Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Historia

Rok 2011

09-02-2011

4 stycznia 2011 r.- spotkanie otwarte z Posłanką Parlamentu Europejskiego Panią Elżbietą Łukacijewską, na którym poruszono tematy związane z kulisami pracy europosła oraz polską prezydencja w Unii Europejskiej.

 

 11-14 stycznia 2011 r. - udział PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku w targach edukacyjnych organizowanych w Brzozowie, Jaśle, Sanoku i Krośnie.
 
18 stycznia 2011 r. - zakończeniu projektu Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Celem projektu była budowa szerokopasmowej sieci uczelnianej LAN spełniającej wymagania stawiane przez współczesne usługi i systemy informatyczne.
 
19 stycznia 2011 r. - „Koncert Noworoczny” – kolejny z cyklu koncertów studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.
 
2 lutego 2011 r. - ogłoszenie konkursu na fotoreportaż „Niezwykłości codzienności”, organizowanego przez Zakład Komunikacji Medialnej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku we współpracy ze Starostwem Powiatu Sanockiego oraz BWA Galerią Sanocką.
 
4 lutego 2011 r. - w BWA Galerii Sanockiej ruszają spotkania z klasyką polskiego filmu z udziałem studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.
 
1-9 oraz 14 lutego 2011 r. - I turniej piłki siatkowej o przechodni puchar Rektora PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, organizowany przez klub sportowy AZS PWSZ, przy udziale studentów PWSZ i uczniów sanockich szkół średnich.
 
16 lutego 2011 r. - koncert laureatów konkursu recytatorskiego „Miłosz 2011” popularyzującego twórczość noblisty wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich, pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Sanockiego Sebastiana Niżnika.
 
14-17 lutego 2011 r. - turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy w Uzdrowisku Iwonicz – Zdrój dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
28 lutego 2011 r. - spotkanie z posłem Markiem Rząsą, którego tematem było "Kształtowanie relacji polsko-ukraińskich w okresie prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w odniesieniu do systemu szkolnictwa wyższego".
 
28 lutego 2011 r. - zawody integracyjne w sportach zimowych o Puchar Rektora PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.
 
2 marca 2011 r. - bal karnawałowy dla dzieci z Przedszkola nr 3 w Sanoku, zorganizowany przez Zakład Pedagogiki PWSZ.
 
18 marca 2011 r. - koncert laureatów IX edycji konkursu recytatorskiego „Czerpiąc ze źródła”, którego tematem przewodnim był „motyw przyrody” w dorobku Jerzego Harasymowicza oraz twórców, którym poświęcone były poprzednie edycje. Koordynatorem konkursu była dr Jolanta Mazur-Fedak – wykładowca w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ.
 
18 marca 2011 r. - wykład otwarty dr Agaty Kwaśnickiej, wykładowcy w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ pt. „Kultura prasłowian a język”.
 
29-30 marca 2011 r. - udział w VI Podkarpackich Targach Edukacyjnych w Hali PODPROMIE w Rzeszowie.
 
30 marca 2011 r. - uruchomienie na terenie wokół budynków Uczelni przy ul. Mickiewicza 21 bezprzewodowy dostęp do Internetu (dwa hotspoty) dla studentów i pracowników PWSZ.
 
1 kwietnia 2011 r. - udział w ogólnopolskiej akcji charytatywno-ekologicznej „Wkręć się w pomaganie”, której celem jest zbieranie nakrętek z butelek po wodzie mineralnej i napojach na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących.
 
31 marca 2011 r. -  podziękowania Pani Prorektor ds. dydaktyki doc. dr n. med. Elżbiety Cipory dla unihokeistów Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Sanok za zajęcie przez drużynę drugiego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego oraz waleczna postawa w rozgrywkach Sanockiej Ligi Unihokeja.
 
4 kwietnia 2011 r. - Dzień Otwarty PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. 
 
11 kwietnia 2011 r. -  spotkanie z cyklu "Media a ..." zorganizowane przez Zakład Komunikacji Medialnej. Gościem spotkania był Tomasz Doksa - dziennikarz muzyczny.
 
12 kwietnia 2011 r. - finał konkursu na fotoreportaż "Niezwykłości codzienności".
 
27 kwietnia 2011 r. - podpisanie kolejnej umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z podmiotem zagranicznym - Ukraińską Akademią Drukarstwa we Lwowie.
 
6 maja 2011 r. - wykłady w języku angielskim na kierunku praca socjalna, które poprowadzili prof. dr hab. D.Wojakowski (wykład Europe, Region, Town: Cultural Roots in Narrations at Southern Polish Borderland) oraz mgr Maciej Soliński (wykład Motivation for Action).
 
11 maja 2011 r. – ukazał się kolejny numer Magazynu Studenckiego „OB.SESJA”.
 
13 maja 2011 r. - wykład prof. zw. Andrzeja Sulikowskiego: "Janusz Szuber. Kim jest sanocki poeta dla poezji polskiej?".
 
14-15 maja 2011 r. - udział studentów – wolontariuszy w akcji „Ziemia Sanocka dla Szpitala”.
 
16 maja 2011 r. - wieczór poetycki Jana Januarego Sokołowskiego i studenta Krzysztofa Grabonia, zorganizowany przez Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Sanoku.
 
16-20 maja 2011 r. - wizyta studentów z niemieckiej uczelni Hochshule Merseburg zorganizowana przez Biuro Karier, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Zakład Komunikacji Medialnej oraz Zakład Kulturoznawstwa.  
 
19 kwietnia i 17 maja 2011 r. - Warsztaty Kariery o tematyce „Przygotowanie CV wg standardów Europass”, które poprowadził Mariusz Szymczakowski - licencjonowany doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie.
 
23 maja 2011 r. - spotkanie z cyklu "Media a ..." zorganizowane przez Zakład Komunikacji Medialnej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Zaproszonym gościem był Tadeusz Chudecki - aktor, podróżnik.
 
26 maja 2011 r. - „Wiosenny Koncert dla Mamy” zorganizowany przez Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.
 
27 maja 2011 r. - seminarium naukowe pt." Współczesne problemy mechaniki", w Instytucie Technicznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, gdzie z referatem plenarnym wystąpiła prof. Maria Słomiana, Ph.D. z Widener University, Pennsylvania, USA.
 
28 maja 2011 r. - Muzeum Historyczne w Sanoku – „Zamkowe spotkania z muzyką i poezją” zorganizowane w ramach Festiwalu "Noce Kultury Galicyjskiej" przez Zakład Filologii Polskiej.
 
31 maja 2011 r. - zmarł mgr inż. Jan Szafrański, przyjaciel uczelni, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.
 
7 czerwca 2011 r. - zawody strzeleckie członków Koła Strzeleckiego "KOLT".
 
10 czerwca 2011 r. - bezpłatne warsztaty reklamowe dla uczniów i studentów CHCIEJ TO! KUP TO!,  zorganizowane przez Zakład Komunikacji Medialnej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Warsztaty poprowadził Szymon Heliosz - Pride & Glory Interactive.
 
18 czerwca 2011 r. - międzynarodowy sukces Chóru Kameralnego PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Oliwy. W II Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans” Chór otrzymał II nagrodę w kategorii Muzyka Popularna, Gospel & Spirituals. Chór Kameralny przy akompaniamencie mgr Roberta Handermandera (fortepian) i Oskara Handermandera (perkusja) wystąpił w koncercie wieczornym razem ze zwycięskim chórem z Rumunii oraz dwoma chórami ze Szwecji w Opactwie Cystersów Kraków-Mogiła.
 
30 czerwca – 2 lipca 2011 r. - turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy dla studentów niepełnosprawnych w Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” w Iwoniczu Zdroju.
 
10 października 2011 r. - uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 powiązana z obchodami Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły im. Jana Grodka w Sanoku.
 
21 października 2011 r. - otwarte spotkanie z Walterem Chełstowskim – reżyserem, menadżerem kultury, producentem telewizyjnym, studyjny przegląd filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej z udziałem W. Chełstowskiego.
 
3 listopada 2011 r. - BWA Sanok, pokaz specjalny filmów dla studentów PWSZ w ramach Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”.        

14 października 2011 r.  - turniej unihokeja z okazji 10 lecia Uczelni.
 
25 października 2011 r. - Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Biuro Karier PWSZ im. J. Grodka w Sanoku i Punkt Pośrednictwa Pracy w Sanoku  Patronat nad imprezą objął Burmistrz Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.
 
28 listopada 2011 r. - spotkanie z twórcami bałkańskimi Ivanem Korponai, Olgą Lalić-Krowicką, Obrenem Risticia i Aleksandrem Corticia zorganizowane przez Zakład Filologii Polskiej i Miejską Bibliotekę Publiczną.  Spotkaniu towarzyszyła  wystawa zdjęć Kamila Krowickiego.
 
6 grudnia 2011 r. - Otrzęsiny studentów I roku zorganizowane przez Samorząd Studencki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.
 
29 listopada 2011 - spotkanie z przedstawicielami Fundacji "ARKA NOEGO" założonej przez osoby  "po przejściach", pragnących pomagać młodzieży z różnych środowisk zagrożonych patologią.
 
2 grudnia 2011 r. - zmarł dr Tadeusz Gardziel, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.
 
6 grudnia 2011 r. - spotkanie z przedstawicielem Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego – Sławomirem Sikorą, byłym osadzonym, ułaskawionym przez prezydenta A. Kwaśniewskiego, którego postać była inspiracją filmu Dług w reżyserii Krzysztofa Krauzego, nakręconego na podstawie wydarzeń z jego życia.
 
8 grudnia 2011 r. - wieczór opłatkowy podczas którego spotkali się pracownicy uczelni, studenci oraz zaproszeni gości. Uroczystość uświetnił występ studentów edukacji muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.
 
7 grudnia 2011 r. - koncert Studencka Jesień, zorganizowany przez Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej.
 
12 grudnia 2011 r. - wykład otwarty prof. dr hab. Marka Stanisza, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, pt. U źródeł nowoczesności. Romantyczna nieskończoność i jej literackie reprezentacje, zorganizowany przez Zakład Filologii Polskiej.
 
14 grudnia 2011 r. - szkoleniowo–informacyjne spotkanie opłatkowe dla studentów niepełnosprawnych PWSZ pn. „MOPS dla niepełnosprawnego”. 
 
16 grudnia 2011 r. - warsztaty reportażu z Jackiem Taranem,fotografikiem i fotoreporterem Polskiej Agencji Prasowej, EastNews, Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Medialnej.
wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok