Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Płatne praktyki

Rekrutacja uczestników - II tura

05-07-2017

 

Szanowni studenci!


Z przyjemnością informujemy, że rusza nabór II tury uczestników projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowatorskiego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym.

1. Formy wsparcia w projekcie.

- Wydłużenie praktyk zawodowych do 6 miesięcy. Miesiąc liczony jako 20 dni pracujących,
- Wsparcie stypendialne za praktykę zawodową w kwocie 2 300,60 zł miesięcznie, przez 5 miesięcy praktyki. Od 2 do 6 m-ca praktyki. Pierwszy miesiąc jest bezpłatny,
- Wsparcie finansowe na dodatkowe koszty związane z praktyką np. koszty dojazdu studentów do miejsca praktyk, zakwaterowania, ubezpieczenia, badań lekarskich, odzieży ochronnej. Łączna kwota wsparcia to max. 1 700 zł brutto,
- Objęcie min. 20% liczby studentów biorących udział w projekcie wsparciem finansowym związanym z przygotowaniem prac dyplomowych pod opieką pracodawcy. Łączna kwota wsparcia to max. 2 000 zł brutto.


2. Kryteria naboru i ranking.


Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać poniższe warunki:

- być studentem PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzącego naukę na II, III lub IV roku studiów I stopnia kierunków objętych wsparciem w projekcie tj.:
ü Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
ü Ekonomia
ü Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

ü Mechanika i Budowa Maszyn 
ü Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna
ü Pedagogika
ü Praca socjalna
ü Ratownictwo Medyczne
- złożyć w wyznaczonym terminie dokumenty rekrutacyjne tj. formularz rekrutacyjny [zał.1] i oświadczenie kandydackie o przetwarzaniu danych osobowych [zał. 2],

Do projektu rekrutowani będą studenci z najwyższą liczbą punków. Łączna liczba punktów powstanie po zsumowaniu następujących składowych:

- oceny ostatniej praktyki zawodowej (skala 2,0-5,0) – potwierdzonej przez Koordynatora ds. praktyk studenckich w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
- średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego (skala 2,0-5,0) - zaświadczenie wystawione przez Dział Toku Studiów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
Skala ocen: ocena 5,0 - 5 pkt., ocena 4,0 - 4 pkt., ocena 3,0 - 3 pkt., ocena 2,0 - 2 pkt. Stosowane będą również oceny połówkowe, do trzech miejsc po przecinku.

3. Liczba miejsc na sześciomiesięczne praktyki zawodowe II turze naboru dla poszczególnych kierunków.


- Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzyczne – 1 osoba
- Ekonomia – 7 osób
- Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych – 4 osoby
- Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna – 4 osoby
Mechanika i Budowa Maszyn - 15 osób 
- Pedagogika – limit wyczerpany w I naborze
- Praca socjalna – 2 osoby
- Ratownictwo Medyczne – 3 osoby

W przypadku niewykorzystania miejsca na jednym z kierunków, wolne środki zostaną przeznaczone na pozostałe kierunki. 4. Termin składania dokumentów.


Dokumenty [formularz rekrutacyjnych-zał.1  i oświadczenie kandydackie o przetwarzaniu danych osobowych-zał.2] należy składać osobiście w Biurze projektu [bud. A, p. 209] w terminie do 11 lipca 2017 r. do godz. 15.00. 


5. Dodatkowe informacje.


Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących dokumentach projektu: 

- Regulamin rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego 
o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”W przypadku pytań zapraszamy do Biura projektu, bud. A pokój 209. 

wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok