Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Pełnomocnik ds ochrony inf. niejawnych

Podstawowe zadania Sekcji

 1. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych jest jednostką administracji PWSZ i podlega bezpośrednio Rektorowi.
   
 2. Do podstawowych zadań Sekcji należy:
  1. prowadzenie działań w zakresie:
   • realizowania zadań dla potrzeb Sił Zbrojnych,
   • gospodarczo - obronnym,
   • porządku publicznego i bezpieczeństwa,
   • obrony cywilnej,
   • kierowania strukturami obronnymi,
   • szkolenia oraz działalności organizacyjnej i kontrolnej.
  2. ochrona informacji niejawnych w zakresie:
   • zapewnienia ochrony i kontroli informacji niejawnych,
   • ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
   • kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
   • okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
   • opracowania planu ochrony Uczelni i nadzorowania jego realizacji,
   • szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Akty prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych

 

 1. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych art. 18, pkt 4.z późniejszymi zmianami
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631.).
   
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
  (Dz. U. z 1999 r. Nr 114, poz. 740).
   
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie pod-stawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1433).
   
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1430).
   
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1431).
   
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1432).
   
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1650).
   
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1696).
   
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
  (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz. 1741).
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok