Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Prawa studenta

„Mam prawo i nie zawaham się go użyć”

 

Prawa studenta to temat trudny, ale zarazem potrzebny. Poniżej kilka wskazówek odnośnie przepisów dotyczących studentów, tego gdzie ich szukać i do kogo się zwracać o pomoc w problemach. Uszeregowaliśmy je „od ogółu do szczegółu”.

 

Studenci PWSZ Sanok

 

Ustawa

Czy wiesz, że to, jak skonstruowana jest uczelnia, jakie prawa ma samorząd studencki, czy komu przysługuje stypendium wynika z ustawy? Mowa tu o ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” – obowiązującej od 1 września 2005 roku. Jest to matka pozostałych przepisów dotyczących studentów. Oczywiście ustawę co jakiś czas się nowelizuje, więc przy szukaniu swych praw i obowiązków nie wolno zapomnieć o nowelizacjach.

 

Rozporządzenia

Dla uszczegółowienia niektórych postanowień ustawy odpowiedni minister wydaje rozporządzenia. Każde z nich dotyczy jakiejś konkretnej sprawy i muszą się do niego stosować zarówno studenci, jak i władze uczelni, czy jej pracownicy.

 

Akty prawne i regulaminy uczelni

Student nie zawsze ma ochotę czytać ustawę czy rozporządzenia. System został jednak tak skonstruowany, że regulaminy i akty prawne obowiązujące na uczelni są oparte na ustawie i rozporządzeniach. Inaczej uczelnia odpowiedziałaby za łamanie prawa. Najważniejsze akty prawne uczelni, które każdy student powinien znać, żeby móc dochodzić swoich praw, ale i nie mieć kłopotów z powodu nie wypełniania obowiązków, to:

Regulamin studiów – czyli prawa i obowiązki studentów, organizacja studiów, zasady opłat, zaliczeń, nagrody, jak wygląda egzamin dyplomowy etc.;

Regulamin stypendialny – czyli dla kogo stypendium lub zapomoga i na jakich zasadach;

Statut PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – ten dokument reguluje raczej ogólne zasady działalności uczelni (zatrudnianie pracowników, ustrój uczelni itp.); jest tam jednak rozdział poświęcony studentom (a w nim np. lista usług, za które uczelnia może pobierać opłaty).

 

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Mało który student wie, że pracownicy administracyjni naszej uczelni (np. w dziale toku studiów) to także urzędnicy państwowi. Jako tacy z kolei muszą kierować się w swojej pracy Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Jeżeli więc we wspomnianych regulaminach coś nie jest do końca sprecyzowane to zawsze można sprawdzić, co o tym mówi KPA (dotyczy to np. sposobu odwołań od decyzji lub ich terminów).

 

Gdzie znajdziesz akty prawne i uzyskasz pomoc

Ustawa i rozporządzenia:

strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

strona Komisji PWSZ;

strona Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty uczelniane:

Regulamin studiów;

Regulamin stypendialny;

Statut PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

W razie problemów, wątpliwości lub spraw, w których nie ufasz przedstawicielom uczelni, możesz zwrócić się o pomoc do:

Rady Samorządu Studenckiego;

Rzecznika Praw Studenta przy PSRP w Warszawie (e-mail: rps@psrp.org.pl)

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok