Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Sprawy obronne

Akty prawne w zakresie obronności

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 – t. j. z późn. zm.).
   
 2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320).
   
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301– z późn. zm.).
   
 4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. o wy-daniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej
  (M. P. z 2004 r. Nr 16, poz. 255).
   
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie prze-szkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 103, poz. 956).
   
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochronie
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1090).
   
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150).
   
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151).
   
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych za-sad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152).
   
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania kierowania bezpieczeństwem narodowym
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978).
   
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1539).
   
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599).
   
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 181 poz. 1872).
   
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).
   
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218).
   
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136).
   
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307).
   
 18. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153).
   
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie pokoju stanu wojennego
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2055).
   
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1686 z późn. zm.).
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok