Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE
 
Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności !
 
 1)     Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże się z ich niezaliczeniem.
 Oznacza jednocześnie niezaliczenie danego semestru, roku, a tym samym brak wpisu na następny semestr, rok akademicki.
 
Ostatecznym i nieodwołalnym terminem rozliczenia sie z praktyk na wszystkich kierunkach/specjalnościach za semestr zimowy 2017/2018 jest dzień 25.01.2018 r . Pełną i obowiazującą dokumentację z praktyk należy niezwłocznie złożyć w wyżej podanym terminie ze względu na konieczność zaliczenia danego semestru/roku akademickiego.
 
 2)    Skierowania, umowy dla nauczycieli - opiekunów praktyk w szkołach,przedszkolach oraz placówkach w których studenci odbywaja praktyki, a także potrzebne dokumenty w tym zakresie wydawane będą w dniach od 10.10.2017 r. do 10.11.2017 r. 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok