Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Konferencja studencka Problem Wykluczenia 2015

 Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów

  
Studenckie Koło Naukowe „Pomocna Dłoń” Zakładu Pracy Socjalnej
 
  
 
Program II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej
 
Problem wykluczenia społecznego XXI wieku
 
26 maja 2015 roku
 Galeria „De”
 
 
8:40 Rejestracja uczestników
 
9:00 Oficjalne otwarcie konferencji
 
9:15 Wykład na otwarcie: Praktyczne aspekty rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności DIB im. Brata Alberta w Sanoku – Alicja Kocyłowska
 
9:50 Obraz wykluczenia społecznego w XXI wieku - Dydek Edyta
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
10:05 Wielowymiarowe skutki wykluczenia - Hanus Sylwia
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
10:20 Alkoholizm a wykluczenie społeczne - Józefek Katarzyna, Błażejewska Ewa
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
10:35 Marginalizacja i wykluczenie społeczne rodzin ubogich - Karnas Iwona, Filip Maria
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
10:50 Zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa - Nycz Anna
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
11:05 – 11:20 PRZERWA KAWOWA
 
11:20 Patologia życia rodzinnego jako przyczyna wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży - Rudy Kinga
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
11:35 Wykluczenie społeczne w aspekcie jąkania się dzieci i młodzieży - Targowska Diana, Potoczna Wioletta
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
11:50 Bezdomność jako czynnik wykluczenia społecznego - Matyniak Renata
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
12:05 Samotność i wykluczenie społeczne osób starszych - Nowak Renata
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
12:20 Wpływ rodziny generacyjnej na wykluczenie społeczne dzieci - Baran Lucyna
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 
12:35 Wykluczenie społeczne na przykładzie osób uzależnionych od alkoholu - Maciejewska Żaneta
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 
12:50 Rola uzależnień w wykluczeniu społecznym XXI wieku - Guz Angelika
    / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 
13:00 – 13:30 PRZERWA OBIADOWA
 
13:30 Bezrobocie jako element wykluczenia społecznego osób młodych - Rękas Adam, Niezgoda Wojciech
     / Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach
 
13:45 Przynależność do subkultur a postrzeganie przez społeczeństwo - Guz Angelika, Niezgoda Wojciech
     / PWSZ w Tarnobrzegu, WSH w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
 
14:00 Wpływ niepełnosprawności oraz umysłowych i fizycznych upośledzeń na życie w społeczeństwie - Guz Angelika, Niezgoda Wojciech
  / PWSZ w Tarnobrzegu, WSH w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
   
  14:15     Analiza problemu wykluczenia społecznego wśród  osób skazanych i recydywistów - Mateusz Czmyr
                           / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
   
  14:30     Wolontariat jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Monika Sierotnik
                          / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
   
  14:45     Wykluczenie społeczne osób starszych - Zuzanna Sierotnik
                          / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
   
   
  RELACJA
   
  W miniony wtorek (26.05.2015r.) dzięki współpracy dwóch kół naukowych naszej Uczelni odbyła się II Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa. Uczestnicy wymieniając się wiedzą i doświadczeniem w tym roku pochylili się nad problematyką wykluczenia społecznego. 

  Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Prorektor ds. Dydaktyki dr Magdalena Konieczny. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem naszego szanownego gościa, Pni Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku Alicji Kocyłowskiej, która w niezwykle interesujący sposób przedstawiła problem bezdomności oraz działalność Domu Inwalidy Bezdomnego. 

  W Konferencji czynny udział wzięło 18 uczestników, zarówno studentów naszej Uczelni, z kierunków Pedagogika oraz Praca Socjalna, jak i gości z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Problematyka wykluczenia społecznego została przez nich przeanalizowana z kilku perspektyw, obejmując różne grupy społeczne. Poddano analizie zarówno rolę rodziny, rówieśników, jak i nowych mediów w etiologii tego problemu. Rozważania objęły nie tylko osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, uwzględniono także sytuację dzieci jąkających się oraz niepełnosprawnych sensorycznie. 
   
  Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony studentów kierunków Edukacja Muzyczna, Pielęgniarstwo, Praca socjalna, Pedagogika. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza uwrażliwi ich jeszcze mocniej na krzywdę drugiego człowieka.
  Mieliśmy przyjemność gościć licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, którzy z zainteresowaniem słuchali prelekcji swoich starszych kolegów. Był to dla nich przedsmak życia studenckiego oraz naukowego.
   
  Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok akademicki, na III edycję Studenckiej Konferencji Naukowej.
   
  Naszym prelegentom bardzo dziękujemy i życzymy samych sukcesów.
   
  Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów
  Studenckie Koło Naukowe "Pomocna Dłoń"

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok