Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Konferencja ratownicza 2013

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Polskim Czerwonym Krzyżem w dniach 24-25 października 2013 roku organizuje II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową pt. „Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”

pod Honorowym Patronatem

Wojewody Podkarpackiego
Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza

Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Waldemara Pawlaka

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu systemu zintegrowanego ratownictwa, a także dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z tej dziedziny, propagowanie idei wolontariatu w służbach ratowniczych oraz integracja środowisk Polski, Ukrainy i Słowacji.

 

TEMATYKA KONFERENCJI
• Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym – przedstawienie działań administracji samorządowej na tle konkretnych zdarzeń kryzysowych, jakie miały miejsce w woj. podkarpackim w ciągu kilku ostatnich lat: powódź, osuwiska.
• Zarządzanie kryzysowe.
• Krajowy system ratowniczo – gaśniczy.
• Państwowe ratownictwo medyczne.
• Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
• Polski Czerwony Krzyż.
• Inne podmioty systemu bezpieczeństwa.
• Współdziałanie podmiotów systemu bezpieczeństwa, w tym współpraca międzynarodowa.

 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok