Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Konferencja studencka Dziecko w Świecie Mediów 2014

 Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów

 

 

Dziennikarskie Koło Naukowe „ZOOM”

 

 

 

 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

 

 

 
PROGRAM KONFERENCJI

 

 

  I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

    

 

„Dziecko w świecie nowych mediów”

 

 

Sanok, 30 maja 2014

miejsce: Galeria „De” PWSZ w Sanoku

Komitet naukowy:prof. nadzw. dr hab. Wojciech Walat, dr Anna Chudzik, mgr Patrycja Pater

 

9:30 – 9:50 Otwarcie konferencji

J. M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

doc. dr Elżbieta Cipora
Prorektor ds. Dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku 
dr Magdalena Konieczny
 
Blok I: Światów mediów i nowych mediów

9:50 – 10:10 REFERAT OTWIERAJĄCY Komunikacja interpersonalna w Internecie – problemy badawcze /dr Anna Chudzik /  PWSZ w Sanoku

10:10 – 10:25 Blogi - świątynia wiedzy XXI wieku /Katarzyna Potocka/  PWSZ w Sanoku

10:25 – 10:40 Reklama w świecie mediów /Anita Łątka/  PWSZ w Sanoku

10:40 – 10:55 Wizerunek Leo Beenhakkera w mediach (kreowanie wizerunku) /Tomasz Pelc/  PWSZ w Sanoku

10:55 – 11:10 Podsumowanie sesji

11.10 – 11:25 Przerwa kawowa

 

Blok II: Korzyści płynące z używania nowych mediów

11:25 – 11:45 REFERAT OTWIERAJĄCY  Nowe możliwości płynące z funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości /mgr Patrycja PaterPWSZ w Sanoku

11:45 – 12:00 Pozytywne strony mass mediów /Wioleta Wolanin, Anna ChudzikiewiczUniwersytet Rzeszowski, PWSZ w Sanoku

12:00 – 12:15 Wpływ nowych mediów na kreatywność dzieci /Izabela GorczycaPWSZ w Tarnobrzegu

12:15 – 12:30 Korzyści wynikające z oglądania bajek przez dzieci /Aleksandra Zoszak – Piecuch, Katarzyna Szwedkowicz/  PWSZ w Sanoku

12:30 – 12:45 Nowe media i pozytywne aspekty ich wykorzystania / Dariusz Kruć, Elżbieta RączkaUniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

12:45 – 13:00Podsumowanie sesji
 

Blok III: Zagrożenia dla funkcjonowania społecznego i psychicznego dziecka korzystającego z nowych mediów

13:00 – 13:20 REFERAT OTWIERAJĄCY Odpowiedzialność a przekaz medialny dla dzieci /prof. nadzw. dr hab. Wojciech Walat/  PWSZ w Sanoku, Uniwersytet Rzeszowski

13:20 – 13:40 Nowe media a współczesne zagrożenia /dr Ewa Kopeć/ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

13:40 – 13:55 Zagrożenia wynikające z powszechnego stosowania technologii informacyjnej /Ewa Błażejewska, Katarzyna Józefek/  PWSZ w Sanoku

13:55 – 14:10 „Mass media – złodziej czasu” / Justyna Paczkowska, Katarzyna SkórskaUniwersytet Rzeszowski

14:10 – 14:25 Rola mass mediów i hipermediów w kreowaniu kultury popularnej / Sylwia Furdak / PWSZ w Sanoku

14.25 – 14.55 Przerwa kawowa

15:00 – 15.15 Media, a rodzina / Iwona Karnas, Maria Filip/  PWSZ w Sanoku

15:15 – 15:30 Relacje: nowe media, a osobowość dziecka na przykładzie badanych z Województwa Podkarpackiego / Żeneta Maciejewska,  Adrian Bolko/  PWSZ w Sanoku

15:30 – 15:45 Zagrożenia płynące z Nowych Mediów wobec rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży / Alicja Krzyżak, Dominika HarasymowiczUniwersytet Rzeszowski

15:45 – 16:00 Telewizja – negatywne konsekwencje rozwojowe, wychowawcze i zdrowotne dla dzieci i młodzieży / Magdalena KaliszUniwersytet Rzeszowski

16:00 – 16:15 Zagrożenia dla funkcjonowania społecznego i psychicznego dziecka korzystającego z nowych mediów / Daria Gruszczyńska, Sylwia Gruszczyńska, Dagmara Haase / PWSZ w Pile

 16:15 – 16:30 Podsumowanie sesji
16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji
 
 RELACJA Z KONFERENCJI - LINK
 
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok