Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Historia

Rok 2009

09-02-2011

 

13 stycznia 2009 Wykład otwarty pt. Organizacja wojskowa Polski w Sali Konferencyjnej PWSZ. Wykład wygłosił płk rez. dr Tomasz Kędra - kierownik Zakładu Szkolenia Wojskowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
 
16 stycznia 2009 W Galerii „De” odbył się koncert świąteczny w wykonaniu studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej. W programie znalazła się muzyka wokalno-instrumentalna w klimacie świątecznym i karnawałowym.
 
26 stycznia 2009 W Galerii „De” otwarto wystawę malarstwa i rzeźby Leszka Kuchniaka.
 
27 stycznia 2009 Siódma edycja Sanockiego Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Czeripąc ze źródła.
 
2 lutego 2009 Podpisanie umowy z Muzeum Sztuki Współczesnej Andy`iego Warhola w Medzilaborcach dotyczącej projektu Warhol Show.
 
14 lutego 2009 Konferencja naukowa z udziałem pszczelarzy ze Słowacji, pt.: Gospodarka Pasieczna w Karpatach Instytucie Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Sanoku przy współudziale Fundacji HEIFER INTERNATIONAL POLAND, Stowarzyszenie Pszczelarzy EKO - BIESZCZADY z Sanoka oraz Instytutu Rolnictwa PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 
26 lutego 2009 Święto Patrona Uczelni uczczone uroczystym posiedzeniem Senatu PWSZ, które odbyło się w Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych, siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Bieszczadzki Pan Krzysztof Gąsior,  przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Pawlik oraz przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku im. Jana Grodka w Sanoku.Władze Uczelni oraz Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego podpisali porozumienie na mocy którego zacieśniona została współpraca naukowo – dydaktyczna.
 
2 – 3 marca 2009 Podpisanie umowy bilateralnej z Uniwersytetem im. P.J. Šafárika w Koszycach w ramach programu Erasmus.
 
11 – 12 marca 2009 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Niektórzy lubią poezję poświęcony twórczości Janusza Szubera, Mariana Pankowskiego i Kalmana Segala.
 
4 kwietnia 2009 Otwarte wykłady Uprawa i pielęgnacja sadów, Dotacje z UE dla obszarów wiejskich, Zakładanie i uprawa winorośli w Instytucie Rolnictwa PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Organizatorem wykładów było Starostwo Powiatowe w Sanoku, Fundacja HEIFER INTERNATIONAL POLAND oraz Instytut Rolnictwa PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 
10 11 kwietnia 2009 Konferencja Naukowa  Uprawa i pielęgnacja sadów. Zakładanie i uprawa winorośli.
 
30 kwietnia 2009 Wystawa prac pedagogów Uniwersytetu Rzeszowskiego Galerii „De” Swoje prace zaprezentowali: Tadeusz Zdzisław Błoński, Krystyna Gawron, Maria Siuta, Agnieszka Jankowska, Józef Jerzy Kierski, Stanisław Magdziak, Janusz Pokrywka, Kazimierz Świerczewski, Krzysztof Woźniak.
 
7 – 9 maja 2009 Drużyna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku uczestniczyła, po raz piąty, w VI Ogólnopolskich Zawodach Sprawnościowo - Obronnych Młodzieży Akademickiej "Military Żak - 2009", które odbyły w obiektach Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Drużyna.
 
9 maja 2009 Prezentacja Ewangeliarza Peresopnickiego, jednego z pierwszych przekładów Ewangelii na język ukraiński, zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Zakład Kultury Krajów Karpackich oraz Diecezję przemysko-nowosadecką, pod patronatem Jego Ekscelencji Acb. Adam Dubeca. Prezentacja związana była związane z wydaniem reprintu rękopisu.
 
14 – 16 maja 2009 Odbyły się Juwenalia połączone z obchodami Dni Sanoka.
 
15 maja 2009 Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarskiego połączona z wręczeniem pierwszej tury dyplomów absolwentom kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
 
15 maja 2009 Wręczenie nagrody Burmistrza Miasta Sanoka oraz rozstrzygnięcie konkursu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku na Firmę, Produkt i Człowieka Roku Ziemi Sanockiej podczas uroczystej gali w Sanockim Domu Kultury W kategorii przedsiębiorczość nagrodę z rąk Burmistrza Wojciecha Blecharczyka odebrała w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Pani Rektor dr hab. Halina Mieczkowska, prof. nadzw. PWSZ. 
 
15 – 16 maja 2009 Konferencja współorganizowana przez Instytut Rolnictwa Alternatywne źródła energii, pod patronatem Wojewody Podkarpackiego. Referaty wygłosili przedstawiciele firmy Vissmann Sp. Z o.o., Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej, wykładowcy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i PWSZ w Sanoku.
 
23 czerwca 2009 Koncert dyplomowy studentów Kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w Sanockim Domu Kultury
 
21 – 22 września 2009 Obrady XII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku Wśród zaproszonych na obrady gości byli m.in. Jerzy Błażejewski – Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Andrzej Smirnow – Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prof. dr hab. Janusz Żmija – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Andrzej Świć – redaktor naczelny Forum Akademickiego. Oficjalna cześć spotkania, tj. sesje dyskusyjne odbywające się w PWSZ w Sanoku, dotyczyły dwóch tematów: strategii rozwoju szkolnictwa wyższego oraz internacjonalizacji studiów publicznych.
Program wizyty obejmował także spotkanie z władzami miasta Sanoka, występ artystyczny studentów edukacji muzycznej PWSZ w Sanoku oraz zwiedzanie Muzeum Historycznego i zapory w Solinie.
 
24 września 2009 Reprezentacja naszej Uczelni wzięła udział w Salonie Maturzystów w Rzeszowie organizowanym przez fundację Perspektywy. Impreza ta miała charakter targów edukacyjnych i była organizowana w 18 największych miastach Polski. Jej celem było umożliwienie zaprezentowania przez uczelnie swoich ofert edukacyjnych bezpośrednio maturzystom kończącym szkołę w roku 2010.
 
4 października 2009 Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro odznaczył medalem Komisji Edukacji Narodowej Rektora PWSZ w Sanoku dr hab. Halinę Mieczkowską, Prorektora ds. Rozwoju i Nauki dra hab. Marka Palucha oraz prof. Kazimierza Klimę z Instytutu Rolnictwa. Wykład inauguracyjny wygłosił Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku Pan Wiesław Banach. Następnie uroczystości inauguracyjne przeniosły się na ulicę Reymonta, gdzie oddano do użytku rozbudowany i przebudowany budynek Instytutu Technicznego.
 
21-23 października 2009 Wizyta przedstawicieli Høgskolen (Szkoły Wyższej) w Bodø z Norwegii w sanockiej PWSZ i podpisanie umowy o współpracy. Współpraca ma obejmować wymianę studencką (w ramach praktyk oraz programu Erasmus), wymianę naukową wykładowców oraz wspólne przedsięwzięcia naukowe – konferencje i publikacje.
 
23 - 24 października 2009 V Międzynarodowa Konferencja Onkologiczna Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Opieka, leczenie i profilaktyka.
 
30 października 2009 Podpisanie umowy o współpracy naukowej z Państwowym Medycznym Koledżem w Grodnie (Białoruś).
 
6 – 7 listopada 2009 Konferencja Naukowa Warunki sanitarne w podkarpackich pasiekach.
 
20 listopada 2009 Koncert Studencka Jesień przygotowany przez studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. W programie znalazła się muzyka rozrywkowa, klasyczna i ludowa.
 
9 listopada 2009 Na debiutanckim występie na Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w tenisie stołowym mężczyzn, reprezentacja AZS PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zajęła IV miejsce.
 
14 listopada 2009
Konferencja pt Warunki sanitarne w podkarpackich pasiekach w Auli Instytutu Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku Organizatorami konferencji byli  Starostwo Powiatowe w Sanoku przy współudziale Przedstawicielstwa Fundacji Zagranicznej Heifer Project International w Polsce oraz Instytut Rolnictwa PWSZ im. Jana Grodka.
 
26 listopada 2009 Spotkanie Władz Uczelni, jej pracowników oraz studentów z okazji Święta Uczelni.. Dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów zaprezentowali referaty dotyczące dotychczasowych osiągnięć oraz planów na przyszłość kierowanych przez nich jednostek, natomiast studenci przedstawili działalność uczelnianych kół naukowych, kół zainteresowań oraz Samorządu Studenckiego. Na koniec tradycyjnie występem artystycznym uświetnili spotkanie studenci edukacji muzycznej PWSZ
 
1 grudnia 2009 Spotkanie z cyklu Media a... nasz gość w Auli PWSZ. Gościem spotkania był sanoczanin Dariusz Prosiecki, dziennikarz i reporter TVN. Organizatorem spotkania był Zakład Komunikacji Medialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.
 
11 – 12 grudnia 2009 IV konferencja pszczelarska Dlaczego giną pszczoły?, która odbyła się Auli Instytutu Rolnictwa PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 
17 grudnia 2009 Wystawa kolażu połączona z prezentacją poezji Zbigniewa Ważydrąga – malarza, rzeźbiarza, poety związanego ze środowiskiem krakowskich plastyków, w Galerii „De” Organizatorem wernisażu byli Wykładowcy oraz studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka.
 
17 grudnia 2009 W Auli PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się coroczne uczelniane spotkanie opłatkowe.
 
21 grudnia 2009 Podpisanie porozumienia z Sanockimi Zakładami Przemysłu Gumowego Stomil w Sanoku.
 
29 grudnia 2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 29 grudnia 2009 r. nadał PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE. Kierunek zostanie uruchomiony od roku akademickiego 2010/2011.

 

wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok