Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Uczelnia w pigułce

Budynek przy ul....

ADRES I KONTAKT

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jana Grodka w Sanoku 
adres: ul. Mickiewicza 21, 38- 500 Sanok
tel.: 13 4655950
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl
 
 
WŁADZE
 
J. M. Rektor
doc. dr n. med. Elżbieta Cipora
 
Prorektor ds. Rozwoju i Nauki

dr Grażyn Rogala-Pawelczyk

 
Prorektor ds. Dydaktyki
dr Magdalena Konieczny
 
 
KRÓTKA HISTORIA
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 roku. Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 26 stycznia 2005 r. Uczelnia zmieniła nazwę na „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku”.

Uczelnia mieści się w kompleksie wyremontowanych budynków byłych koszar przy ulicy Mickiewicza, które uczelnia otrzymała od lokalnego samorządu, w budynku przy ul. Reymonta 6 (Instytut Techniczny). Trwa budowa jednego z nich na centrum sportowo-dydaktyczne. W dalszej perspektywie planowana jest również budowa akademika.

  
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
1. Instytut Społeczno-Artystyczny
Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej
Zakład Ekonomii
Zakład Kultury i Mediów
Zakład Pracy Socjalnej
Zakład Pedagogiki
 
2. Instytut Medyczny
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Ratownictwa Medycznego
 
3. Instytut Techniczny 
 
4. Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej
Zakład Rolnictwa
Zakład Leśnictwa
 
 
OFERTA DLA STUDENTÓW
 
Uczelnia oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na:
            dwuletnich uzupełniających studiach drugiego stopnia umożliwiających uzyskanie tytułu magistra;
  • trzyletnich studiach pierwszego stopnia umożliwiających uzyskanie tytułu licencjata;
  • trzyipółletnich studiach pierwszego stopnia umożliwiających uzyskanie tytułu inżyniera.
 
 

Kierunki i specjalności studiów licencjackich i inżynierskich:

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

specjalność – edukacja muzyczna

EKONOMIA

bez specjalności

specjalność – ekonomika handlu i sprzedaży 

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH 

GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH 

specjalność - lider samorządu
specjalność - menadżer spółdzielczości

NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA

bez specjalności

specjalność - grafika komputerowa

specjalność - fotografia i film 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

specjalności   - budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

                      - informatyka stosowana w budowie maszyn

                      - komputerowe wspomaganie projektowania
                      - mechatroniczne urządzenia przemysłowe 
                      - programowanie i obsługa obrabiarek CNC

PIELĘGNIARSTWO

PEDAGOGIKA

specjalności logopedia i terapia pedagogiczna 

                   - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
                   - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

PRACA SOCJALNA

specjalności - praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną

                   - praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną

                   - praca socjalna z resocjalizacją

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ROLNICTWO

specjalności   - doradztwo rolniczo-ekonomiczne

                     - monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego
 
 
Studia magisterskie uzupełniające:
 
PRACA SOCJALNA  Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 
PIELĘGNIARSTWO nowość
 
Studia podyplomowe:
 

- edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną 

- przygotowanie pedagogiczne 

- socjoterapia i profilaktyka społeczna 

- edukacja medialna i kulturalna

- komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego

- spółdzielczość w nowych warunkach ekonomicznych

- rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych 

- zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020 

- bezpieczeństwo żywności

- edukacja dla bezpieczeństwa

- asystent osoby starszej i niepełnosprawnej 

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok