Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Płatne praktyki

Założenia projektu

20-03-2017

Projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy nr MNISW/2016/DIR/675/PWSZ1 zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem projektu jest opracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych, dla kierunków studiów o profilu praktycznym.
Projekt ma na celu przeprowadzenie działań służących wypracowaniu nowatorskiego, wydłużonego sześciomiesięcznego systemu praktyk dla kierunków studiów o profilu praktycznym, przetestowanie systemu, a następnie wdrożenie na szeroką skalę.
Liczna studentów: 137
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Ekonomia
- Praca Socjalna
- Pedagogika
- Gospodarka w Ekosystemach Rolnych i Leśnych
- Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
- Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna
- Ratownictwo Medyczne

Zakres merytoryczny projektu:
- wydłużenie praktyk zawodowych do 6 miesięcy
- min. 20% liczby studentów objętych 6 miesięczną praktyką napisze pracę dyplomową pod opieką pracodawcy
- w ramach projektu student będzie otrzymywał stypendium za praktykę w kwocie 2 300,60 zł netto/miesięcznie (od 2-6 m-ca praktyki, pierwszy miesiąc jest bezpłatny)
- w ramach projektu finansowa będą koszty dojazdu studentów do miejsca praktyk, zakwaterowania, ubezpieczenia, badań lekarskich, odzieży ochronnej
- w ramach projektu przewidziano koszty związane z opracowaniem prac dyplomowych w kwocie 2 000 zł na studenta.
- w ramach projektu finansowane będą również koszty wynagrodzenia opiekuna z ramienia pracodawcy w kwocie 1000 zł/m-c praktyki pilotażowej (max. 3 m-ce)

Projekt będzie realizowany do 30.06.2018 r.
 

wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok