559 42
Koordynator Praktyk Studenckich
13 46 559 47
Kancelaria Tajna - Pełn. ds. Informacji Niejawnych
13 46 559 72
Biuro Karier, Promocji i Współpracy
13 46 559 78, 13 46 55 975
Portiernia / Szatnia - bud. F
13 45 559 49
Instytut Medyczny
13 46 559 60
Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej -sekretariat
13 46 559 44
Zakład Leśnictwa /Zakład Rolnictwa 13 46 559 63
Instytut Społeczno-Artystyczny 13 46 559 43
Zakład Języka i Kultury
13 46 559 65
Zakład Pracy Socjalnej 
13 46 559 73
Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej
13 46 559 74
Zakład Pedagogiki
13 46 559 76
Studium Języków Obcych
13 46 559 46
Pełnomocnik ds. stud. niepełnosprawnych
13 46 559 78
Samorząd studencki
13 46 559 70
Informatyka
13 46 559 71
Konserwatorzy
13 46 559 79
Portiernia / Szatnia - bud. A
13 46 559 69
Administracja
13 46 559 80
Instytut Techniczny-portiernia
13 46 559 81
Instytut Techniczny-Dyrektor
13 46 559 82
Instytut Techniczny-Sekretariat
13 46 559 83
Instytut Techniczny-pokój wykładowców
13 46 559 84
Portiernia - Centrum Sportowo-Dydaktyczne
13 46 559 77
 
 Dane kontaktowe do Sekretariatów Instytutowych DTS
 

Pliki do pobrania

Adresy poczty elektronicznej

 

Biuro Rektora
Kanclerz
Kwestor
Dział Kadr
Biblioteka
Biuro Karier
Koordynator Praktyk Studenckich
Kierownik Działu Toku Studiów
DTS-Studia stacjonarne
DTS-Studia niestacjonarne
Dział organizacyjny (przetargi, inwestycje)
Rzecznik prasowy
Biuro Karier, Promocji i Współpracy
Pełnomocnik ds. stud. niepełnosprawnych osobysprawne2@pwsz-sanok.edu.pl
Informatyka
 
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok