Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Zbiory

 

 

Księgozbiór liczy obecnie ponad 20 000 woluminów i podlega systematycznemu poszerzaniu zgodnie z profilem kształcenia i potrzebami dydaktycznymi. Podstawowa część księgozbioru została zakupiona w oparciu o potrzeby dydaktyczne poszczególnych instytutów i zakładów. Natomiast pozostała pochodzi z darów przekazanych przez instytucje oraz pracowników Uczelni i osoby prywatne.

  
W Bibliotece gromadzone są:

 

- zbiory multimedialne

- nutowe 

- kartografia.
 

Biblioteka prenumeruje 50 tytułów czasopism fachowych. Liczba prenumerowanych czasopism systematycznie wzrasta, zgodnie z profilem funkcjonujących w Uczelni kierunków i specjalności.

 

Prenumerowane czasopisma:

 

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE

CHARAKTERY

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

ELASTOMERY

EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI ZYWNOŚCIOWEJ PO WSTAPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

FORUM AKADEMICKIE

GERIATRIA

GLOBENERGIA

INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ

INTENSYWNA MEDYCYNA I RATUNKOWA

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

KWARTALNIK EDUKACYJNY

MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

MECHANIK

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

MEDYCYNA PRAKTYCZNA-CHIRURGIA

MEDYCYNA PRAKTYCZNA-GINEKOLOGIA

MEDYCYNA PRAKTYCZNA-NEUROLOGI

MEDYCYNA PRAKTYCZNA-PEDIATRIA

MEDYCYNA PRAKTYVZNA-ONKOLOGIA

MEDYCYNA PRKATYCZNA-PSYCHIATRIA

NA RATUNEK

NAPĘDY I STEROWANIE

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

NEUROLOGY

NIEBIESKA LINIA

PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE

PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU

POLITYKA SPOŁECZNA

POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ

PRACA SOCJALNA

PRACOWNIK SOCJALNY

PRESS

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA

PRZEGLĄD MECHANICZNY

PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

PRZYRODA POLSKA

PSYCHOLOGIA W SZKOLE

RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO

RUCH MUZYCZNY

SOCJOLINGWISTYKA

ŚWIAT NAUKI

UKRAIŃSKI ŻURNAL

WIADOMOŚCI ZOOTECHNICZNE

WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

ZESZYTY PRASOZNAWCZE

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok