Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Sekcje WF

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków i roczników naszej uczelni do zapisów na sekcje sportowe (zapisy bezpośrednio na zajęciach).

 

W roku akad. 2017/2018 na naszej uczelni prowadzone są sekcje:

 

PIŁKA SIATKOWA – zajęcia w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ Sanok

termin - patrz grafik poniżej
instruktorka: Barbara Nikody
email: sport-wf@pwsz-sanok.edu.pl
 

UNIHOKEJ – zajęcia w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ Sanok

termin - patrz grafik poniżej + mecze w Sanockiej Lidze Unihokeja w godzinach popołudniowo wieczornych

instruktor: Mateusz Kowalski
email: sport-wf@pwsz-sanok.edu.pl
 

PIŁKA KOSZYKOWA – zajęcia w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ Sanok

termin - patrz grafik poniżej
instruktorka: Barbara Nikody
email: sport-wf@pwsz-sanok.edu.pl
 

FITNESS – zajęcia w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ Sanok

termin - patrz grafik poniżej
instruktor: Mateusz Kowalski
email: sport-wf@pwsz-sanok.edu.pl
 
SIŁOWNIA

Dodatkowo poza sekcjami studenci mogą korzystać z siłowni w Centrum Sportowo-Dydaktycznym.

Oto najważniejsze zasady:

- wstęp do siłowni mają wyłącznie osoby pełnoletnie: studenci, członkowie AZS PWSZ i pracownicy uczelni

- siłownia jest dostępna od pon. do pt. w godz. 7.00 - 20.00, ale w godzinach prowadzenia zajęć wychowania fizycznego to instruktor decyduje o udostępnieniu siłowni osobom, spoza danej grupy WF.

- przed wejściem do siłowni każda osoba musi zgłosić się do portierni w pokoju nr 105 (na parterze) z dowodem osobistym, legitymacją studencką, legitymacją AZS)

- ze względów bezpieczeństwa na siłowni może przebywać MINIMUM trzy osoby ćwiczące

ze względów higienicznych obowiązkowo należy rozłożyć ręcznik na tapicerce przyrządów do ćwiczeń

- korzystający  z urządzeń ćwiczą na własną odpowiedzialność - uczelnia nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących

- ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby

- przyrządy winny być używane zgodnie z  ich przeznaczeniem, a po ich wykorzystaniu odłożone na miejsce (nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce przyrządów)

- za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu odpowiada osoba, która taką szkodę wyrządziła

- uczelnia nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób

- korzystanie z siłowni oznacza akceptację regulaminu (do pobrania poniżej) 
  

Uczestnictwo  w zajęciach sekcji pozwala nie tylko rozwinąć się fizycznie ale dodatkowo:

· zwalnia z uczestnictwa w tradycyjnych zajęciach WF  (za zgodą i na zasadach ustalanych przez prowadzących zajęcia WF)

· umożliwia reprezentowanie uczelni na zawodach akademickich i tym samym zdobywanie punktów potrzebnych przy staraniach o stypendium rektora (stypendium wynosi średnio około 550zł/m-c!)

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok