Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Historia

Rok 2008

20-11-2009

 

Z dniem 31 stycznia 2008 r. dr Elżbieta Cipora objęła funkcję dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa
 
Uchwałą senatu z dnia 16 maja 2008 r. dotychczasowy „Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn” został przemianowany na „Instytut Techniczny”
 
Military Żak"- nauka, sport, zabawa
Już po raz piąty, w Warszawie, w dniach 8 - 10 maja 2008 r. odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sprawnościowo - Obronne Młodzieży Akademickiej. Swój udział, po raz czwarty, w turnieju zaznaczyli również, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka z Sanoka.         Gospodarzem zmagań była Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna. Zawody zostały objęte patronatem honorowym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Ministra Obrony Narodowej.
Sanocka drużyna w składzie: Piotr Kozicki, Bartosz Michałowski, Łukasz Puchala, Damian Śmigiel pod kierownictwem mjr rez. Marka Borkowskiego, godnie reprezentowała województwo Podkarpackie i sanocką Uczelnię.
 
PRACA SOCJALNA - nowy kierunek studiów w sanockiej PWSZ
maj 2008 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała uruchomienie w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku kierunku studiów praca socjalna - już od roku akademickiego 2008/2009.
 
Koncerty dyplomowe Studentów kierunku Edukacja Muzyczna PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
Jak co roku młodzi sanoccy muzycy przygotowali występy, na których zaprezentowali to czego nauczyli się podczas trzech lat studiów w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Młodzi adepci kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej z PWSZ zaprezentowali sanockiej publiczności bogaty program podzielony na dwa koncerty: muzyki sakralnej oraz muzyki rozrywkowej.
 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Uroczystym Gaude Mater w wykonaniu chóru studentów PWSZ rozpoczęły się, 3 października, obchody rozpoczynające nowy, ósmy już roku akademicki. Oprócz studentów i władz uczelni, inauguracja zgromadziła wielu znakomitych gości. Swoje gratulacje wraz w życzeniami dalszego rozwoju wyrazili w listach m.in. Ivan Horský, Konsul Generalny Republiki Słowackiej, prof. Karol Musioł, rektor UJ oraz Mirosław Karapyta, wojewoda podkarpacki. Gościem honorowym inauguracji był prof. Jerzy Zdrada, wiceminister edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. To właśnie podpisem profesora uczelnia została powołana do życia blisko 7 lat temu. W czasie uroczystości został on wyróżniony medalem wydanym z okazji jubileuszu 5 – lecia uczelni, obok niego z rąk Pani Rektor medal taki odebrała w imieniu posłanki na sejm, Elżbiety Łukaciejewskiej, dyrektor jej sanockiego biura poselskiego Iwona Słota.   Po wręczeniu medali i indeksów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym wykład inauguracyjny pt. Język polski w Europie i świecie wygłosił prof. Władysław Miodunka. Uroczystość została zakończona występem przygotowanym przez studentów edukacji muzycznej. Część nieoficjalna święta przeniosła się w mury uczelni gdzie dla zaproszonych gości i studentów przygotowano poczęstunek.
 
Nowy rzecznik prasowy Uczelni
Na posiedzeniu Senatu PWSZ w dniu 5 września 2009 r. na rzecznika prasowego uczelni powołana został dr Anna Chudzik – kierownik Zakładu Komunikacji Medialnej.
 
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
październik 2008 W PWSZ ogłoszono nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, gdzie 25 miejsc szkoleniowych zostało całkowicie dofinansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia.
 
Święto Uczelni
9 października w PWSZ miało miejsce spotkanie Władz Uczelni, jej pracowników oraz studentów z okazji Święta Uczelni, odbywającego się na pamiątkę faktu powołania siedem lat temu (1.06.2001 r.) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Po powitaniu przez Władze Uczelni dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów przedstawili referaty na temat historii, teraźniejszości i planów na przyszłość kierowanych przez nich jednostek. Występem artystycznym uświetnili spotkanie studenci edukacji muzycznej PWSZ.
 
Podkarpacie na uczelni
Język, literatura i kultura - to hasła, pod którymi odbyła się w dniach 24 - 25 października konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Języka Polskiego oraz Zakład Komunikacji Medialnej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Celem imprezy było przybliżenie bogactwa kultury Podkarpacia na przestrzeni wieków i przełamanie stereotypów kojarzących nasz region, z naukowego punktu widzenia, jedynie z badaniami gwaroznawczymi (nie umniejszając ich wartości). Swoje odczyty w trzech sekcjach tematycznych: językoznawczej, kulturoznawczej i literaturoznawczej wygłosiło blisko 30 referentów. Mimo że spotkanie było skierowane głównie do pracowników naukowych z lokalnych ośrodków to przyciągnęło wielu uczestników z „zewnątrz”.
 
Wernisaż poplenerowej wystawy "WOLA SĘKOWA 2008"
W Galerii „De” w dniu 20 listopada 2008 roku odbył się wernisaż poplenerowej wystawy studentów III roku Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Prezentowane prace malarskie powstały na plenerze w Woli Sękowej, który odbył się na przełomie września i października 2008 roku. Studenci na czas pleneru mieszkali w budynku Uniwersytetu Ludowego, w którym Pani Dyrektor mgr Monika Walońska udostępniła pracownie plastyczne do pracy twórczej. Gościem pleneru był Piotr Woroniec, znany i ceniony rzeźbiarz, który na spotkaniu ze studentami opowiadał im nie tylko o własnej pracy twórczej, ale również mówił o własnych osiągnięciach artystycznych i działaniach w ramach akcji „Woda – Powietrze - Ogień” oraz autorskiej instalacji rzeźbiarskiej zatytułowanej Exodus, która jest eksponowana na terenie Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej. W plenerze, jako nieodłącznej części praktyk studenckich w procesie dydaktyczno - artystycznym, uczestniczyło 17 studentów, którzy zrealizowali 41 prac malarskich o tematyce „Pejzaż Woli Sękowej”. Opiekunem artystycznym pleneru był prof. Stanisław Białogłowicz – kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych.
 
Zawody Strzeleckie
W dniu 26 listopada 2008 r. odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zawody zorganizowane zostały przez Studenckie Koło Strzeleckie KOLT oraz Samorząd Studencki. W dniu 10.12.2008 r. Pani Rektor Halina Mieczkowska wręczyła puchary oraz dyplomy zwycięzcom zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej.
 
Prof. Grzegorz Kołodko w PWSZ Sanok
W dniu 4 grudnia 2008 r. prof. Grzegorz Kołodko w Sanoku promował swoją książkę Wędrujący świat”. Prof. Kołodko odwiedził także Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka, w której wygłosił wykład poświecony w dużej mierze obecnej, niespokojnej sytuacji gospodarczej na świecie. Wykład w PWSZ zgromadził około 180 słuchaczy, w tym studentów, pracowników uczelni, uczniów gimnazjum i gości z zewnątrz.
 
Jak co roku w sanockiej PWSZ odbył się wieczór opłatkowy. Oprócz kadry akademickiej, przy wigilijnym stole pojawił się burmistrz miasta Sanoka, Wojciech Blecharczyk, oraz ksiądz Andrzej Skiba. Nie zabrakło również studentów, bez których ten opłatek nie mógłby się odbyć. Oprócz chóru wystąpił również nietypowy zespół rozrywkowy „Zero zero jeden”, który przeniósł wszystkich z nastrojowej muzyki w rockową wersję kolędy „Jest taki dzień”.
 
W ramach działalności Klubu Miłośników Kultury Rosyjskiej 16 grudnia br. o godz. 16 w „Galerii De” sanockiej PWSZ odbyło się kolejne cykliczne spotkanie miłośników kultury rosyjskiej: „Kabaret wesołych rusycystów”. Wieczorek składał się z dwóch części: kabaretowej w wykonaniu studentów III roku Filologii Rosyjskiej oraz występu gościa specjalnego Pana Leonida Wołodki.  Skeczami zabawiał zgromadzonych „Kabaret wesołych rusycystów” złożony ze studentów III roku Filologii Rosyjskiej. Kabaret przedstawił zabawne historie, m.in.: sytuację na granicy, sceny przedstawiające stosunki polsko – rosyjskie widziane oczyma studentów na tle kultowego filmu „Sami swoi”, jak również „wpadki” nie tylko studentów, ale i wykładowców podczas sesji egzaminacyjnej. Kolejnym punktem programu był brawurowo wykonany (przez studentki III roku FR) „taniec na krzesłach” do przeboju studenckich czwartków – piosenki „Kanikuły”. Przedstawiono też współczesna wersję „Czerwonego kapturka” i odcinek bardzo popularnego show – „Randki w ciemno”. Pierwszą część wieczorku uświetniło karaoke znanych rosyjskich piosenek w wykonaniu wykładowców oraz wspólne odśpiewanie znanej przez wszystkich piosenki „Biełyje rozy” o zmodyfikowanej, ale aktualnej treści. Drugą częścią spotkania był występ gościa specjalnego Pana Leonida Wołodki, znanego interpretatora pieśni Wysockiego. Podczas wieczorku zaśpiewał on kilka sztandarowych utworów Wysockiego i Okudżawy, jak również zaprezentował kilka swoich autorskich piosenek.
 
Mechanika i budowa maszyn – kierunek zamawiany
W dniu 9 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prorektor ds. rozwoju i nauki  PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku podpisali umowę w sprawie realizacji zadań w ramach projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” – Priorytet IV PO KL „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.Zgodnie z tą umową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansuje realizację zadań polegających na podniesieniu atrakcyjności kształcenia w Uczelni, poprzez podjęcie działań wzbogacających formy procesu dydaktycznego, niefinansowanych z budżetu państwa ani z przychodów własnych Uczelni, na  kierunku mechanika i budowa maszyn.
 
 
 
 
 
wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok