Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Historia

Rok 2006

25-06-2008

16-17 grudzień 2006
W ośrodku "Caritas" w Rajskiem odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez dwa koła naukowe. Jedno działające przy Instytucie Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, natomiast drugie koło naukowe działające przy Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W konferencji udział wzięli: Prorektor ds. Rozwoju i Nauki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku dr Marek Paluch, Dziekan Wydziału Biotechnologii - prof. nzw. dr hab. Igor Z. Zubrzycki, Dyrektor Instytutu Rolnictwa - dr inż. Ryszard Szypuła oraz studenci - członkowie ww. Kół Naukowych.
W trakcie konferencji studenci kierunku rolnictwo wygłosili referaty na następujące tematy: Bieszczadzki Park Narodowy oraz jego walory przyrodnicze, Gospodarstwa agroekologiczne, Stan zanieczyszczenia środowiska w województwie podkarpackim. Natomiast koledzy z Wydziału Biotechnologii zaprezentowali referaty na temat: AIDS, Ras koni oraz Elektroforezy.
Oprócz konferencji podczas spotkania zostały omówione szczegóły dotyczące współpracy obu Kół Naukowych

13 grudzień 2006
W auli (budynek F) PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku miał miejsce coroczny uczelniany wieczorek opłatkowy.
W spotkaniu opłatkowym wzięli udział licznie zebrani studenci, pracownicy oraz władze rektorskie, członkowie senatu i konwentu. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a mianowicie burmistrz miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk, radny Jan Pawlik, a także proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego ks. dr Andrzej Skiba.
Uroczystość opłatkową przygotowali studenci zorganizowani w uczelnianym duszpasterstwie akademickim oraz studenci kierunków artystycznych funkcjonujących w Uczelni.
/Artykuł w dziale "z życia uczelni"/

7 październik 2006
Spotkanie w sali konferencyjnej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie aktu objęcia honorowego patronatu nad Kołem Naukowym Słowacystów POZOR! przez burmistrza miasta Humenneho Vladimira Kostolnika. Akt został podpisany w obecności przedstawicieli PWSZ, oraz burmistrza miasta Sanoka Wojciecha Blecharczyka. Dzięki temu wydarzeniu Koło zyskało szansę lepszego poznania kultury, historii a przede wszystkim języka Słowacji. To pierwszy krok na drodze współpracy sanockich studentów filologii słowackiej z urzędami miast Humenneho oraz Sanoka. /Foto galeria (zdjęcia autorstwa Pani Eweliny Kuśmierczyk/

11-14 maj 2006
Juwenalia w PWSZ. W programie między innymi : symboliczne przekazanie studentom kluczy do miasta przez Burmistrza, koncerty zespołów muzycznych oraz szereg innych atrakcji.
/Foto galeria/

5-7 maj 2006
Studenci PWSZ wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach Sprawnościowo - Obronnych Młodzieży Akademickiej "MILITARY ŻAK 2006" w Ustce w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga.
/Artykuł o uroczystości w dziale "z życia uczelni"/

25 - 27 kwiecień 2006
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Młodzi naukowcy - praktyce rolniczej" nt. "Innowacje w rolnictwie".
Wśród wielu wystąpień młodych naukowców ze znanych i cenionych ośrodków m.in. Akademii Rolniczej z Krakowa, Akademii Rolniczej z Wrocławia, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego była także reprezentantka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, pani Katarzyna Żebracka z referatem pt. "Preferencje rolników w doborze narzędzi uprawowych dla gospodarstw ekologicznych Dołów Jasielsko - Sanockich".

26-27 kwiecień 2006
Dni Otwarte zorganizowane przez Władze Uczelni i Samorząd Studencki. Przygotowano prezentacje kierunków i specjalności, pokaz sal wykładowych i pracowni, prezentacje prac studentów Edukacji Plastycznej i występ studentów Edukacji Muzycznej.
/Foto galeria/

10 kwiecień 2006
Międzynarodowa konferencja pt. "Dialog kultur słowiańskich" zorganizowana we współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie.

5-6 kwiecień 2006
Samorząd Studencki zorganizował " objazdową rekrutację" w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Ustrzyk Dolnych, Leska, Brzozowa i Sanoka. W czasie spotkań z tegorocznymi maturzystami studenci PWSZ dokonali prezentacji swoich kierunków i specjalności.
/Foto galeria/

24 luty 2006
"Problemy historii najnowszej. Stan wojenny w Polsce 13 grudnia 1981" wykład zorganizowany przez Instytut Kulturoznawstwa, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sanoku oraz Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" Rada Oddziału w Sanoku. Wykład prof. Tomasza Gąsowskiego dotyczył genezy oraz przebiegu stanu wojennego w Polsce. Oparty był na wynikach najnowszych badań historycznych. Słuchaczami była głównie młodzież ze szkół średnich Sanoka oraz studenci PWSZ im. Jana Grodka, dla których wydarzenia stanu wojennego są historią znaną jedynie z podręczników bądź domowych opowieści.
 

wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok