Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Informacja o praktykach

 

 

 

 

Przebieg praktyk studenckich w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 
            Praktyki zawodowe w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczaniu.
Zaliczenie praktyk zawodowych warunkuje dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zasady i formę odbywania praktyk ustalają poszczególne Instytuty/Zakłady PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.
Podstawa prawna to: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 164. poz.1166) oraz dla kierunków nauczycielskich Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli(Dz. U.04. Nr 207, poz. 2110 z późn. zm.)
 
Plany ramowe praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach przewidują :
 
 I. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Praktyki realizowane sa następująco dla 2015/2016  :
 
a)     150 godzinną praktykę pedagogiczną  realizowaną  w przedszkolu, w szkole podstawowej i placówce upowszechniania kultury ( prowadzą samodzielnie 30 godzin lekcyjnych 
Praktyki realizowane są następująco:
1.      na III semestrze praktyka  w zakresie przygotowania psychologiczno -pedagogicznego oraz dydaktycznego (38 godz.) w przedszkolu -październik/grudzień.
2.      na IV semestrze praktyka  w zakresie przygotowania psychologiczno -pedagogicznego oraz dydaktycznego -  (38 godz.) w szkole podstawowej kl I-III / studenci prowadzą samodzielnie minimum 10 godzin lekcyjnych/ - luty/wrzesień.
3.      na V semestrze praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno- pedagogicxznego oraz dydaktycznego - (38 godz.) w szkole podstawowej kl. IV-VI / studenci prowadzą samodzielnie minimum 10 godzin lekcyjnych/ - październik/grudzień.
4.      na VI semestrze praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno -pedagogicznego oraz dydaktycznego - (36 godz.) w placówkach upowszechniania kultury / studenci prowadzają samodzielnie minimum 10 godzin lekcyjnych / - luty/maj.
 
 Praktyki realizowane sa następująco dla 2016/2017  oraz 2017/2018:
 
b)  216 godzinną praktykę pedagogiczną  realizowaną  placówce upowszechniania kultury w przedszkolu, w szkole podstawowej ( prowadzą samodzielnie 45 godzin lekcyjnych) 
Praktyki realizowane są następująco:
1.      na III semestrze praktyka  w zakresie przygotowania psychologiczno -pedagogicznego oraz dydaktycznego - (54 godz.) w placówkach upowszechniania kultury / studenci prowadzają samodzielnie minimum 11 godzin lekcyjnych / - październik/styczeńj.
2.      na IV semestrze praktyka  w zakresie przygotowania psychologiczno -pedagogicznego oraz dydaktycznego -  (54 godz.) w szkole podstawowej kl I-III / studenci prowadzą samodzielnie minimum 12 godzin lekcyjnych/ - luty/wrzesień
3)      na V semestrze praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno- pedagogicxznego oraz dydaktycznego - (54 godz.) w szkole podstawowej kl. IV-VI / studenci prowadzą samodzielnie minimum 12 godzin lekcyjnych/ - październik/grudzień.
4.      na VI semestrze praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno -pedagogicznego oraz dydaktycznego - (54 godz.) w przedszkolu /
studenci prowadzają samodzielnie minimum 10 godzin lekcyjnych / - luty/maj.\
 
 
II. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
         TRYB STACJONARNY i NIESTACJONARNY
 
a)   12 tygodniową praktykę realizowaną w zakładach produkcyjnych, zakładach produkcyjno- usługowych, warsztatach mechanizacyjnych oraz innych instytucjach związanych z  kierunkiem wykształcenia –Sanok ,okolice lub miejsce zamieszkania studenta
Praktyki realizowane są następująco:
1.       na II semestrze praktyka - 4- tygodniowa ( 160 godz.) – luty/sierpień,
2.       na VI semestrze praktyka - 4- tygodniowa ( 160 godz.) –luty/sierpień.
3.       na VI semestrze praktyka - 4-  tygodniowa ( 160 godz.) –lluty/sierpień,
 
 
 
Iii. PIELĘGNIARSTWO
     TRYB STACJONARNY
 
a) 1200 godzinną praktykę realizowaną w SP ZOZ , SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa ,Ustrzyk Dolnych, Leska ,itp.
Praktyki realizowane są następująco:
 I ROK 
1.      120 godz. - Praktyka z podstaw pielęgniarstwa  – II sem.
 
II ROK

1.      80 godz. -  Praktyka zrehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych – III sem.

2.    160 godz. -  Praktyka z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego - IV sem.

3.    160 godz. -  Praktyka z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego  - IV sem.

4.      40 godz. -  Praktyka z położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo - ginekologicznego  - IV sem.

 

 
III ROK
 1.   40 godz. -   Praktyka z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego - V sem.
 2.   40 godz. -   Praktyka z opieki paliatywnej - V sem.
 3. 160 godz. -   Praktyka z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego  - V sem.  
 4.   40 godz. -   Praktyka z anestezjologii i pielęgniarstwaeniu życia -V sem.
 5.   80 godz. -   Praktyka z gewriatrii i9 pielęgniarstwa geriatrycznego - VI sem.
 6.   80 godz. -   Praktyka z neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego - VI sem.  
 7. 200 godz. -   Praktyka z podstawowej opieki zdrowotnej - VI.                         
 
 
iV. PIELĘGNIARSTWO - STUDIA MAGISTERSKIE
     TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY
 
a) 160 godzinną praktykę realizowaną w SP ZOZ , SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa ,Ustrzyk Dolnych, Leska ,itp.
Praktyki realizowane są następująco:
 
I ROK

1.      15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą- II sem.

2.      15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek- II sem.

3.      15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego - II sem.

4.      15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi - II sem.

5.      15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi - II sem.

6.      15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń - IIsem.

7.      15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową - II sem.

 
II ROK
 1.  25 godz. -  Praktyka z zarzadzania w pielęgniarstwie - III sem.
 2.  15 godz. -  Praktyka specjalistyczna, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane - III sem.
 3.  15 godz. -  Praktyka z pilęgnowania pacjenta z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo - mięśniowego  - III sem.

 
V. RATOWNICTWO MEDYCZNE
      TRYB STACJONARNI I NIESTACJONARNY 
 
a) 400 godzinną praktykę realizowaną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,w Zespole Ratownictwa Medycznego, w Państwowej Straż Pożarnej oraz na obozach sprawnościowych.
Praktyki realizowane sa następująco dla 2015/2016  oraz 2016/2017:
 
I ROK
1. na II semestrze - praktyka szpitalna  - 2 tygodniowa ( 80 godz.) - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
2. na II semestrze - praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - 1 tygodniowa ( 40 godz.) - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 3. na II semestrze - praktyka w jednostce ratowniczo- gaśniczej - 2 tygodniowa ( 80 godz.) - realizowana  w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
 
II ROK
1. na III semestrze - obóz sprawnościowy zimowy - 1 tygodniowy ( 40 godz.),
2. na IV semestrze  - praktyka szpitalna - 2 tygodniowa ( 80 godz.) - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
3. na IV semestrze - praktyka u dysponenta Zespołó Ratownictwa Medycznego - 1 tygodniowa (40 godz.) - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
4. na IV semestrze - praktyka w jednostce ratowniczo - gaśniczej - 2 tygodniowa ( 80 godz.) -  realizowana w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
5. na IV semestrze - obóz sprawnościowy letni - 1 tygodniowy ( 40 godz.)
 
 Praktyki realizowane są następująco dla 2017/2018:
 I ROK
1. na II semestrze - praktyka szpitalna  -  80 godz. - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
2. na II semestrze - praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego -  110 godz.) - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 3. na II semestrze - praktyka w jednostce ratowniczo- gaśniczej  -  10 godz. - realizowana  w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
 
II ROK
1. na IV semestrze - obóz sprawnościowy zimowy -   40 godz.,
2. na IV semestrze  - praktyka szpitalna -   80 godz. - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
3. na IV semestrze  - praktyka szpitalna - 3 tygodniowa ( 120 godz.) - medyczne czynności ratiunkowe w praktyce ratownika medycznego -realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
4. na IV semestrze - praktyka u dysponenta Zespołó Ratownictwa Medycznego - 110 godz. - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
5. na IV semestrze - praktyka w jednostce ratowniczo - gaśniczej -  10 godz. -  realizowana w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
6. na IV semestrze - obóz sprawnościowy letni -  40 godz.
 
 
VI. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

        TRYB STACJONARNY

 

a) 13 tygodniową (520 godz.)  praktykę realizowaną w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach na rzecz rolnictwa i leśnictwa,Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych,biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych. i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź zagranicą.    
Praktyki realizowane są następująco:
 1. na IV semestrze praktyka mechanizacyjna –4 tygodniowa ( 160 godz.) w tym: 2 tyg. (80 godz.) w rolnictwie oraz 2 tyg. (80) godz.) w leśnictwie  -lipiec/sierpień,
 2. na JV semestrze praktyka produkcyjna– 3 tygodniowa (120 godz.) w tym: 2 tyg. (80 godz. ) w rolnictwie oraz 1 tydzień(40 godz.) w lesnictwie –  lipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).
 3. na VI semestrze praktyka produkcyjna– 4 tygodniowa (160 godz.) – w tym: 2 tyg.(80 godz.) w rolnictwie, 1 tydzień (40 godz.) w leśnictwie oraz 1 tydzień (40 godz.) w szkółkarstwie leśnym-  lipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).l
 4. na VI semestrze praktyka produkcyjna dyplomowa - 2 tygodniowa ( 80 godz.) –wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy inżynierskiej - lipiec/sierpień
 

 

VII. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

        TRYB NIESTACJONARNY

 

a) 9 tygodniową (360 godz.)  praktykę realizowaną w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach na rzecz rolnictwa i leśnictwa,Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych,biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych. i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź zagranicą.    
Praktyki realizowane są następująco:
 1. na IV semestrze praktyka mechanizacyjna –2 tygodniowa ( 80 godz.) w tym: 1 tydzień (40 godz.) w rolnictwie oraz 1 tydzień. (40) godz.) w leśnictwie - lipiec/sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka produkcyjna -  2 tygodniowa ( 80 godz.)  w tym:  1 tydzień (40 godz.) w rolnictwie oraz 1 tydzień. (40) godz.) w leśnictwielipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).,
 3. na VI semestrze praktyka produkcyjna– 3 tygodniowa (120 godz.) – w tym: 1 tydzień (40 godz.) w rolnictwie , 1 tydzień. (40) godz.) w leśnictwie oraz 1 tydzień (40 godz.) - praktyka w szkółkarstwie leśnym-  lipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).l
 4. na VI semestrze praktyka produkcyjna dyplomowa - 2 tygodniowa ( 80 godz.) –wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy inżynierskiej - lipiec/sierpień

 

 

VIII. PRACA SOCJALNA
         TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY 
 
a)      320 godz. ( lata 2015/2016 i 2016/2017), 480 godz. (2017/2018) -  praktykę realizowaną w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,ośrodkach adopcyjnych,zawodowe rodziny zastępcze różnych typów,  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach pomocy społecznej,świetlice środowiskowe,centra i kluby integracji społecznej,ośrodki wsparcia,schroniska dla osób bezdomnych,schroniska dla samotnych matek,placówki penitencjarne, warsztatach terapii zajęciowej,itp.
 
Praktyki realizowane są następująco dla 2015/2016 oraz 2016/2017:
1.      na IV semestrze praktyka - 4 tygodniowa (160 godz.) -styczeń/sierpień- realizowana jak wyżej  punkt a).
2.      na V semestrze praktyka  - 4 tygodniowa ( 160 godz.) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 Praktyki realizowane są następująco dla 2017/2018:
1.      na III semestrze praktyka  - 4 tygodniowa ( 160 godz.) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
2.      na IV semestrze praktyka - 4 tygodniowa (160 godz.) -styczeń/sierpień- realizowana jak wyżej  punkt a).
2.      na V semestrze praktyka  - 4 tygodniowa ( 160 godz.) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 
 

IX. PEDAGOGIKA/LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

       TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY

 

a)    240 godz. -  praktykę realizowaną w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, poradniach psychologiczno -pedagpogicznych(pólinternatach, świetlicach socjoterapeutowych Ośrodkach Socjoterapii, Specjalnych Ośroedkach Szkolno - Wychowawczych, itp.

 

Praktyki realizowane są następujaco :

1.    na II semestrze praktyka pedagogiczna/obserwacyjna/ - (30 godz.) - luty/sierpień - realizowana jak wyżej punkt a).

2.    na II semestrze praktyka logopedyczna/obserwacyjna/ - (30 godz.) - luty/sierpień - realizowana jak wyżej punkt a).

3.    na IV semestrze praktyka pedagogiczna - asystencka - (60 godz.)  w tym minimum 20 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie - luty/wrzesień - realizowane jak wyżej punkt a) .

4.    na IV semestrze praktyka logopedyczna - asystencka - (60 godz.)  w tym minimum 20 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie luty/wrzesień - realizowane jak wyżej punkt a) .

3.    na V semestrze praktyka diagnostyczno - terapeutyczna -  (60 godz.)w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie- październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).

 

 

 

X . PEDAGOGIKA/ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

         TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY

 

a)     150 godzinną (6 tygodni) praktykę realizowaną w szkołach podstawowych i przedszkolach ( studenci samodzielnie prowadzą minimum 40 godz. lekcyjnych).

Praktyki realizowane są następiująco:

1.     na II semestrze praktyka ogólnopedagogiczna / obserwacyjna/ - 2 tygodniowa ( 50 godz.) - w szkole podstawowej ( 1 tydzień/25 godz.) oraz w przedszkolu ( 1 tydzień/25 godz.) - luty/sierpień

2.     na IV semestrze praktyka nauczycielsko - asystencka w przedszkolu- 2 tygodniowa (50 godz.) w tym minimum 20 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie -  luty/sierpień.

3.     na V semestrze praktyka nauczycielsko - asystencka w szkole podstawowej - 2 tygodniowa ( 50 godz.) w tym minimum 20 godz. studenci prowadzą samodzielnie - październik/styczeń.

 

  

XI .   NOWE MEDIA, REKLAMA I KULTURA WSPÓŁCZESNA
 
a) 12  tygodniową ( 520 godz.) praktykę realizowaną w ośrodkach medialnych (tj. redakcjach prasy, radia, telewizji lub portali internetowych), w ośrodkach kulturalnych,i kulturotwórczych ( domach kultury, bibliotekach, galeriach, wydawnictwach), w instytucjach i firmach branży promocyjno - reklamowwej.
Praktyki realizowane są następująco:
1.    w II semestrze praktyka - 120 godz. - luty/sierpień,
2.    w III semestrze praktyka - 120 godz. - październik/styczeń,
3.    w IV semestrze praktyka - 120 godz. - luty/sierpień,
4.    w V semestrze praktyka - 80 godz. - październik/styczeń,
5.    w VI semestrze praktyka - 80 godz. -luty/maj,
 
 
XII. EKONOMIA
 
a) 12  tygodniową ( 480 godz.) praktykę realizowaną w Bankach, Urzędach Miasta, Urzędach Gminy, Zakładach Produkcyjnychj itp..
Praktyki realizowane są następująco:
1.    w II semestrze praktyka - 120 godz. - luty/sierpień,
2.    w III semestrze praktyka - 120 godz. - październik/styczeń,
3.    w IV semestrze praktyka - 120 godz. - luty/sierpień,
4.    w V semestrze praktyka - 120 godz. - październik/styczeń,
 
 
XII. PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
         TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY 
 
a)      504 godz. -  praktykę realizowaną w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach pomocy społecznej,centra i kluby integracji społecznej,ośrodki wsparcia,schroniska dla osób bezdomnych,schroniska dla samotnych matek, ,itp.
 
Praktyki realizowane są następująco :
1.      na I semestrze praktyka -  (168 godz.) -październik/styczeń - realizowana jak wyżej  punkt a).
2.      na II semestrze praktyka-  ( 168 godz.) - luty/sierpień realizowanajak wyżej punkt a)
3.      naIII semestrze praktyka-  ( 168 godz.) - październik/styczeń-realizowana jak wyżej punkt a) 

 

Regulamin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin
studenckich praktyk zawodowych
 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Grodka w Sanoku
 
 
 
Spis treści:
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne                                                                                  3 str.
 
Rozdział II. Cel studenckich praktyk zawodowych                                                       4 str.
 
Rozdział III. Rodzaje i formy studenckich praktyk zawodowych i ich organizacja     4 str.                                                    
Rozdział IV. Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk                           5 str.
 
Rozdział V. Zaliczanie praktyk                                                                         7 str.
 
Rozdział VI. Postanowienia końcowe                                                                           9 str.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 Indywidualny dziennik praktyk
Załącznik nr 2 Wykaz umiejętności do zaliczenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
Załącznik nr 3 Zbiorowy dziennik praktyk
Załącznik nr 4 Indywidualna karta praktyk studenta
 


 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Studenckie praktyki zawodowe, prowadzone są przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku  zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym w Uczelni.
 
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.            studencie – należy przez to rozumieć osobę kształcacą sie na studiach wyższych, w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
2.            praktyce – należy przez to rozumieć studenckie praktyki zawodowe;
3.            zakładzie pracy – należy przez to rozumieć placówkę, instytucję, zakład oraz inną jednostkę organizacyjną istotną w życiu społeczno-gospodarczym, która spełnia warunki do odbywania praktyk przez studentów;
4.            tygodniu praktyk – należy przez to rozumieć liczbę godzin, które w ciągu tygodnia zobowiązany jest przepracować pracownik zatrudniony w danym zakładzie pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy( wymiar tygodnia praktyk należy okreslić w planie studiów odrębnie dla każdego kierunku studiów);
5.            koordynatorze praktyk – należy przez to rozumieć koordynatora ds. studenckich praktyk zawodowych;
6.            opiekunie praktyk – należy przez to rozumieć opiekuna praktyk zarówno opiekuna praktyk ciągłych, jak i opiekuna praktyk śródrocznych, zgodnie z postanowieniami regulaminu;
7.            patronie praktyk – należy przez to rozumieć osobę, która jest bezpośrednim przełożonym studenta z racji odbywanych przez niego praktyk, i która ocenia studenta
z przebiegu praktyki, zgodnie z postanowieniami regulaminu;
8.            dzienniku praktyk – należy przez to rozumieć indywidualny lub zbiorowy dziennik studenckich praktyk zawodowych;
9.            karcie praktyk – należy przez to rozumieć indywidualną kartę praktyk studenta;
10.        plan praktyk – określa rodzaj i wymiar obowiązkowych praktyk dla formy, stopnia, kierunku i specjalności na dany semestr / rok akademicki;
11.        program praktyk – określa cele, formę realizacji praktyk, warunki i formę zaliczenia oraz przyporządkowanie punktów ECTS.
 
§ 3
1.            Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia
i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
2.            Plany studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach zgodnie
z obowiązującymi standardami nauczania obejmują studenckie praktyki zawodowe.
3.            Regulamin niniejszy określa cel praktyk, rodzaje i formy praktyk, ich organizację oraz obowiązki organizatorów i uczestników praktyk na wszystkich kierunkach
i specjalnościach.
4.            Szczegółowe cele i zakres praktyk, czas trwania i ich organizację dla każdej specjalności /kierunku studiów określają programy praktyk opracowane w odniesieniu do obowiązującego planu studiów, na podstawie założeń ogólnych praktyk, na zasadach
i w trybie określonym niniejszym regulaminem i decyzjami rektora. Programy te stanowią integralną część planów studiów i programów kształcenia.
 
 
Rozdział II
Cel studenckich praktyk zawodowych
§ 4
1.      Podstawowym celem praktyk jest:
     1)   wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, do którego przygotowują
            studia na danym kierunku,
2)   poznanie zakładów pracy oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami pracy,
3)   poznanie środowiska zawodowego, rozwiązywanie realnych problemów zawodowych
4)   poznanie zasad organizacji pracy,
5)   weryfikacja i pogłębienie zdobytej podczas nauki w PWSZ wiedzy merytorycznej
     i umiejętności zawodowych,
6)   doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych,
7)   zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków
     zawodowych,
8)   kształtowanie wysokiej kultury zawodowej oraz postaw etycznych właściwych dla  
     poszczególnych zawodów i stanowisk pracy.
 
 
Rozdział III
Rodzaje i formy studenckich praktyk zawodowych i ich organizacja
 
§ 5
1.            Rodzaj, charakter, cele i terminy odbywania praktyk uwarunkowane są planem studiów obowiązującym na każdym kierunku i specjalności.
2.            Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do zaliczenia
w czasie studiów od 3 do30 tygodni praktyki.
3.            Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż określony w standardachkształceniadla określonych kierunków studiów i w standardach kształcenia przygotowujacych do wykonywania zawodu nauczyciela.
  
§ 6
1.            W Uczelni obowiązują praktyki pedagogiczne i specjalistyczne (niepedagogiczne).
2.            Praktyki dzielą się ze względu na ich stosunek do zajęć dydaktycznych odbywanych
w Uczelni na dwie zasadnicze kategorie, a mianowicie:
1)   praktyka śródroczna, która przebiega bez oderwania od zajęć
dydaktycznych,
2)   praktyka ciągła, która przebiega w oderwaniu od zajęć dydaktycznych
w Uczelni.
3.            W zależności od kierunku i specjalności praktyki realizowane są w:
1) w placówkach oświatowo-wychowawczych,
2)   w mediach regionalnych i ogólnopolskich,
3) w placówkach kulturalno-oświatowych,
4) w zakładach opieki zdrowotnej,
5) w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną,
6) w zakładach przemysłowych, produkcyjnych i usługowych,
7) w gospodarstwach rolnych,
8) w organach samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
9) w instytucjach zajmujących się organizacją ruchu turystycznego,
10)            w innych instytucjach.
4.            Praktyki mogą dzielić się również ze względu na liczbę jednoczesnych jej uczestników na indywidualne i grupowe (co najmniej 2 osoby), oraz ze względu na ich położenie na lokalne (w granicach powiatu sanockiego), krajowe i zagraniczne, a także wyjazdowe,
w przypadku zorganizowanej przez Uczelnię praktyki grupowej poza granicami miasta Sanoka.
 
§ 7
1.      Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią
a zakładem pracy.
2.      Porozumienie powinno określać w szczególności: podstawę odbywania praktyki
(np. skierowanie Uczelni, umowa o pracę), program praktyki oraz czas trwania praktyki. Porozumienie to powinno określać prawa i obowiązki stron tego porozumienia oraz studentów.
3.      Praktyki mogą również odbywać się w zakładach pracy, które na podstawie skierowania Uczelni wyrażą wolę przyjęcia studenta na praktykę.
 
 
Rozdział IV
Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk
 
§ 8
1.            Nadzór nad praktykami z ramienia uczelni sprawuje prorektor ds. dydaktyki.
2.            Organizowaniem praktyk zajmuje się: koordynator praktyk, opiekun praktyk działający w ramach instytutu / zakładu oraz patron praktyk.
3.            Dyrektor instytutu / kierownik zakładu odpowiada za przygotowanie zawodowe
         studentów, prawidłową realizację i wyniki praktyk, a w szczególności za należyte
   przygotowanie programów praktyk stanowiących integralną część obowiązujących     
   planów studiów i programów kształcenia.
 
 
 
§ 9
1.            Koordynator praktyk powołany przez Rektorasprawuje nadzór nad organizowaniem
i realizowaniem praktyk oraz zajmuje się koordynowaniem przebiegu praktyk we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni w zakresie sprecyzowanym w jego indywidualnym zakresie czynności ustalonym przez Rektora.
2.            Do zadań szczególnych koordynatora praktyk należy w szczególności:
1)   uzgadnianie z zakładami pracy warunków odbywania praktyk,
2)   opracowanie zbiorczego kosztorysu i harmonogramu praktyk na dany rok budżetowy i akademicki, na podstawie kosztorysów i harmonogramów praktyk, zatwierdzonych przez dyrektorów instytutu/kierowników zakładów,
3)   sporządzanie umów z zakładami pracy, w których odbywają się praktyki
i przedstawienie ich do podpisu,
4)   zaliczanie studentom praktyk,
5)   prowadzenie indywidualnych kart praktyk,
6)   prowadzenie rejestru praktyk oraz wykazu ich uczestników,
7)   gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji przebiegu praktyk,
8)   inne określone przez rektora lub prorektora ds. dydaktyki.
 
§ 10
1.            Opiekuna praktyk powołuje dyrektor instytutu/kierownik zakładu spośród nauczycieli akademickich.
2.            Do zadań działającego w ramach instytutu lub zakładu opiekuna praktyk należy
w szczególności:
1)      wytypowanie, w porozumieniu z koordynatorem praktyk, zakładów pracy odpowiednich do przeprowadzenia w nich praktyk dla studentów,
2)      nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy, w których prowadzone są praktyki, 
3)      opracowanie szczegółowego programu praktyk i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi instytutu / kierownikowi zakładu,
4)      opracowanie kosztorysów i harmonogramów praktyk i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi instytutu/kierownikowi zakładu,
5)      wprowadzenie studentów w treść planowanej praktyki, przy wyraźnym określeniu ich obowiązków,
6)      nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem praktyk,
7)      podsumowanie praktyk i dokonanie wpisu w dokumentacji praktyk.
 
§ 11
1.            Patronem praktyki może być osoba wyznaczona przez kierownika zakładu pracy,
w którym student odbywa praktyki lub nauczyciel akademicki Uczelni w przypadku praktyk wyjazdowych. Patrona praktyk z ramienia zakładu wyznacza kierownictwo zakładu.
2.            Do obowiązków patrona praktyk należy w szczególności:
1) wprowadzenie studentów w treść planowanej praktyki, przy wyraźnym  
    określeniu ich obowiązków,
2) nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem praktyk,
3) podsumowanie praktyk i dokonanie wpisu w dokumentacji praktyk.
 
§ 12
Student odbywający praktykę jest obowiązany w szczególności do:
1)      zachowania godnego studenta Uczelni,
2)     przestrzegania przepisów prawa pracy i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, przestrzegania dyscypliny pracy, w tym sumiennego wykonywania poleceń przełożonych,
3)     aktywnego uczestniczenia w praktykach oraz dążenia do rozwoju umiejętności praktycznej nauki zawodu w ramach odbywanych praktyk,
4)     prowadzenia indywidualnej dokumentacji przebiegu praktyk,
5)     innych obowiązków wymaganych przez zakład pracy.
 
§ 13
Zakład pracy zobowiązany jest  szczególności do:
1)      zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów zgodnie z programem praktyki,
2)      zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz innymi przepisami obowiązującymi
w danym zakładzie,
3)      nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki,
4)      zapewnienia studentom na czas odbywania praktyki odzieży roboczej
i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
5)      umożliwienia studentom korzystania z biblioteki zakładowej oraz zakładowych urządzeń socjalnych i kulturalnych.
 
 
Rozdział V
Zaliczanie praktyk
 
§ 14
1.            Warunkiem zaliczenia praktyk jest:
1)      wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki,  
2)      uzyskanie pozytywnej oceny i opinii od patrona praktyki,
3)      złożenie dokumentacji praktyki opiekunowi praktyk danego kierunku /specjalności.
2.            Jeśli student nie dopełnił wszystkich warunków związanych z zaliczeniem praktyki opiekun praktyk w porozumieniu z dyrektorem instytutu/ kierownikiem zakładu
i koordynatorem praktyk  ma prawo do zmiany oceny wystawionej przez patrona praktyk z ramienia zakładu.
3.            Przez dokumentację, o której mowa w § 13 ust. 1 należy rozumieć w szczególności indywidualny dziennik praktyk (załącznik nr 1), wykaz umiejętności do zaliczenia
w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (załącznik nr 2), lub też zbiorowy dziennik praktyk (załącznik nr 3).
4.            Zebraną dokumentację praktyki składa koordynatorowi praktyk opiekun praktyk.
5.            Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez koordynatora praktyk wpisu w karcie okresowych osiągnięć studenta i karcie praktyk ( załącznik nr 4) wraz z oceną oraz odpowiednią liczbą punktów ECTS. Indywidualną kartę praktyk studenta ze wszystkich obowiązujących praktyk umieszcza się w teczce akt osobowych studenta po ukończeniu procesu kształcenia.
6.            Zaliczenie praktyk  jest niezbędnym warunkiem zaliczenia danego roku studiów oraz warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
7.            Ocena z praktyki zawodowej jest wliczana do końcowego wyniku studiów. Oblicza się ją jako średnią arytmetyczną wszystkich odbytych podczas trwania studiów praktyk zawodowych, wyrównaną do oceny, zgodnie z zasadą:
1) do 3,2:                   dostateczny(3)
2) 3,21-3,7:                dostateczny plus(3,5)
3) 3,71-4,2:                dobry(4)
4) 4,21-4,5                 dobry plus(4,5)
5) powyżej 4,5                       bardzo dobry(5)
 
§ 15
1.            Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki w ramach wykonywanej przez nich pracy lub usługi o charakterze zarobkowym zgodnej z profilem studiów i programem praktyki na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie studenta lub wykonywanie przez niego usługi, z którego wynika przez jaki czas była wykonywana praca lub świadczona usługa, jej miejsce i zakres czynności. Zaświadczenie od pracodawcy powinno określać zgodność wykonywanej pracy
z kierunkiem studiów oraz zawierać ocenę wykonywanej pracy, zgodną ze skalą ocen obowiązującą w Uczelni. W tym przypadku ocenę z odbytej praktyki potwierdza dyrektor instytutu w porozumieniu z opiekunem praktyk, po czym przedstawiają ją wraz z zaświadczeniem koordynatorowi praktyk.
2.            Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy student prowadzi działalności gospodarczą lub gospodarstwo rolne, z tym że w miejsce zaświadczenia z zakładu pracy składa odpowiednie oświadczenie wraz z innymi dokumentami i ewentualnie wraz ze sprawozdaniem z powierzonych mu przez dyrektora instytutu zadań wymaganych stosownie do prowadzonej działalności. Ocenę wystawia dyrektor instytutu
w porozumieniu z opiekunem praktyk na podstawie propozycji oceny złożonej przez studenta, zgodnej ze skalą ocen obowiązującą w Uczelni oraz wymaganych dokumentów, po czym przedstawiają ją wraz z oświadczeniem i dokumentacją koordynatorowi praktyk
 
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§ 16
Traci moc regulamin zawodowych praktyk studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 9/06 z dnia         7 marca 2006 r.
 
§ 17
Regulamin wchodzi w życie z datą jego ogłoszenia odpowiednim zarządzeniem rektora Uczelni.
 
 
 
 
 
 
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok