Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Baza dydaktyczna

Baza lokalowa

 

Siedzibę  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku  stanowią  obiekty  zlokalizowane  w kompleksie złożonym z sześciu byłych budynków koszarowych, położonym przy ulicy Mickiewicza 21, przejętym po byłej jednostce wojskowej oraz budynek przy ulicy Reymonta 6.

 
Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich budynków wynosi 7 187,53 m2.
 
Aktualnie uczelnia wykorzystuje na cele dydaktyczne cztery obiekty z kompleksu, tzn. budynki A i B, wyremontowane  i przekazane jej w formie aktu notarialnego przez lokalny samorząd z chwilą uruchomienia uczelni  w 2001 roku, budynek F, tzw. „Arsenał”, wyremontowany i zaadaptowany na cele dydaktyczne przez władze uczelni   ze środków własnych, a częściowo z pozyskanych funduszy ministerialnych i unijnych, oddany do użytku w trakcie inauguracji roku ak. 2005/2006 oraz budynek D oddany do użytku w lutym 2007 roku przeznaczony na potrzeby Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych.
 
Budynek przy ulicy Reymonta 6 (budynek C) uczelnia wydzierżawiła w 2003 roku od Urzędu Miasta. Ze względu na stan  budynku, po  przeprowadzeniu częściowego remontu, ulokowano w jego części  Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Zakład Edukacji Plastycznej. W listopadzie 2004 roku budynek  został przekazany uczelni przez Urząd Miasta w formie aktu notarialnego. W 2009 roku uczelnia zakończyła prace związane z  rozbudową,  przebudową  i adaptacją budynku. W budynku wygospodarowano ok. 600 miejsc dydaktycznych, w tym profesjonalnie wyposażone laboratoria fizyki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci komputerowych i sztucznej inteligencji, systemów CAD-CAM oraz sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.
 
W 2010 roku, dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w budynkach na terenie kompleksu przy ulicy Mickiewicza 21 wykonano sieć LAN z okablowaniem strukturalnym kategorii 7 z podziałem na okablowanie pionowe i poziome integrujące wszystkie systemy teletechniczne włącznie z siecią telefoniczną, instalowane w budynkach dydaktycznych A, B, D, F. Tory główne łączące budynki tj. punkty dystrybucyjne budynków A, B, D wykonane zostały przy pomocy światłowodów. Połączenie z budynkiem F wykonano przy pomocy radiolinii. Wykonano pomieszczenie techniczne - serwerownię w budynku „A” jako główny punkt dystrybucyjny okablowania strukturalnego, w którym zbiega się okablowanie, kable światłowodowe, jak również trakty sieci rozległej we/wy od głowicy telekomunikacyjnej Uczelni. Tu znajdują się główne urządzenia aktywne sieci.
 
W celu ułatwienia studentom PWSZ dostępu do Internetu wykonano na terenie Uczelni dwa punkty typu HOTSPOT oraz zainstalowano pięć kiosków internetowych. W związku z rozwojem sieci komputerowej PWSZ rozbudowała system dziekanatowy poprzez nowe moduły usprawniające kontakt studentów z Działem Toku Studiów i wykładowcami. Zakupiono moduły e-student i e-prowadzący. W ramach projektu wdrożono system e-biblioteka oraz rozszerzono system e-learning o transmisję strumieniową sygnału audio i wideo (webcasting).
Budynak A i B
Budynek F
Budynek D
Budynek C

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1

Baza dydaktyczna

Pracownie informatyczne.

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku posiada 9 pracowni komputerowych, wyposażonych w 125 stanowisk dla studentów oraz 6 stanowisk dla nauczycieli. Oprogramowanie podstawowe stanowi: MS Windows ,  Corel Draw Pack , Pakiet Adobe jak i bardziej specjalistyczne, np. pakiety inżynierskie Autodesk Inventor, Borlad Deiphi , CATIA V5 R18, Moldex 3D, Wonderware, MSC Software oraz Matlab & Simulin do projektowania w Instytucie Techniki, pakiety do nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (z wymaganym osprzętem). Uczelnia posiada również dostęp do Internetu 30 Mbp.
W Zakładzie Edukacji Artstycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej utworzono 5-cio stanowiskowe studio umożliwiające, w oparciu o program Finale 2006, komponowanie i tworzenie muzyki z jednoczesnym jej zapisem, a dodatkowe oprogramowanie Ear Master School 5 pozwala na trenowanie słuchu w zakresie ćwiczeń harmonicznych i rytmicznych.
Zakład Języka i Kultury posiada szesnastostanowiskową pracownię multimedialną wyposażoną w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie pozwalające na tworzenie współczesnych publikacji prasowych i audiowizualnych. Poza stanowiskami stałymi pracownie posiadają wideoprojektory i komputery przenośne, wykorzystywane do prowadzenia zajęć wykładowo-prezentacyjnych. 
W Instytucie Technicznym laboratoria komputerowe wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z 64 – bitowym systemem Windows oraz pakietem MS Office , Systemy Baz Danych, Systemy Sztucznej Inteligencji, Języki programowania proceduralnego i obiektowego Turbo Pascal, C++, Borland Delphi .

Sale audiowizualne. 

 
Uczelnia posiada cztery sale audiowizualne, po jednej w budynku „A” i „F” oraz dwie w nowo oddanym do użytku budynku „C” przy ulicy Reymonta. Są one wyposażone w magnetowidy, telewizory, odtwarzacze DVD oraz nagłośnienie (w budynku F i C w systemie surround). Wybrane pracownie wyposażone są w sprzęt audiowizualny i inny niezbędny do realizacji programów nauczania. Szkoła dysponuje  rzutnikami multimedialnymi, a także tradycyjnymi rzutnikami slajdów oraz foliogramów, mapami i innymi typowymi pomocami dydaktycznymi, które są w miarę potrzeb i możliwości sukcesywnie uzupełniane. Ponadto na potrzeby lektoratów przeznaczone są magnetofony z zestawem kaset do nauki języków.

Pracownie wychowania fizycznego.

 

W chwili obecnej Uczelnia nie posiada własnych obiektów sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku przy ulicy Sadowej 12. Placówka ta dysponuje kompleksem sportowym, w skład którego wchodzą dwie hale sportowe (duża i mała), boiska przyszkolne oraz stadion sportowy.

Uczelnia w 2012 roku rozpoczęła nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku o centrum sportowo – dydaktyczne”. Celem realizacji projektu jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej z przeznaczeniem dla studium wychowania fizycznego. W kompleksie powstaną dodatkowo reprezentacyjna aula uczelni wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Budowa obiektu ma zapewnić uczelni możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni . Dzięki lokalizacji obiektu w kompleksie na ulicy Mickiewicza zlikwiduje się problemy z dojazdem studentów na zajęcia do podobnych obiektów na terenie miasta. Ponadto szkoła powiększy swoją bazę o dodatkowe sale audytoryjne i pomieszczenia dydaktyczne.

Pracownie Instytutu Rolnictwa.

 

Dla potrzeb Instytutu Uczelnia przeznaczyła budynek F z nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, w tym między innymi: aula na 160 miejsc, pracownię botaniczną i fizjologii roślin, gleboznawstwa i chemii rolnej oraz pracownię zoologiczną i fizjologii zwierząt.  

Pracownie Instytutu Medycznego.

 

Instytut ma swoją siedzibę w budynku B. Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w pracowniach: umiejętnościach pielęgniarskich, pracowni anatomii i fizjologii, pracowni biochemii i mikrobiologii oraz pracowni ratownictwa medycznego. Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Pracownie Instytutu Technicznego.

 

Podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oddano nowy obiekt dla Instytutu Technicznego w którym mieszczą się: 2 aule wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, laboratoria  fizyki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci komputerowych i sztucznej inteligencji, systemów CAD-CAM oraz 4 sale ćwiczeniowe. Ponadto Instytut Techniczny współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku, gdzie studenci odbywają praktyki oraz zajęcia z technik wytwarzania i maszyn technologicznych.  

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok