Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

O klubie / Zapisy

Sport akademicki w Sanoku

Idea promowania sportu wśród studentów sanockiej PWSZ pojawiła się w 2009 roku. W chwili obecnej realizowana jest przez współpracujące ze sobą:
 
KOŁO ZAINTERESOWAŃ - Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 
ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY - Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 
 
Kilka słów o kole zainteresowań
 
Koło na naszej uczelni zajmuje się przede wszystkim:
  1. prowadzeniem sekcji sportowych,
  2. zakupem sprzętu i opieką nad nim,
  3. organizacją zawodów i zgrupowań naszej uczelni,
  4. udziałem studentów w zawodach pozaakademickich.
  
Członkiem koła zainteresowań mogą zostać:
·         wyłącznie studenci PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
  
Aby zostać członkiem koła należy:

·  dokonać zwykłego zapisu do koła "KU AZS PWSZ Sanok" u opiekuna koła/jego zastępcy lub członka Zarządu koła

·  członkostwo jest darmowe

 
Zarząd koła zainteresowań tworzą:
Przewodnicząca – Iwona Turosz
Sekretarz – Przemysław Mindur

  

Opiekunem koła zainteresowań z ramienia uczelni jest mgr Barbara Nikody
W razie niedyspozycji zastępuje ją mgr inż. Marek Borkowski
 
 

Kilka słów o oddziale stowarzyszenia

Akademicki Związek Sportowy

Akademicki Związek Sportowy to najstarsza, działająca, w Polsce organizacja zajmująca się sportem akademickim. W szeregach AZS swoja przygodę ze sportem rozpoczynało wielu sportowców z czołówki rankingów. Związek ten jest w zasadzie jedynym organizatorem sportowych zawodów akademickich w Polsce. Wyłania także reprezentację naszego kraju na zawody akademickie o charakterze międzynarodowym.
Na naszej uczelni działa lokalna jednostka organizacyjna Akademickiego Związku Sportowego - Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

  

Klub na naszej uczelni zajmuje się przede wszystkim:
  1. udziałem studentów w zawodach akademickich na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  
Członkiem Klubu mogą zostać:

·  Studenci, absolwenci, pracownicy szkół wyższych oraz inne osoby pełnoletnie.

·  Uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych za zgodą opiekunów (uczniowie nie mają prawa wyborczego w wyborach do władz AZS)

 
Aby zostać członkiem Klubu należy:

·  wypełnić deklarację członkowską (tzw. wniosek o legitymację) na stronie http://www.azs.pl/organizacja/legitymacje-czlonkostwo (wybrać rodzaj legitymacji na poziomym menu i kliknąć "dołącz do nas")

   rodzaje legitymacji i ubezpieczeń opisane są w zakładce "Legitymacje",

   nr legitymacji studenckiej = nr albumu lub nr np. legitymacji szkolnej,

·  wydrukować wniosek i złożyć w czasie ustalonych dyżurów Zarządowi Klubu AZS lub odpowiedzialnej za to osobie  (patrz zakładka kontakt),

·  dołączyć jedno zdjęcie 30mm x 35 mm podpisane na odwrocie,

·  opłacić roczną składkę członkowską (stawki - patrz zakładka "Legitymacje")

 

Aby przedłużyć członkowstwo na kolejny rok należy:

·  wypełnić deklarację członkowską (tzw. wniosek o legitymację) na stronie http://www.azs.pl/organizacja/legitymacje-czlonkostwo (wybrać rodzaj legitymacji na poziomym menu i kliknąć "dołącz do nas")

    rodzaje legitymacji ubezpieczeń opisane są w zakładce "Legitymacje",

    w przypadku ISIC oraz ITIC numer posiadanej legitymacji proszę wpisywać bez końcowej litery,

    w przypadku LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ AZS przed numerem proszę dodać literę E i cyfrę 0,

·  wydrukować wniosek i złożyć w czasie ustalonych dyżurów Zarządowi Klubu AZS lub odpowiedzialnej za to osobie  (patrz zakładka kontakt),

·  dołączyć swoją legitymację, na której zostanie naklejony znaczek przedłużający ważność,

·  opłacić roczną składkę członkowską (stawki - patrz zakładka "Legitymacje")

   
Zarząd Klubu tworzą:
Prezes – Marek Borkowski
Wiceprezes – Mateusz Kowalski
Sekretarz - Marcin Owsiak

 

Misja klubu: upowszechnianie nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie.

 

Plany: rozwój sekcji sportowych i dalszy udział w Akademickich Mistrzostwach  Województwa Podkarpackiego oraz rozszerzenie udziału studentów w zawodach ogólnopolskich.

 
 

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok