Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Działania

DARMOWY WSTĘP „NA ZAMEK”

Na prośbę Rady Samorządu Studenckiego w 2006 roku dyrektor Muzeum Historycznego – Wiesław Banach zezwolił na darmowy wstęp do Muzeum wszystkim studentom PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Aby skorzystać z tego przywileju, należy zabrać ze sobą ważną legitymację studencką. Panu Dyrektorowi jeszcze raz dziękujemy!

 

STUDENCI DLA MIASTA

Zainicjowana w 2008 roku akcja, której celem jest pokazanie sanoczanom, że studenci to nie tylko nauka i imprezy. To także moc dobrych chęci i masa pomysłów na to, jak pomóc innym. Akcja przyjmuje różne formy w zależności od pomysłu studentów i rodzaju grupy docelowej. Dotychczas na uczelni zorganizowano np. zbiórkę maskotek, które zostały przekazane dzieciom z Sanockiego Domu Dziecka i Oddziału Dziecięcego sanockiego szpitala. Zakupiono także dla tych dzieci gry, zabawki i przybory do malowania. Studenci ze specjalności kultura regionu turystycznego zorganizowali krótką wycieczkę do skansenu. Drużyna wychowanków domu dziecka wzięła także udział w corocznym turnieju piłkarskim organizowanym przy okazji juwenaliów. Jak akcja będzie wyglądała w tym roku akademickim i do kogo trafi – wszystko zależy od kreatywności i zaangażowania studentów.

 

JUWENALIA

Tego działania przedstawiać nie trzeba. Juwenalia na stałe już wrosły w kalendarz imprez Sanoka. Przygotowania do ich realizacji trwają najdłużej ze wszystkich przedsięwzięć samorządu. Sanockie Juwenalia nie są może imprezą porównywalną z juwenaliami w Krakowie, bo i miasto, i liczba studentów skromniejsza, ale nie przeszkodziło to w systematycznym rozwoju imprezy. Z małej jednodniowej „imprezki” w klubie w ciągu kilku lat samorząd studencki stworzył kilkudniowe święto studentów z koncertami w plenerze, imprezami klubowymi, konkursami i ogniskiem. Więcej o imprezie w zakładce juwenaliów.

 

Sanockie Juwenalia 2007

 

IMPREZY INTEGRACYJNE

Studenci zawsze i wszędzie lubią się bawić, więc nie inaczej może być w Sanoku. Same juwenalia to za mało, toteż powstała tradycja imprez integracyjnych, które organizowane są w którymś z sanockich klubów. Każda impreza skierowana jest na integrację wybranych kierunków, ale zaproszeni są oczywiście wszyscy (np. pamiętna impreza integracyjna edukacji plastycznej i muzycznej, gdzie wszyscy malowali wspólnie obraz przy dźwiękach koncertu naszych muzyków).

 

WYBORY

Przedstawiciele studentów w rozmaitych organach pracujących na uczelni nie biorą się znikąd. Wybory do Rady Samorządu Studenckiego czy na przedstawicieli senatu uczelni to ważne wydarzenie, bo przepisy umożliwiają im wpływ na wiele spraw dotyczących uczelni. W praktyce przekłada się to np. na to, jaki zespół zagra na juwenaliach, czy jak zostaną rozdzielone pieniądze przyznane z ministerstwa na stypendia.

 

Wybory do samorządu studenckiego

 

SENAT

Przynajmniej raz w miesiącu zbiera się senat, czyli organ uchwałodawczy, który podejmuje najważniejsze decyzje na uczelni (rektor to organ wykonawczy). W senacie sanockiej PWSZ zasiadają rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor, kierownik działu toku studiów, dyrektorowie instytutów, kierownicy zakładów, przedstawiciele innych ważnych organów ogólnouczelnianych oraz studenci. Reprezentacja studencka jest nie bez znaczenia, bo wynosi co najmniej 1/5 liczby senatorów. W ten sposób studenci sanockiej uczelni mają realny wpływ na jej kierowanie.

 

UBEZPIECZENIE

Wybór odpowiedniego ubezpieczyciela dla studentów to rzecz bardzo ważna. Wie o tym każdy, kto był ubezpieczony, miał wypadek, a ubezpieczyciel „robił problemy”. Któż inny zna potrzeby w zakresie ubezpieczenia lepiej niż sami studenci? Z tego powodu w naszej uczelni wyboru ubezpieczyciela dokonuje Rada Samorządu Studenckiego. Z masy ofert musi wybrać taką, aby dawała maksimum ochrony przy możliwie minimalnej składce. Nie jest to łatwe, ale ubezpieczenia grupowe i tak zawsze są bardziej opłacalne niż indywidualne. Poza tym, w prosty i tani sposób załatwiają problem ubezpieczenia podczas wyjazdów na praktyki, którego wymagają opiekunowie. Dla ścisłości należy dodać, że chodzi tutaj o ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla wszystkich studentów i od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. Nie jest to ubezpieczenie zdrowotne, które opłaca się w NFZ. Szczegóły w zakładce ubezpieczenie.

 

STYPENDIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazując uczelni pieniądze na stypendia nie określa szczegółowo, jak te pieniądze powinny zostać rozdzielone; przyznaje tylko kwotę wyliczoną według własnych algorytmów, m.in. na podstawie ilości studentów w roku poprzednim i szacunków na rok następny. To, czy w ramach tej kwoty więcej pieniędzy przyznać na stypendia naukowe czy na socjalne, pozostaje w gestii uczelni. Władze naszej uczelni konsultują więc zawsze ten podział z Radą Samorządu Studenckiego. Raz do roku, na spotkaniu władz uczelni z Prezydium RSS, podpisane zostaje porozumienie o sposobie rozdziału tych funduszy, a następnie o wynikającej z niego wysokości stypendiów.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok