Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Inwestycje

Oddanie do użytku budynku F tzw."Arsenału"

    
 

 

Informujemy, że w dniu 7 października 2005 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego obiektu dydaktycznego tzw. "Arsenału" w którym znajduje się Instytut Rolnictwa, biblioteka uczelniana oraz aula ze sprzętem do prezentacji multimedialnych i kilkanaście sal wykładowych.

Wydatki związane z inwestycją dla projektu pt. "Adaptacja budynku magazynowego na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku" zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja przyczyniła się do powiększenia dotychczasowej bazy lokalowej, utworzenia nowego kierunku oraz do zwiększenia liczby przyjmowanych studentów i zatrudnianych pracowników.

 

Budynek przed i po adaptacji:

Sala senacka i konferencyjna

W 2005 roku  przeprowadzono adaptację sali 102 i 103 w budynku A na salę senacką i audytoryjną.

Oddanie do użytku budynku D tzw. "Łaźni"

W lutym 2008 roku został oddany do użytku kolejny obiekt, dawna kotłownia (o powierzchni użytkowej 1 021,40 m2), przewidziany na potrzeby Zakładu Edukacji Plastycznej. W obiekcie zostały zorganizowane pracownie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki oraz galeria przeznaczona do prezentacji prac studentów i wykładowców PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Budynek przed i po adaptacji:

Ogrodzenie od ulicy Chopina i Mickiewicza

Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczelni oraz estetyki otoczenia. Ogrodzenie okalające kompleks PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku było mocno zniszczone, niektóre elementy ogrodzenia stwarzały zagrożenie dla ludzi, dlatego uczelnia podjęła działania w celu wykonania nowego ogrodzenia. W 2005 roku zostały opracowane projekty ogrodzenia i uzyskano stosowne zezwolenia na wykonywanie prac. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2006 roku a zakończyły w październiku 2007 roku. W wyniku działań inwestycyjnych zostały osiągnięte następujące efekty rzeczowe: długość nowego ogrodzenia 212 m.

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Reymonta 6 na cele dydaktyczne

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Informujemy, że PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zrealizowała projekt pn. "Rozbudowa,przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Reymonta 6 na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku "
 
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Dzialanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna
Schemat: Szkolnictwo wyższe
Całkowita wartość projektu: 7 655 036,63  PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 950 680,43 PLN

 

Podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oddano obiekt do użytkowania. 

 

Celem realizacji projektu była poprawa bazy dydaktycznej dla Instytutu Technicznego. W obiekcie o powierzchni użytkowej 1142,5 m2 i kubaturze 4200 m3 zostały wykonane prace modernizacyjne, zaadaptowano poddasze i rozbudowano część skrzydła. W wyniku wykonanych prac  powierzchnia użytkowa zwiekszyła sie do 1 342,26 m2, a  kubatura do  5 681,18 m3. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto adaptacja budynku umożliwiła skoncentrowanie zajęć w jednym miejscu. W obiekcie wygospodarowano ok. 600 miejsc dydaktycznych, w tym profesjonalnie wyposażone laboratoria fizyki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci komputerowych i sztucznej inteligencji, systemów CAD-CAM  oraz sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.  
Dzięki inwestycji uczelnia będzie mogła rozwijać kierunki politechniczne, co w perspektywie przyczyni się do rozwoju miasta i zmniejszenia bezrobocia. Absolwenci tych kierunków znajdą pracę w zakładach przemysłowych, działających na terenie miasta, takich jak: Autosan , Stomil Sanok, Automat, Herb, które poszukują wykwalifikowanej kadry.  
 
Wizualizacje budynku:
 

Budynek przed i po adaptacji:

rrr

Plakat informujący o zakończeniu projektu

Termorenowacja budynków A i B

W listiopadzie 2008 roku zakończono termorenowację budynków A i B. Celem realizacji zadania jest uzyskanie wymiernych oszczędności związanych z kosztami utrzymania budynków uczelni oraz poprawa estetyki otoczenia. W budynkach A i B wymieniona została stolarka okienna, obiekty zostały ocieplone zyskując nową wyprawę elewacyjną wraz z zabytkowymi detalami architektonicznymi. 

 

Budynki przed i po termorenowacji:   

Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

 

Informujemy, że w grudniu 2010 roku PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zrealizowała projekt pn. "Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku"
 

Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne
Całkowita wartość projektu: 1 806 506,44 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 503 287,67 PLN
  
Celem projektu była budowa szerokopasmowej sieci uczelnianej LAN spełniającej wymagania stawiane przez współczesne usługi i systemy informatyczne.
 
Wykonano sieć LAN z okablowaniem strukturalnym kategorii 7 z podziałem na okablowanie pionowe  i poziome integrujące wszystkie systemy teletechniczne włącznie z siecią telefoniczną, instalowane w budynkach dydaktycznych A, B, D, F. Tory główne łączące budynki tj. punkty dystrybucyjne budynków A, B, D wykonane zostały przy pomocy światłowodów. Połączenie z budynkiem F wykonano przy pomocy radiolinii.
Wykonano pomieszczenie techniczne - serwerownię w budynku „A” jako główny punktu dystrybucyjny okablowania strukturalnego, w którym zbiega się okablowanie, kable światłowodowe, jak również trakty sieci rozległej we/wy od głowicy telekomunikacyjnej Uczelni. Tu znajdują się główne urządzenia aktywne sieci.
W celu ułatwienia studentom PWSZ dostępu do Internetu wykonano na terenie Uczelni dwa punkty typu HOTSPOT oraz zainstalowano pięć kiosków internetowych.
W związku z rozwojem sieci komputerowej PWSZ rozbudowała system dziekanatowy poprzez nowe moduły usprawniające kontakt studentów z działem toku studiów i wykładowcami. Zakupiono moduły e-student i e-prowadzący. W ramach projektu wdrożono systemu e-biblioteka oraz rozszerzono system e-learning o transmisję strumieniową sygnału audio i wideo (webcasting).
 

Przebudowa i rozbudowa kompleksu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku o centrum sportowo - dydaktyczne

Zakres inwestycji ma obejmować budowę pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem, przeznaczonej dla prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i sekcji AZS. W kompleksie powstanie dodatkowo reprezentacyjna aula uczelni, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. W obiekcie przewidziano także pomieszczenia dla samorządu studenckiego oraz studentów niepełnosprawnych (sala rehabilitacyjna). Dzięki lokalizacji obiektu w kompleksie przy ulicy Mickiewicza zlikwidowane zostaną problemy z dojazdem studentów na zajęcia do podobnych obiektów na terenie miasta. Ponadto szkoła powiększy swoją bazę o dodatkowe sale audytoryjne i pomieszczenia dydaktyczne. Nowy budynek zostanie wzniesiony w miejscu, gdzie znajdowała się stara nieczynna stołówka wojskowa, która architektonicznie nie pasowała do istniejącej zabudowy kompleksu uczelni przy ulicy Mickiewicza 21.   

 

 
Podstawową przesłanką do podjęcia realizacji przedsięwzięcia jest fakt że, uczelnia nie dysponuje własnym obiektem do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Sytuacja taka stwarza problemy z przemieszczaniem się kadry dydaktycznej i studentów, a ponadto zmusza uczelnię do wynajmowania sal gimnastycznych na terenie miasta. Posiadanie przedmiotowego obiektu umożliwi prowadzenie różnego rodzaju sekcji sportowych, co w przypadku korzystania z obiektów cudzych jest utrudnione ze względu na ograniczenia czasowe i niewystarczającą liczbę obiektów sportowych na terenie miasta. Ponadto z obiektu sportowego będą mogli korzystać mieszkańcy miasta oraz kluby sportowe. 
W 2009 roku pojawiła się idea rozwoju sportu akademickiego w Sanoku oraz promowanie sportu wśród młodzieży sanockich szkół i studentów. W chwili obecnej realizowana jest przez współpracujące ze sobą: KOŁO ZAINTERESOWAŃ - Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku oraz ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY - Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Członkiem Klubu mogą zostać; Studenci, absolwenci, pracownicy szkół wyższych, inne osoby pełnoletnie oraz uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych za zgodą opiekunów. Posiadanie takiego obiektu pozwoli rozszerzyć sekcje sportowe o piłkę ręczną, futsal, unihokej do uprawniania których potrzebne jest pełnowymiarowe boisko. Na terenie Sanoka brak jest hali sportowej z boiskiem 40 x 20 m.  

 

Kolejną przesłanką do podjęcia powyższych działań jest potrzeba, szczególnie po 10-ciu latach funkcjonowania uczelni, posiadania własnej reprezentacyjnej auli, w której można będzie organizować konieczne przedsięwzięcia, takie jak  inauguracja roku akademickiego, konferencje naukowe, artystyczne występy studentów i wiele innych imprez kulturalno-dydaktycznych.  Ponadto w obiekcie powstanie sala rehabilitacyjna dla studentów niepełnosprawnych, siłownia oraz bar uczelniany z profesjonalnym zapleczem kuchennym. 
W wyniku działań inwestycyjnych zostaną osiągnięte następujące efekty rzeczowe: kubatura 30 576, 97 m3, pow. użytkowa  3 970,32   m2.                                                                 
Czas realizacji: marzec 2012 – październik 2015.

Strategia inwestycyjna

Poniżej prezentujemy "Strategię Inwestycyjną Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w latach 2012 - 2020"

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok