Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Certyfikaty

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

po raz trzeci otrzymała certyfikat "Uczelni Liderów"!

 

W VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, którego organizatorem merytorycznym jest  Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku została uhonorowana certyfikatem „Uczelni Liderów”. 14 czerwca, na Gali „Uczelni Liderów” w Pałacu Staszica w Warszawie, wyróżnienie to odebrała Prorektor ds. Rozwoju i Nauki dr Grażyna Rogala-Pawelczyk (galeria zdjęć z uroczystości TUTAJ).

W Programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które kształcą absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym ze środowiskami przedsiębiorców), wyróżniają się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej, nowatorskim podejściem do nauczania, kreatywnością, wizjonerskim stylem zarządzania oraz wysoką jakością kształcenia. Certyfikat przyznano na okres od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r. 

W ramach tegorocznej edycji programu nasza uczelnia otrzymała także Certyfikat Srebrny – przyznawany szkołom wyższym, które po raz trzeci uzyskały Znak Jakości „Uczelnia Liderów”, „co – jak napisano w uzasadnieniu – potwierdza konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.” 

 

Wyróżnienie Aurea Praxis „za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w kierowanej przez siebie uczelni idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej” otrzymało dwóch rektorów szkół wyższych, jednym z laureatów jest rektor sanockiej PWSZ doc. dr n. med. Elżbieta Cipora. GRATULUJEMY!

Certyfikaty Akredytacyjne

 Certyfikaty Akredytacyjne dla kierunku "edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej "

EM 2006
EM 2006 2
EM 2013

Certyfikaty Akredytacyjne

 Certyfikaty akredytacyjne dla kierunku "edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych"

EP 2007
EP 2007 2

Certyfikaty Akredytacyjne

 Certyfikaty akredytacyjne dla kierunku "filologia polska"

FP 2004
FP 2010

Certyfikaty Akredytacyjne

 certyfikaty akredytacyjne dla kierunku "mechanika i budowa maszyn"

MiBM 2012

Certyfikaty Akredytacyjne

 crtyfikaty akredytacyjne dla kierunku "pielęgniarstwo"

pielęgniarstwo 2004
pielęgniarstwo 2007
pielęgniarstwo 2007 2
pielęgniarstwo 2009
pielęgniarstwo 2012
pielęgniarstwo 2012 2
pielęgniarstwo 2015
pielęgniarstwo 2015 2
pielęgniarstwo 2015 3
pielęgniarstwo 2015 4
pielęgniarstwo 2007...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku po raz drugi otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”

Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych, które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. Tytuł „Uczelni Liderów” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

5 lipca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w programie odebrali reprezentanci trzydziestu szkół wyższych z całej Polski, w tym po raz drugi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. W imieniu Uczelni dr Magdalena Konieczny,  Prorektor ds. Dydaktyki sanockiej PWSZ, odebrała:

- certyfikat Uczelnia Liderów 2016 – dla jednej z dwóch uczelni w województwie podkarpackim i jedynej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

- wyróżnienie Primus (przyznawane za największą ilość punktów rankingowych) – dla jednej z pięciu uczelni w Polsce, a jedynej na Podkarpaciu.

Sanocka uczelnia została doceniona za wysoką jakość zarządzania dydaktyką, w tym wzmacnianie praktycznego aspektu kształcenia, aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wprowadzanie innowacyjnych metod i technik dydaktycznych, posiadanie i realizowanie jasno określonej strategii i wizji przyszłości oraz atrybuty rynkowe.

Więcej informacji i lista laureatów 2016 - www.uczelnia-liderow.pl

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok