Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Uczelnia

           Szanowni Państwo,
 

     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku to uczelnia o ugruntowanej pozycji na podkarpackim rynku edukacyjnym. Jej mury opuściło dotychczas ponad 4200 absolwentów kierunków: kulturoznawstwo, filologii: polska, słowacka, ukraińska, rosyjska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, rolnictwo, praca socjalna, pedagogika, ratownictwo medyczne. 

     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku systematycznie poszerza swoją ofertę edukacyjną, dopasowując ją do oczekiwań potencjalnych kandydatów i zapotrzebowania na rynku pracy. Obecnie kształcimy studentów na dziesięciu atrakcyjnych kierunkach w siedmiu specjalnościach. Realizujemy programy o profilu praktycznym – przygotowujące absolwenta do studiów drugiego stopnia, ale równocześnie kształcące profesjonalistę w określonym zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną pochodzącą z regionu oraz z dużych ośrodków akademickich. Studenci mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone pracownie i laboratoria. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe młodzież realizuje w zakładach pracy na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto studenci mają możliwość kształcenia i odbywania praktyk w zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programu Erasmus+. Aktualnie współpracujemy z czterdziestoma siedmioma uczelniami i ośrodkami zagranicznymi. Studentom proponujemy rozwój nie tylko przez studia, ale także poprzez działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań oraz w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego. 

     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku jest ośrodkiem życia nie tylko studenckiego, ale również naukowego i kulturalnego. Coraz więcej sanoczan zatrudnionych w naszej uczelni uzyskuje stopnie i tytuły naukowe. Jesteśmy organizatorami konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładów otwartych, wystaw, koncertów, warsztatów, kursów, programów profilaktycznych. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w naszej uczelni jest fakt, że jej absolwenci znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie w zawodzie i są dobrze oceniani przez pracodawców. 

     Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku jest stale rozbudowywana. W 2015 roku zostało oddane do użytku Centrum Sportowo-Dydaktyczne, w którym znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa, sala fitness, sala rehabilitacyjna, siłownia, a także aula z 230 miejscami wyposażona w najnowszy sprzęt audiowizualny.  

     Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną, naukową i kulturalną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

 
 
Elżbieta Cipora
rektor
 
 
 

 

Historia

Patron

Władze

Oferty pracy

Struktura organizacyjna

Akty prawne

Jakość kształcenia

Certyfikaty

Listy gratulacyjne i podziękowania

Baza dydaktyczna

Partnerzy uczelni

Dla mediów

Społeczność

Dane bankowe

Dane kontaktowe

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok