Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Skład

Rada Samorządu Studenckiego PWSZ Sanok - 2012 


 

Senat

 

Przedstawiciele studentów:

-   Hubert Walko (mibm) – Instytut Techniczny
-   Kinga Stróżak (ped) – Instytut Spoełczno-Artystyczny

-   Karolina Czerniewicz (ped) – Instytut Spoełczno-Artystyczny

-   Amelia Piegdoń (rol) - Instytut Rolniczy

-   Weronika Kolbuch (rm) - Instytut Medyczny

 


 

Kolegium elektorów

 

 

 


 

Komisja dyscyplinarna ds. studentów

 

Przedstawiciele studentów:

·   Natalia Niedziela (em)
·   Jakub Pielech (mibm)
·   Martyna Pisula (piel)
·   Dominika Chorążak (r)
·   Kinga Stróżak (ped)
·   Renata Matyniak (ps)
·   Małgorzata Hydzik (ps-mgr)
·   Natalia Fic (nm)
·   Anna Lisowska (ekon)

·   Amelia Piegdoń (gweril)

·   Adrian Marszałek  (rm)


 

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

 

Przedstawiciele studentów:

·   Wioletta Potoczna (em)
·   Anna Borczyk (ps-mgr)
·   Paweł Baran (nm)
·   Karolina Czerniewicz (ped)
·   Joanna Opaluch (pszeoiz)
·   Anna Wójcik (k)
·   Weronika Kolbuch (piel)
·   Sabina Stabryła (ekon)

·   Magdalena Dżoń (rol)

·   Adam Plewa (gweril)


 

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

 

Przedstawiciele studentów:

·   Jakub Pielech (mibm)
·   Kinga Stróżak (ped)
·   Martyna Pisula (piel)


 

Komisja ds. oceny jakości kształcenia

 

Przedstawiciele studentów:

·   Weronika Kolbuch (rm)
·   Kinga Stróżak (ped)


 

Rada biblioteczna

 

Przedstawiciel studentów:

·   Amelia Piegdoń (gweril)


 

Komisja stypendialna

 

Przedstawiciele studentów:

·   Jakub Pielech (mibm)
·   Kinga Stróżak (ped)

·   Amelia Piegdoń (gweril)


 

 


 Objaśnienie skrótów:

ekon - ekonomia, em - edukacja muzyczna, fp - filologia polska, ripr - reklama i public relations, gweril - gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, nm - nowe media, reklama, kultura współczesna, ped - pedagogika, pow - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, zewiep - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, piel - pielęgniarstwo, rm - ratownictwo medyczne, roln - rolnictwo, ps - praca socjalna, mibm - mechanika i budowa maszyn, pszeoiz- praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok