Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Wydawnictwa zwarte

Redakcja naukowa Anna Chudzik, Robert Lipelt. NA POGRANICZACH Kultura – literatura – media

 Cena

Pliki do pobrania

Redakcja naukowa Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk. NA POGRANICZACH Dylematy społeczno- -ekonomiczne pogranicza

 Cena

Pliki do pobrania

Jolanta Katarzyna Karolczuk (red. nauk.), Na pograniczach. Problemy społeczne i wyzwania dla edukacji, Sanok 2016

 Cena

Pliki do pobrania

Anna Chudzik, Robert Lipelt (red. nauk.), Na pograniczach. W kręgu historii, sztuki i mediów, Sanok 2016

Cena

 

Pliki do pobrania

Pater P., Langenfeld K. (red.), Dziecko a nowe media, Sanok 2015

spis treści

Cena

Babuśka-Roczniak M., Zarys farmakologii dla ratowników medycznych, Sanok 2015

spis treści
spis treści
spis treści

Cena: 8,73 zł

Frączek P., Karolczuk J. (red. nauk.), Na pograniczach. Szanse i zagrożenia społeczne, Sanok 2015

spis treści
spis treści

Cena: 17,50 zł

Pliki do pobrania

Chudzik A. (red. nauk.), Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc, Sanok 2015

spis treści
spis treści

Cena: 17,50 zł

Pliki do pobrania

Serwatko K., Śniegulska A., Oblicza współczesnej rodziny, Sanok 2015

spis treści
spis treści

Cena : 25,69 zł

Cipora E., Wprowadzenie do chirurgii. Podręcznik dla studentów, Sanok 2014

spis treści

Cena: 14,14 zł

Opar A., Typy zabójstw kwalifikowanych w polskim prawie karnym materialnym na tle porównawczym, Sanok 2014

spis treści
spis treści

 Cena: 30,02 zł

Cipora E. (red. nauk.), Ratownictwo w Systemie Bezpieczeństwa Państwa, Sanok 2014

spis treści
spis treści

Cena: 25,83 zł

Jakubowski K., Stanciak J. (ed.), Selected aspects medical emergency in the carpathian euroregion, Sanok 2014

spis treści

Cena: 15,75 zł

Chudzik A., Wojakowski D. (red. nauk.), Na pograniczach. Pamięć - historia - kultura, Sanok 2014

spis treści
spis treści

Cena: 22,23 zł

Pliki do pobrania

Lipelt R. (red. nauk.), Na pograniczach. Szkice z historii społeczno - gospodarczej, Sanok 2014

spis treści

Cena: 22,23 zł

Jaworski S., Mazur-Fedak J., Gadamska-Serafin R. (red.), Zdzisław Beksiński a kultura wpółczesna, Sanok 2014

spis treści

Cena: 17,53 zł

Frączek P. (red. nauk), Spójność społeczna w wymiarze lokalnym i regionalnym-dylematy i rozwiązania, Sanok 2013

spis treści
spis treści

   

Bajorek A., Serwatko K., Śniegulska A. (red.), W trosce o dziecko. Rozważania w kontekscie pedagogiki Janusza Korczaka, 2012

spis treści
spis treści

  

Jagniszczak J., Śniegulska A. (oprac.), Problemy filologii i kultury Polska-Ukraina, Sanok 2012

spis treści
spis treści

    

Gadamska-Serafin R., Imago Dei. Człowiek w myśli i twórczości Cypriana Kamila Norwida, Sanok 2011

spis treści
spis treści

    

Chudzik A., Inskrypcje w przestrzeni miejskiej. Studium pragmalingwistyczne, Sanok 2010

spis treści
spis treści

     

Pliki do pobrania

Cipora E., Bednrek A. (ed.), Selected aspects of malignant diseases, Sanok 2010

spis treści
spis treści

  

Cipora E., Potrzeby zdrowotne i społeczne populacji powiatu sanockiego. Próba diagnozy, Sanok 2010

spis treści
spis treści

    

Cipora E., Bednarek A. (red.), Profilaktyka, epidemiologia i opieka w chorobach nowotworowych, Sanok 2010

spis treści

     

Klima K., Kasperczyk M., Gospodarka rolna na terenach górskich, Sanok 2009

spis treści

   

Kosętka H., Chudzik A., Gadamska-Serafin R., Podkarpacie. Język-Literatura-Kultura, Sanok 2009

spis treści
spis treści
spis treści
spis treści

   

Grzebień K., Komardin L., Rosyjsko-Polski słownik czasowników, Sanok 2005

    

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok