Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Nagroda rektora

NAGRODA REKTORA

 

Raz w roku rektor naszej uczelni przyznaje nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe wypełnianie obowiązków studenckich.

 

Wnioski o przyznanie takiej nagrody dla studenta mogą składać:

·  dyrektorzy instytutów;

·  kierownicy zakładów;

·  Rada Samorządu Studenckiego.

 

Rektor PWSZ Sanok

 

O tym, kto taką nagrodę otrzyma, decyduje specjalnie powołana przez rektora komisja ds. nagród studenckich. Dla dogłębnej oceny wniosków członkami komisji są pracownicy uczelni oraz studenci.

 

Komisja bierze pod uwagę kryteria, które są podzielone na dwie kategorie. Są to:

 

1.  Osiągnięcia naukowe studenta:

·  średnia ocen za ostatni zaliczony rok studiów;

·  praca w kole naukowym / kole zainteresowań;

·  praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych;

·  publikacje, dzieła artystyczne (np. koncerty, artykuły);

·  udział w konferencjach naukowych;

·  udział w konkursach, przeglądach i festiwalach;

·  nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w konkursach i festiwalach;

·  praktyki, staże lub ukończone kursy, nieobjęte programem nauczania;

·  inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej.

 

2.  Działalność organizacyjna studenta:

·  praca w organach samorządu studenckiego;

·  praca w komisjach senackich lub rektorskich;

·  udział w okazjonalnych pracach na rzecz uczelni (dni otwarte, akcja rekrutacyjna, organizowanie imprez kulturalnych i naukowych itp.);

·  inne rodzaje osiągnięć w zakresie działalności organizacyjnej.

 

Wysokość nagród jest uzależniona od tego, jaką pulę przeznaczy na to rektor oraz od ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Aktywność studencka procentuje nie tylko w przyszłej karierze zawodowej, ale jeszcze podczas studiów.

Zacznij więc działać już teraz i pokaż, co potrafisz.

 

Pamiętaj, jeśli twoja aktywność jest warta uwagi, ale jest jak dotąd niezauważona – pochwal się nią swojemu dyrektorowi, kierownikowi lub przewodniczącemu Rady Samorządu Studenckiego, którzy przecież nie mogą znać wszystkich osiągnięć studentów naszej uczelni.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok