Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Konferencja onkologiczna

 

 

VII Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa

pod hasłem: „Profilaktyka, leczenie i opieka w chorobach nowotworowych”

pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Władysława Ortyla


SANOK, 29 – 30 maja 2014 r.

ORGANIZATOR
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny (PL)
 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
•    Vysoká Škola Polytechnická Jihlava, Katedra Zdravotnických Studií (CZE)
•    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK)
•    Health Care Management Department Danylo Halytsky L’viv National Medical University (UA)
•    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie (PL)

•    Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku (PL)
•    Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie (PL)
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED (PL)

·  "SANITAS" Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi (PL)

 


Komitet Naukowy:
•    dr n. med. Elżbieta Cipora – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
•    PhDr. Lada Cetlová, PhD. – Vysoká Škola Polytechnická Jihlava, Katedra Zdravotnických Studií (CZE) 
•    prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej (PL)
•    prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat – Katedra i Zakład Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
•    prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
•    prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz – Dorota – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
•    prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac – Kożuchowska – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)

·     prof. dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski – Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (PL) 

•    prof. Oleh Lyubinets, M.D., Ph.D. – Health Care Management Department Danylo Halytsky L’viv National Medical University (UA)
•    prof. dr hab. med. Oliver Rácz – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK)
•    dr n. med. Anna Bednarek – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
•    dr n. rol. Magdalena Konieczny – Instytut Rolnictwa PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
•    dr n. med. Beata Penar – Zadarko – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (PL)
•    dr n. med. Halina Piecewicz – Szczęsna – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra i Zakład Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PL)
•    dr n. med. Jarosław Sawka – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
•    dr n. med. Marek Wojtaszek – Instytut Medyczny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (PL)

Komitet Organizacyjny:
•    Elżbieta Cipora – przewodnicząca (PL)
•    Joanna Bierawska (PL)
•    Barbara Błażejowska – Kopiczak (PL)
•    Lucyna Gazdowicz (PL)
•    Lenka Görnerova (CZE)
•    Krzysztof Jakubowski (PL)
•    Magdalena Konieczny (PL)
•    Karolina Korfanty (PL)
•    Edyta Krowicka (PL)
•    Katarzyna Kruczek (PL)
•    Jolanta Leń (PL)
•    Teresa Maliwiecka (PL)
•    Aneta Mielnik (PL)
•    Małgorzata Potoczny (PL)
•    Ewa Poźniak (PL)
•    Jolanta Sawicka (PL)
•    Ewa Smoleń (PL)
•    Krzysztof Sośnicki (PL)
•    Joanna Zacharska (PL)

TEMATYKA KONFERENCJI:
•    Epidemiologia chorób nowotworowych
•    Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób nowotworowych
•    Czynniki ryzyka chorób nowotworowych
•    Leczenie nowotworów
•    Pielęgnowanie chorych onkologicznie
•    Opieka paliatywna
•    Stany nagłe w przebiegu chorób nowotworowych

Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa ma charakter cykliczny, a jej celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu chorób nowotworowych, wymiana doświadczeń dotyczących badań w tym zakresie oraz pielęgnowania, leczenia i opieki paliatywnej pacjentów z chorobą nowotworową. Ważnym celem jest również integracja środowiska osób zajmujących się organizowaniem i zapewnieniem fachowej opieki medycznej, a także przygotowaniem osób do sprawowania opieki nad chorymi na nowotwory.

INFORMACJE OGÓLNE:
Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty i 15 punktów edukacyjnych na podstawie:
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych 

Koszt uczestnictwa w Konferencji bez zakwaterowania wynosi:
•    150 zł – dla uczestników biernych, w tym: certyfikat, udział w obradach oraz uroczysta kolacja w pierwszym dniu konferencji,
•    300 zł – dla uczestników czynnych, w tym: certyfikat, udział w obradach, druk jednej pracy w monografii w języku polskim oraz uroczysta kolacja w pierwszym dniu konferencji. Opłata konferencyjna pokrywa druk jednej pracy, możliwy jest druk kolejnych za dodatkową opłatą 150 zł za każdą pracę.
•    60 zł – dla uczestników biernych, w tym: certyfikat, udział w obradach
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo wyboru doniesień, które zostaną zaprezentowane na Konferencji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na załączonym formularzu na poniższy adres:

e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 

TERMINY
Zgłoszenie udziału w konferencji, opłatę konferencyjną oraz streszczenie pracy należy przesłać
do 30 kwietnia 2014 roku
Pełne teksty prac należy przesłać pocztą elektroniczną 
do 25 maja 2014 roku


Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto:
PKO BP SA Oddział w Sanoku 
Nr Konta:  67 1020 2980 0000 2302 0020 7837
PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
38 – 500 Sanok

W razie rezygnacji wpłata za udział w konferencji nie podlega zwrotowi

Szczegółowe informacje na temat Konferencji: tel. /013/ 46-55-950 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!!

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok